Usta masaları

Usta masaları məktəblərdə, qarajlarda, tədris müəssisələrində və digər istehsalat obyektlərdə, iş yeri asan təşkili üçün nəzərdə tutulub.
Металлические верстаки слесарные и столярные предназначены для удобной организации рабочего места на производстве, в учебных заведениях, мастерских и гаражах.
Metal workbenches are metalwork and joiner's are designed for convenient organization of workplace in production, in educational institutions, workshops and garages.
Çəki: ---------- 5.
Ölçülər: ------- 470x670x340.
Çəki: ---------- 10.
Ölçülər: ------- 910x1190x470.
Çəki: ---------- 15.
Ölçülər: ------- 950x1150x470.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 875x1000x500.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 875x1000x500.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 875x1000x500.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 875x1000x500.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 875x1000x500.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 875x1000x500.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 875x2000x500.
Çəki: ---------- 35.
Ölçülər: ------- 1980x1010x500.
Çəki: ---------- 30.
Ölçülər: ------- 1420x1010x500.
Çəki: ---------- 23.
Ölçülər: ------- 920x1000x500.
Çəki: ---------- 20.
Ölçülər: ------- 900x1000x500.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 870x1200x700.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1370x2000x700.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 870x2000x700.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1870x2000x700.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1870x2000x700.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1370x2000x700.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 27.
Ölçülər: ------- 711x460x620.
Çəki: ---------- 13.
Ölçülər: ------- 562x356x260.
Çəki: ---------- 480.
Ölçülər: ------- 1495x1125x700.
Çəki: ---------- 290.
Ölçülər: ------- 1275x710x580.
Çəki: ---------- 115.
Ölçülər: ------- 600x500x541.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 550x380x80.
Çəki: ---------- 38.
Ölçülər: ------- 320x445x425.
Çəki: ---------- 120.
Ölçülər: ------- 670x550x510.
Çəki: ---------- 56.
Ölçülər: ------- 521x426x472.
Çəki: ---------- 86.
Ölçülər: ------- 732x485x430.
Çəki: ---------- 250.
Ölçülər: ------- 1250x585x507.
Çəki: ---------- 116.
Ölçülər: ------- 1036x530x378.