Usta masaları

Usta masaları məktəblərdə, qarajlarda, tədris müəssisələrində və digər istehsalat obyektlərdə, iş yeri asan təşkili üçün nəzərdə tutulub.
Металлические верстаки слесарные и столярные предназначены для удобной организации рабочего места на производстве, в учебных заведениях, мастерских и гаражах.
Metal workbenches are metalwork and joiner's are designed for convenient organization of workplace in production, in educational institutions, workshops and garages.
Çəki: ---------- 5.
Ölçülər: ------- 470x670x340.
Çəki: ---------- 10.
Ölçülər: ------- 910x1190x470.
Çəki: ---------- 15.
Ölçülər: ------- 950x1150x470.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 875x1000x500.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 875x1000x500.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 875x1000x500.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 875x1000x500.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 875x1000x500.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 875x1000x500.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 875x2000x500.
Çəki: ---------- 35.
Ölçülər: ------- 1980x1010x500.
Çəki: ---------- 30.
Ölçülər: ------- 1420x1010x500.
Çəki: ---------- 23.
Ölçülər: ------- 920x1000x500.
Çəki: ---------- 20.
Ölçülər: ------- 900x1000x500.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 870x1200x700.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1370x2000x700.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 870x2000x700.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1870x2000x700.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1870x2000x700.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1370x2000x700.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 51.
Ölçülər: ------- 2000x850x500.
Çəki: ---------- 145.
Ölçülər: ------- 1000x565x450.
Çəki: ---------- 110.
Ölçülər: ------- 660x502x501.
Çəki: ---------- 44.
Ölçülər: ------- 350x470x350.
Çəki: ---------- 32.
Ölçülər: ------- 713x470x630.
Çəki: ---------- 24.
Ölçülər: ------- 930x850x500.
Çəki: ---------- 90.
Ölçülər: ------- 645x465x360.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1370x1600x700.
Çəki: ---------- 150.
Ölçülər: ------- 655x440x430.
Çəki: ---------- 1.5.
Ölçülər: ------- 20x700x150.
Çəki: ---------- 179.
Ölçülər: ------- 980x630x602.
Çəki: ---------- 58.
Ölçülər: ------- 930x900x465.