Yarılmayadavamlı seyflər

Yarılmayadavamlı seyflər sənədlərin, pul və dəyərli əşyaların qarətdən qorunması üçün nəzərdə tutulub.
Взломостойкие сейфы предназначены для защиты хранящихся в них ценностей от попыток несанкционированного доступа.
Burglar-proof safes are designed to protect stored in them values from unauthorized access.
Çəki: ---------- 254.
Ölçülər: ------- 750x500x475.
Çəki: ---------- 1215.
Ölçülər: ------- 1550x740x926.
Çəki: ---------- 65.
Ölçülər: ------- 516x416x450.
Çəki: ---------- 388.
Ölçülər: ------- 1690x775x560.
Çəki: ---------- 334.
Ölçülər: ------- 670x550x520.
Çəki: ---------- 287.
Ölçülər: ------- 550x550x520.
Çəki: ---------- 366.
Ölçülər: ------- 990x510x510.
Çəki: ---------- 268.
Ölçülər: ------- 670x510x519.
Çəki: ---------- 220.
Ölçülər: ------- 500x510x510.
Çəki: ---------- 350.
Ölçülər: ------- 990x510x510.
Çəki: ---------- 350.
Ölçülər: ------- 990x510x510.
Çəki: ---------- 259.
Ölçülər: ------- 670x510x510.
Çəki: ---------- 179.
Ölçülər: ------- 460x470x470.
Çəki: ---------- 54.
Ölçülər: ------- 280x400x310.
Çəki: ---------- 41.
Ölçülər: ------- 220x350x310.
Çəki: ---------- 595.
Ölçülər: ------- 1660x850x510.
Çəki: ---------- 520.
Ölçülər: ------- 1660x680x510.
Çəki: ---------- 420.
Ölçülər: ------- 1320x680x510.
Çəki: ---------- 290.
Ölçülər: ------- 990x510x510.
Çəki: ---------- 215.
Ölçülər: ------- 670x510x510.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 230x150x400.
Çəki: ---------- 83.
Ölçülər: ------- 730x535x445.
Çəki: ---------- 150.
Ölçülər: ------- 500x900x500.
Çəki: ---------- 26.
Ölçülər: ------- 940x600x430.
Çəki: ---------- 56.
Ölçülər: ------- 521x426x472.
Çəki: ---------- 29.
Ölçülər: ------- 995x408x480.
Çəki: ---------- 125.
Ölçülər: ------- 1930x800x450.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 370x280x60.
Çəki: ---------- 17.
Ölçülər: ------- 250x350x200.
Çəki: ---------- 145.
Ölçülər: ------- 1000x565x450.
Çəki: ---------- 110.
Ölçülər: ------- 660x500x501.
Çəki: ---------- 35.
Ölçülər: ------- 1490x460x340.