Yarılmayadavamlı seyflər

Yarılmayadavamlı seyflər sənədlərin, pul və dəyərli əşyaların qarətdən qorunması üçün nəzərdə tutulub.
Взломостойкие сейфы предназначены для защиты хранящихся в них ценностей от попыток несанкционированного доступа.
Burglar-proof safes are designed to protect stored in them values from unauthorized access.
Çəki: ---------- 105.
Ölçülər: ------- 920x980x610.
Çəki: ---------- 254.
Ölçülər: ------- 750x500x475.
Çəki: ---------- 65.
Ölçülər: ------- 516x416x450.
Çəki: ---------- 388.
Ölçülər: ------- 1690x775x560.
Çəki: ---------- 334.
Ölçülər: ------- 670x550x520.
Çəki: ---------- 287.
Ölçülər: ------- 550x550x520.
Çəki: ---------- 366.
Ölçülər: ------- 990x510x510.
Çəki: ---------- 268.
Ölçülər: ------- 670x510x519.
Çəki: ---------- 220.
Ölçülər: ------- 500x510x510.
Çəki: ---------- 350.
Ölçülər: ------- 990x510x510.
Çəki: ---------- 350.
Ölçülər: ------- 990x510x510.
Çəki: ---------- 259.
Ölçülər: ------- 670x510x510.
Çəki: ---------- 179.
Ölçülər: ------- 460x470x470.
Çəki: ---------- 54.
Ölçülər: ------- 280x400x310.
Çəki: ---------- 41.
Ölçülər: ------- 220x350x310.
Çəki: ---------- 595.
Ölçülər: ------- 1660x850x510.
Çəki: ---------- 520.
Ölçülər: ------- 1660x680x510.
Çəki: ---------- 420.
Ölçülər: ------- 1320x680x510.
Çəki: ---------- 290.
Ölçülər: ------- 990x510x510.
Çəki: ---------- 215.
Ölçülər: ------- 670x510x510.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- xx.
Çəki: ---------- 110.
Ölçülər: ------- 700x480x500.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 2015x1105x385.
Çəki: ---------- 13.
Ölçülər: ------- 575x354x257.
Çəki: ---------- 260.
Ölçülər: ------- 1220x690x650.
Çəki: ---------- 70.
Ölçülər: ------- 602x500x525.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1370x2000x700.
Çəki: ---------- 6,8.
Ölçülər: ------- 245x270x248.
Çəki: ---------- 138.
Ölçülər: ------- 694x522x536.
Çəki: ---------- 3.4.
Ölçülər: ------- 550x970x325.
Çəki: ---------- 140.
Ölçülər: ------- 1060x530x420.
Çəki: ---------- 145.
Ölçülər: ------- 1000x565x450.