Yarılmayadavamlı seyflər

Yarılmayadavamlı seyflər sənədlərin, pul və dəyərli əşyaların qarətdən qorunması üçün nəzərdə tutulub.
Взломостойкие сейфы предназначены для защиты хранящихся в них ценностей от попыток несанкционированного доступа.
Burglar-proof safes are designed to protect stored in them values from unauthorized access.
Çəki: ---------- 105.
Ölçülər: ------- 920x980x610.
Çəki: ---------- 254.
Ölçülər: ------- 750x500x475.
Çəki: ---------- 65.
Ölçülər: ------- 516x416x450.
Çəki: ---------- 388.
Ölçülər: ------- 1690x775x560.
Çəki: ---------- 334.
Ölçülər: ------- 670x550x520.
Çəki: ---------- 287.
Ölçülər: ------- 550x550x520.
Çəki: ---------- 366.
Ölçülər: ------- 990x510x510.
Çəki: ---------- 268.
Ölçülər: ------- 670x510x519.
Çəki: ---------- 220.
Ölçülər: ------- 500x510x510.
Çəki: ---------- 350.
Ölçülər: ------- 990x510x510.
Çəki: ---------- 350.
Ölçülər: ------- 990x510x510.
Çəki: ---------- 259.
Ölçülər: ------- 670x510x510.
Çəki: ---------- 179.
Ölçülər: ------- 460x470x470.
Çəki: ---------- 54.
Ölçülər: ------- 280x400x310.
Çəki: ---------- 41.
Ölçülər: ------- 220x350x310.
Çəki: ---------- 595.
Ölçülər: ------- 1660x850x510.
Çəki: ---------- 520.
Ölçülər: ------- 1660x680x510.
Çəki: ---------- 420.
Ölçülər: ------- 1320x680x510.
Çəki: ---------- 290.
Ölçülər: ------- 990x510x510.
Çəki: ---------- 215.
Ölçülər: ------- 670x510x510.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 7.
Ölçülər: ------- 170x230x170.
Çəki: ---------- 44.
Ölçülər: ------- 495x361x425.
Çəki: ---------- 150.
Ölçülər: ------- 655x440x430.
Çəki: ---------- 114.
Ölçülər: ------- 1498x508x458.
Çəki: ---------- 21.
Ölçülər: ------- 220x350x300.
Çəki: ---------- 130.
Ölçülər: ------- 1998x1150x650.
Çəki: ---------- 21.
Ölçülər: ------- 1300x263x183.
Çəki: ---------- 110.
Ölçülər: ------- 1998x1150x650.
Çəki: ---------- 3.
Ölçülər: ------- 390x300x160.
Çəki: ---------- 10.
Ölçülər: ------- 320x420x350.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 3155x1200x600.
Çəki: ---------- 23.
Ölçülər: ------- 920x1000x500.