Usta masaları

Usta masaları məktəblərdə, qarajlarda, tədris müəssisələrində və digər istehsalat obyektlərdə, iş yeri asan təşkili üçün nəzərdə tutulub.
Металлические верстаки слесарные и столярные предназначены для удобной организации рабочего места на производстве, в учебных заведениях, мастерских и гаражах.
Metal workbenches are metalwork and joiner's are designed for convenient organization of workplace in production, in educational institutions, workshops and garages.
Çəki: ---------- 5.
Ölçülər: ------- 470x670x340.
Çəki: ---------- 10.
Ölçülər: ------- 910x1190x470.
Çəki: ---------- 15.
Ölçülər: ------- 950x1150x470.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 875x1000x500.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 875x1000x500.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 875x1000x500.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 875x1000x500.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 875x1000x500.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 875x1000x500.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 875x2000x500.
Çəki: ---------- 35.
Ölçülər: ------- 1980x1010x500.
Çəki: ---------- 30.
Ölçülər: ------- 1420x1010x500.
Çəki: ---------- 23.
Ölçülər: ------- 920x1000x500.
Çəki: ---------- 20.
Ölçülər: ------- 900x1000x500.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 870x1200x700.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1370x2000x700.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 870x2000x700.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1870x2000x700.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1870x2000x700.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1370x2000x700.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 63.
Ölçülər: ------- 415x995x675.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 300x240x80.
Çəki: ---------- 41.
Ölçülər: ------- 220x350x310.
Çəki: ---------- 78.
Ölçülər: ------- 700x430x380.
Çəki: ---------- 95.
Ölçülər: ------- 576x500x1045.
Çəki: ---------- 58.
Ölçülər: ------- 2000x1500x600.
Çəki: ---------- 1.5.
Ölçülər: ------- 20x700x150.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- xx.
Çəki: ---------- 40.
Ölçülər: ------- 1380x300x300.
Çəki: ---------- 42.
Ölçülər: ------- 1830x813x500.
Çəki: ---------- 7.
Ölçülər: ------- 500x1000x240.
Çəki: ---------- 520.
Ölçülər: ------- 1660x680x510.