Usta masaları

Usta masaları məktəblərdə, qarajlarda, tədris müəssisələrində və digər istehsalat obyektlərdə, iş yeri asan təşkili üçün nəzərdə tutulub.
Металлические верстаки слесарные и столярные предназначены для удобной организации рабочего места на производстве, в учебных заведениях, мастерских и гаражах.
Metal workbenches are metalwork and joiner's are designed for convenient organization of workplace in production, in educational institutions, workshops and garages.
Çəki: ---------- 5.
Ölçülər: ------- 470x670x340.
Çəki: ---------- 10.
Ölçülər: ------- 910x1190x470.
Çəki: ---------- 15.
Ölçülər: ------- 950x1150x470.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 875x1000x500.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 875x1000x500.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 875x1000x500.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 875x1000x500.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 875x1000x500.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 875x1000x500.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 875x2000x500.
Çəki: ---------- 35.
Ölçülər: ------- 1980x1010x500.
Çəki: ---------- 30.
Ölçülər: ------- 1420x1010x500.
Çəki: ---------- 23.
Ölçülər: ------- 920x1000x500.
Çəki: ---------- 20.
Ölçülər: ------- 900x1000x500.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 870x1200x700.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1370x2000x700.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 870x2000x700.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1870x2000x700.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1870x2000x700.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1370x2000x700.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 155.
Ölçülər: ------- 680x510x510.
Çəki: ---------- 43.
Ölçülər: ------- 450x382x765.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1370x2000x700.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1870x1600x700.
Çəki: ---------- 185.
Ölçülər: ------- 400x500x502.
Çəki: ---------- 50.
Ölçülər: ------- 360x480x390.
Çəki: ---------- 51.
Ölçülər: ------- 480x340x380.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 135x255x375.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1830x914x457.
Çəki: ---------- 29.
Ölçülər: ------- 995x408x480.
Çəki: ---------- 17.
Ölçülər: ------- 370x435x360.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- xx.