Usta masaları

Usta masaları məktəblərdə, qarajlarda, tədris müəssisələrində və digər istehsalat obyektlərdə, iş yeri asan təşkili üçün nəzərdə tutulub.
Металлические верстаки слесарные и столярные предназначены для удобной организации рабочего места на производстве, в учебных заведениях, мастерских и гаражах.
Metal workbenches are metalwork and joiner's are designed for convenient organization of workplace in production, in educational institutions, workshops and garages.
Çəki: ---------- 5.
Ölçülər: ------- 470x670x340.
Çəki: ---------- 10.
Ölçülər: ------- 910x1190x470.
Çəki: ---------- 15.
Ölçülər: ------- 950x1150x470.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 875x1000x500.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 875x1000x500.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 875x1000x500.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 875x1000x500.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 875x1000x500.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 875x1000x500.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 875x2000x500.
Çəki: ---------- 35.
Ölçülər: ------- 1980x1010x500.
Çəki: ---------- 30.
Ölçülər: ------- 1420x1010x500.
Çəki: ---------- 23.
Ölçülər: ------- 920x1000x500.
Çəki: ---------- 20.
Ölçülər: ------- 900x1000x500.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 870x1200x700.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1370x2000x700.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 870x2000x700.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1870x2000x700.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1870x2000x700.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1370x2000x700.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 83.
Ölçülər: ------- 1321x568x622.
Çəki: ---------- 179.
Ölçülər: ------- 460x470x470.
Çəki: ---------- 44.
Ölçülər: ------- 1830x915x458.
Çəki: ---------- 27.
Ölçülər: ------- 840x460x640.
Çəki: ---------- 38.
Ölçülər: ------- 320x445x425.
Çəki: ---------- 10.
Ölçülər: ------- 720x680x440.
Çəki: ---------- 138.
Ölçülər: ------- 1000x510x450.
Çəki: ---------- 110.
Ölçülər: ------- 1850x920x460.
Çəki: ---------- 290.
Ölçülər: ------- 1275x710x580.
Çəki: ---------- 180.
Ölçülər: ------- 880x590x510.
Çəki: ---------- 38.
Ölçülər: ------- 489x342x381.
Çəki: ---------- 40.
Ölçülər: ------- 1016x1000x457.