Yarılmayadavamlı seyflər

Yarılmayadavamlı seyflər sənədlərin, pul və dəyərli əşyaların qarətdən qorunması üçün nəzərdə tutulub.
Взломостойкие сейфы предназначены для защиты хранящихся в них ценностей от попыток несанкционированного доступа.
Burglar-proof safes are designed to protect stored in them values from unauthorized access.
Çəki: ---------- 105.
Ölçülər: ------- 920x980x610.
Çəki: ---------- 254.
Ölçülər: ------- 750x500x475.
Çəki: ---------- 1215.
Ölçülər: ------- 1550x740x926.
Çəki: ---------- 65.
Ölçülər: ------- 516x416x450.
Çəki: ---------- 388.
Ölçülər: ------- 1690x775x560.
Çəki: ---------- 334.
Ölçülər: ------- 670x550x520.
Çəki: ---------- 287.
Ölçülər: ------- 550x550x520.
Çəki: ---------- 366.
Ölçülər: ------- 990x510x510.
Çəki: ---------- 268.
Ölçülər: ------- 670x510x519.
Çəki: ---------- 220.
Ölçülər: ------- 500x510x510.
Çəki: ---------- 350.
Ölçülər: ------- 990x510x510.
Çəki: ---------- 350.
Ölçülər: ------- 990x510x510.
Çəki: ---------- 259.
Ölçülər: ------- 670x510x510.
Çəki: ---------- 179.
Ölçülər: ------- 460x470x470.
Çəki: ---------- 54.
Ölçülər: ------- 280x400x310.
Çəki: ---------- 41.
Ölçülər: ------- 220x350x310.
Çəki: ---------- 595.
Ölçülər: ------- 1660x850x510.
Çəki: ---------- 520.
Ölçülər: ------- 1660x680x510.
Çəki: ---------- 420.
Ölçülər: ------- 1320x680x510.
Çəki: ---------- 290.
Ölçülər: ------- 990x510x510.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 5.
Ölçülər: ------- 170x260x230.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 140x270x160.
Çəki: ---------- 415.
Ölçülər: ------- 1850x675x615.
Çəki: ---------- 290.
Ölçülər: ------- 990x510x510.
Çəki: ---------- 28.
Ölçülər: ------- 300x405x355.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 870x1600x700.
Çəki: ---------- 5.
Ölçülər: ------- 375x363x240.
Çəki: ---------- 70.
Ölçülər: ------- 1610x300x300.
Çəki: ---------- 290.
Ölçülər: ------- 990x510x510.
Çəki: ---------- 165.
Ölçülər: ------- 1650x600x460.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 550x380x80.
Çəki: ---------- 165.
Ölçülər: ------- 865x580x507.