Usta masaları

Usta masaları məktəblərdə, qarajlarda, tədris müəssisələrində və digər istehsalat obyektlərdə, iş yeri asan təşkili üçün nəzərdə tutulub.
Металлические верстаки слесарные и столярные предназначены для удобной организации рабочего места на производстве, в учебных заведениях, мастерских и гаражах.
Metal workbenches are metalwork and joiner's are designed for convenient organization of workplace in production, in educational institutions, workshops and garages.
Çəki: ---------- 5.
Ölçülər: ------- 470x670x340.
Çəki: ---------- 10.
Ölçülər: ------- 910x1190x470.
Çəki: ---------- 15.
Ölçülər: ------- 950x1150x470.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 875x1000x500.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 875x1000x500.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 875x1000x500.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 875x1000x500.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 875x1000x500.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 875x1000x500.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 875x2000x500.
Çəki: ---------- 35.
Ölçülər: ------- 1980x1010x500.
Çəki: ---------- 30.
Ölçülər: ------- 1420x1010x500.
Çəki: ---------- 23.
Ölçülər: ------- 920x1000x500.
Çəki: ---------- 20.
Ölçülər: ------- 900x1000x500.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 870x1200x700.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1370x2000x700.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 870x2000x700.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1870x2000x700.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1870x2000x700.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1370x2000x700.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 12.
Ölçülər: ------- 200x435x356.
Çəki: ---------- 7.
Ölçülər: ------- 413x246x413.
Çəki: ---------- 420.
Ölçülər: ------- 1320x680x510.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 875x1000x500.
Çəki: ---------- 94.
Ölçülər: ------- 2143x1115x108.
Çəki: ---------- 50.
Ölçülər: ------- 900x2125x975.
Çəki: ---------- 98.
Ölçülər: ------- 1397x508x432.
Çəki: ---------- 11.
Ölçülər: ------- 270x330x150.
Çəki: ---------- 6.
Ölçülər: ------- 196x600x330.
Çəki: ---------- 2.
Ölçülər: ------- 60x400x480.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 200x300x60.
Çəki: ---------- 420.
Ölçülər: ------- 1685x735x630.