Yarılmayadavamlı seyflər

Yarılmayadavamlı seyflər sənədlərin, pul və dəyərli əşyaların qarətdən qorunması üçün nəzərdə tutulub.
Взломостойкие сейфы предназначены для защиты хранящихся в них ценностей от попыток несанкционированного доступа.
Burglar-proof safes are designed to protect stored in them values from unauthorized access.
Çəki: ---------- 105.
Ölçülər: ------- 920x980x610.
Çəki: ---------- 254.
Ölçülər: ------- 750x500x475.
Çəki: ---------- 65.
Ölçülər: ------- 516x416x450.
Çəki: ---------- 388.
Ölçülər: ------- 1690x775x560.
Çəki: ---------- 334.
Ölçülər: ------- 670x550x520.
Çəki: ---------- 287.
Ölçülər: ------- 550x550x520.
Çəki: ---------- 366.
Ölçülər: ------- 990x510x510.
Çəki: ---------- 268.
Ölçülər: ------- 670x510x519.
Çəki: ---------- 220.
Ölçülər: ------- 500x510x510.
Çəki: ---------- 350.
Ölçülər: ------- 990x510x510.
Çəki: ---------- 350.
Ölçülər: ------- 990x510x510.
Çəki: ---------- 259.
Ölçülər: ------- 670x510x510.
Çəki: ---------- 179.
Ölçülər: ------- 460x470x470.
Çəki: ---------- 54.
Ölçülər: ------- 280x400x310.
Çəki: ---------- 41.
Ölçülər: ------- 220x350x310.
Çəki: ---------- 595.
Ölçülər: ------- 1660x850x510.
Çəki: ---------- 520.
Ölçülər: ------- 1660x680x510.
Çəki: ---------- 420.
Ölçülər: ------- 1320x680x510.
Çəki: ---------- 290.
Ölçülər: ------- 990x510x510.
Çəki: ---------- 215.
Ölçülər: ------- 670x510x510.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 875x1000x500.
Çəki: ---------- 13.
Ölçülər: ------- 310x380x310.
Çəki: ---------- 45.
Ölçülər: ------- 690x420x380.
Çəki: ---------- 23.
Ölçülər: ------- 653x420x494.
Çəki: ---------- 197.
Ölçülər: ------- 1900x900x507.
Çəki: ---------- 5.
Ölçülər: ------- 470x670x340.
Çəki: ---------- 145.
Ölçülər: ------- 1000x565x450.
Çəki: ---------- 300.
Ölçülər: ------- 1200x680x510.
Çəki: ---------- 35.
Ölçülər: ------- 460x440x345.
Çəki: ---------- 30.
Ölçülər: ------- 1860x600x500.
Çəki: ---------- 170.
Ölçülər: ------- 1600x560x410.
Çəki: ---------- 161.
Ölçülər: ------- 1585x540x435.