Yarılmayadavamlı seyflər

Yarılmayadavamlı seyflər sənədlərin, pul və dəyərli əşyaların qarətdən qorunması üçün nəzərdə tutulub.
Взломостойкие сейфы предназначены для защиты хранящихся в них ценностей от попыток несанкционированного доступа.
Burglar-proof safes are designed to protect stored in them values from unauthorized access.
Çəki: ---------- 105.
Ölçülər: ------- 920x980x610.
Çəki: ---------- 254.
Ölçülər: ------- 750x500x475.
Çəki: ---------- 65.
Ölçülər: ------- 516x416x450.
Çəki: ---------- 388.
Ölçülər: ------- 1690x775x560.
Çəki: ---------- 334.
Ölçülər: ------- 670x550x520.
Çəki: ---------- 287.
Ölçülər: ------- 550x550x520.
Çəki: ---------- 366.
Ölçülər: ------- 990x510x510.
Çəki: ---------- 268.
Ölçülər: ------- 670x510x519.
Çəki: ---------- 220.
Ölçülər: ------- 500x510x510.
Çəki: ---------- 350.
Ölçülər: ------- 990x510x510.
Çəki: ---------- 350.
Ölçülər: ------- 990x510x510.
Çəki: ---------- 259.
Ölçülər: ------- 670x510x510.
Çəki: ---------- 179.
Ölçülər: ------- 460x470x470.
Çəki: ---------- 54.
Ölçülər: ------- 280x400x310.
Çəki: ---------- 41.
Ölçülər: ------- 220x350x310.
Çəki: ---------- 595.
Ölçülər: ------- 1660x850x510.
Çəki: ---------- 520.
Ölçülər: ------- 1660x680x510.
Çəki: ---------- 420.
Ölçülər: ------- 1320x680x510.
Çəki: ---------- 290.
Ölçülər: ------- 990x510x510.
Çəki: ---------- 215.
Ölçülər: ------- 670x510x510.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 550x730x140.
Çəki: ---------- 164.
Ölçülər: ------- 835x581x536.
Çəki: ---------- 95.
Ölçülər: ------- 1055x575x500.
Çəki: ---------- 37.
Ölçülər: ------- 300x420x355.
Çəki: ---------- 58.
Ölçülər: ------- 1950x650x600.
Çəki: ---------- 21.
Ölçülər: ------- 1300x263x183.
Çəki: ---------- 120.
Ölçülər: ------- 491x1330x920.
Çəki: ---------- 26.
Ölçülər: ------- 710x480x490.
Çəki: ---------- 21.
Ölçülər: ------- 650x400x310.
Çəki: ---------- 1150.
Ölçülər: ------- 1270x730x740.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1300x730x250.
Çəki: ---------- 78.
Ölçülər: ------- 920x635x430.