Usta masaları

Usta masaları məktəblərdə, qarajlarda, tədris müəssisələrində və digər istehsalat obyektlərdə, iş yeri asan təşkili üçün nəzərdə tutulub.
Металлические верстаки слесарные и столярные предназначены для удобной организации рабочего места на производстве, в учебных заведениях, мастерских и гаражах.
Metal workbenches are metalwork and joiner's are designed for convenient organization of workplace in production, in educational institutions, workshops and garages.
Çəki: ---------- 5.
Ölçülər: ------- 470x670x340.
Çəki: ---------- 10.
Ölçülər: ------- 910x1190x470.
Çəki: ---------- 15.
Ölçülər: ------- 950x1150x470.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 875x1000x500.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 875x1000x500.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 875x1000x500.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 875x1000x500.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 875x1000x500.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 875x1000x500.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 875x2000x500.
Çəki: ---------- 35.
Ölçülər: ------- 1980x1010x500.
Çəki: ---------- 30.
Ölçülər: ------- 1420x1010x500.
Çəki: ---------- 23.
Ölçülər: ------- 920x1000x500.
Çəki: ---------- 20.
Ölçülər: ------- 900x1000x500.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 870x1200x700.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1370x2000x700.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 870x2000x700.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1870x2000x700.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1870x2000x700.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1370x2000x700.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 21.2.
Ölçülər: ------- 790x470x315.
Çəki: ---------- 38.
Ölçülər: ------- 630x440x355.
Çəki: ---------- 520.
Ölçülər: ------- 1660x680x510.
Çəki: ---------- 5.
Ölçülər: ------- 133x384x422.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- xx.
Çəki: ---------- 30.
Ölçülər: ------- 840x2100x900.
Çəki: ---------- 128.
Ölçülər: ------- 1998x1150x650.
Çəki: ---------- 145.
Ölçülər: ------- 877x502x501.
Çəki: ---------- 38.
Ölçülər: ------- 1830x813x500.
Çəki: ---------- 45.
Ölçülər: ------- 1830x915x370.
Çəki: ---------- 266.
Ölçülər: ------- 1466x528x675.
Çəki: ---------- 70.
Ölçülər: ------- 1404x354x350.