Usta masaları

Usta masaları məktəblərdə, qarajlarda, tədris müəssisələrində və digər istehsalat obyektlərdə, iş yeri asan təşkili üçün nəzərdə tutulub.
Металлические верстаки слесарные и столярные предназначены для удобной организации рабочего места на производстве, в учебных заведениях, мастерских и гаражах.
Metal workbenches are metalwork and joiner's are designed for convenient organization of workplace in production, in educational institutions, workshops and garages.
Çəki: ---------- 5.
Ölçülər: ------- 470x670x340.
Çəki: ---------- 10.
Ölçülər: ------- 910x1190x470.
Çəki: ---------- 15.
Ölçülər: ------- 950x1150x470.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 875x1000x500.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 875x1000x500.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 875x1000x500.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 875x1000x500.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 875x1000x500.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 875x1000x500.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 875x2000x500.
Çəki: ---------- 35.
Ölçülər: ------- 1980x1010x500.
Çəki: ---------- 30.
Ölçülər: ------- 1420x1010x500.
Çəki: ---------- 23.
Ölçülər: ------- 920x1000x500.
Çəki: ---------- 20.
Ölçülər: ------- 900x1000x500.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 870x1200x700.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1370x2000x700.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 870x2000x700.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1870x2000x700.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1870x2000x700.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1370x2000x700.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 31.
Ölçülər: ------- 1830x360x590.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 70x560x136.
Çəki: ---------- 48.
Ölçülər: ------- 360x480x430.
Çəki: ---------- 53.
Ölçülər: ------- 870x820x450.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 935x900x440.
Çəki: ---------- 80.
Ölçülər: ------- 540x430x455.
Çəki: ---------- 246.
Ölçülər: ------- 1590x600x560.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1800x400x475.
Çəki: ---------- 348.
Ölçülər: ------- 1445x755x650.
Çəki: ---------- 72.
Ölçülər: ------- 1610x300x300.
Çəki: ---------- 350.
Ölçülər: ------- 1220x950x700.
Çəki: ---------- 12.5.
Ölçülər: ------- 210x340x150.