Yarılmayadavamlı seyflər

Yarılmayadavamlı seyflər sənədlərin, pul və dəyərli əşyaların qarətdən qorunması üçün nəzərdə tutulub.
Взломостойкие сейфы предназначены для защиты хранящихся в них ценностей от попыток несанкционированного доступа.
Burglar-proof safes are designed to protect stored in them values from unauthorized access.
Çəki: ---------- 105.
Ölçülər: ------- 920x980x610.
Çəki: ---------- 254.
Ölçülər: ------- 750x500x475.
Çəki: ---------- 65.
Ölçülər: ------- 516x416x450.
Çəki: ---------- 388.
Ölçülər: ------- 1690x775x560.
Çəki: ---------- 334.
Ölçülər: ------- 670x550x520.
Çəki: ---------- 287.
Ölçülər: ------- 550x550x520.
Çəki: ---------- 366.
Ölçülər: ------- 990x510x510.
Çəki: ---------- 268.
Ölçülər: ------- 670x510x519.
Çəki: ---------- 220.
Ölçülər: ------- 500x510x510.
Çəki: ---------- 350.
Ölçülər: ------- 990x510x510.
Çəki: ---------- 350.
Ölçülər: ------- 990x510x510.
Çəki: ---------- 259.
Ölçülər: ------- 670x510x510.
Çəki: ---------- 179.
Ölçülər: ------- 460x470x470.
Çəki: ---------- 54.
Ölçülər: ------- 280x400x310.
Çəki: ---------- 41.
Ölçülər: ------- 220x350x310.
Çəki: ---------- 595.
Ölçülər: ------- 1660x850x510.
Çəki: ---------- 520.
Ölçülər: ------- 1660x680x510.
Çəki: ---------- 420.
Ölçülər: ------- 1320x680x510.
Çəki: ---------- 290.
Ölçülər: ------- 990x510x510.
Çəki: ---------- 215.
Ölçülər: ------- 670x510x510.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 1150.
Ölçülər: ------- 1270x730x740.
Çəki: ---------- 180.
Ölçülər: ------- 880x590x510.
Çəki: ---------- 72.
Ölçülər: ------- 1610x300x300.
Çəki: ---------- 100.
Ölçülər: ------- 850x430x350.
Çəki: ---------- 45.
Ölçülər: ------- 1830x915x370.
Çəki: ---------- 35.
Ölçülər: ------- 1000x950x500.
Çəki: ---------- 60.
Ölçülər: ------- 530x410x470.
Çəki: ---------- 27.
Ölçülər: ------- 1830x360x590.
Çəki: ---------- 11.
Ölçülər: ------- 850x520x370.
Çəki: ---------- 110.
Ölçülər: ------- 660x502x501.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 600x600x20.
Çəki: ---------- 300.
Ölçülər: ------- 1200x680x510.