Yarılmayadavamlı seyflər

Yarılmayadavamlı seyflər sənədlərin, pul və dəyərli əşyaların qarətdən qorunması üçün nəzərdə tutulub.
Взломостойкие сейфы предназначены для защиты хранящихся в них ценностей от попыток несанкционированного доступа.
Burglar-proof safes are designed to protect stored in them values from unauthorized access.
Çəki: ---------- 105.
Ölçülər: ------- 920x980x610.
Çəki: ---------- 254.
Ölçülər: ------- 750x500x475.
Çəki: ---------- 65.
Ölçülər: ------- 516x416x450.
Çəki: ---------- 388.
Ölçülər: ------- 1690x775x560.
Çəki: ---------- 334.
Ölçülər: ------- 670x550x520.
Çəki: ---------- 287.
Ölçülər: ------- 550x550x520.
Çəki: ---------- 366.
Ölçülər: ------- 990x510x510.
Çəki: ---------- 268.
Ölçülər: ------- 670x510x519.
Çəki: ---------- 220.
Ölçülər: ------- 500x510x510.
Çəki: ---------- 350.
Ölçülər: ------- 990x510x510.
Çəki: ---------- 350.
Ölçülər: ------- 990x510x510.
Çəki: ---------- 259.
Ölçülər: ------- 670x510x510.
Çəki: ---------- 179.
Ölçülər: ------- 460x470x470.
Çəki: ---------- 54.
Ölçülər: ------- 280x400x310.
Çəki: ---------- 41.
Ölçülər: ------- 220x350x310.
Çəki: ---------- 595.
Ölçülər: ------- 1660x850x510.
Çəki: ---------- 520.
Ölçülər: ------- 1660x680x510.
Çəki: ---------- 420.
Ölçülər: ------- 1320x680x510.
Çəki: ---------- 290.
Ölçülər: ------- 990x510x510.
Çəki: ---------- 215.
Ölçülər: ------- 670x510x510.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 122.
Ölçülər: ------- 670x440x380.
Çəki: ---------- 17.
Ölçülər: ------- 630x460x340.
Çəki: ---------- 388.
Ölçülər: ------- 1690x775x560.
Çəki: ---------- 37.
Ölçülər: ------- 344x424x388.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 3150x1200x400.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 140x210x355.
Çəki: ---------- 87.
Ölçülər: ------- 300x440x430.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- xx.
Çəki: ---------- 50.
Ölçülər: ------- 930x725x465.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1900x950x500.
Çəki: ---------- 24.
Ölçülər: ------- 832x915x458.
Çəki: ---------- 145.
Ölçülər: ------- 991x565x451.