Usta masaları

Usta masaları məktəblərdə, qarajlarda, tədris müəssisələrində və digər istehsalat obyektlərdə, iş yeri asan təşkili üçün nəzərdə tutulub.
Металлические верстаки слесарные и столярные предназначены для удобной организации рабочего места на производстве, в учебных заведениях, мастерских и гаражах.
Metal workbenches are metalwork and joiner's are designed for convenient organization of workplace in production, in educational institutions, workshops and garages.
Çəki: ---------- 5.
Ölçülər: ------- 470x670x340.
Çəki: ---------- 10.
Ölçülər: ------- 910x1190x470.
Çəki: ---------- 15.
Ölçülər: ------- 950x1150x470.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 875x1000x500.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 875x1000x500.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 875x1000x500.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 875x1000x500.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 875x1000x500.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 875x1000x500.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 875x2000x500.
Çəki: ---------- 35.
Ölçülər: ------- 1980x1010x500.
Çəki: ---------- 30.
Ölçülər: ------- 1420x1010x500.
Çəki: ---------- 23.
Ölçülər: ------- 920x1000x500.
Çəki: ---------- 20.
Ölçülər: ------- 900x1000x500.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 870x1200x700.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1370x2000x700.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 870x2000x700.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1870x2000x700.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1870x2000x700.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1370x2000x700.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 60.
Ölçülər: ------- 1540x460x620.
Çəki: ---------- 27.
Ölçülər: ------- 1830x360x590.
Çəki: ---------- 100.
Ölçülər: ------- 643x500x500.
Çəki: ---------- 86.
Ölçülər: ------- 732x485x430.
Çəki: ---------- 38.
Ölçülər: ------- 940x600x430.
Çəki: ---------- 375.
Ölçülər: ------- 1420x580x520.
Çəki: ---------- 122.
Ölçülər: ------- 1998x1150x650.
Çəki: ---------- 109.
Ölçülər: ------- 800x485x451.
Çəki: ---------- 48.
Ölçülər: ------- 1300x263x250.
Çəki: ---------- 35.
Ölçülər: ------- 1000x950x500.
Çəki: ---------- 29.
Ölçülər: ------- 380x450x360.
Çəki: ---------- 26.
Ölçülər: ------- 1900x500x500.