TİBBİ MEBEL

Xəstəxanalarda, Klinikalarda, Tibb və diaqnostika mərkəzlərində, laboratoriyalarda, poliklinikalarda və digər tibb müəssisələrində istifadə etmək üçün sadə, etibarlı və tibb işçilərinin rahat iş təmin edə bilən xüsusi tibbi metal mebelərin təchizi tələb edir. Bundan başqa tibbi mebellər antibakterial boyalı və yüksək keyfiyyətli olmalıdır.
Больницы, поликлиники, медицинские и диагностические центры, лаборатории, диспансеры и другие лечебные учреждения требуют оснащения специальной медицинской мебелью, которая отличается надежностью, простотой в обращении и способна обеспечить комфортную работу медицинского персонала. К тому же металлическая медицинская мебель должна обладать высоким качеством, что обусловлено необходимостью подвергать ее различного рода воздействиям с целью обеззараживания помещения.
Hospitals, polyclinics, medical and diagnostic centers, laboratories, dispensaries and other medical institutions require special medical furniture that is reliable, easy to handle and capable of providing comfortable work for medical personnel. In addition, metal medical furniture should be of high quality, which is due to the need to expose it to various kinds of influences in order to decontaminate the premises.
Çəki: ---------- 30.
Ölçülər: ------- 2200x1000x600.
Çəki: ---------- 21.
Ölçülər: ------- 2200x1000x400.
Çəki: ---------- 19.
Ölçülər: ------- 2200x1000x300.
Çəki: ---------- 20.
Ölçülər: ------- 2000x1000x600.
Çəki: ---------- 20.
Ölçülər: ------- 2000x1000x500.
Çəki: ---------- 15.
Ölçülər: ------- 2000x1000x400.
Çəki: ---------- 30.
Ölçülər: ------- 2000x1000x600.
Çəki: ---------- 21.
Ölçülər: ------- 2000x1000x400.
Çəki: ---------- 18.
Ölçülər: ------- 2000x1000x300.
Çəki: ---------- 14.
Ölçülər: ------- 2000x1000x300.
Çəki: ---------- 21.
Ölçülər: ------- 1850x1000x600.
Çəki: ---------- 15.
Ölçülər: ------- 1850x1000x400.
Çəki: ---------- 14.
Ölçülər: ------- 1850x1000x300.
Çəki: ---------- 12.
Ölçülər: ------- 1850x700x300.
Çəki: ---------- 12.
Ölçülər: ------- 1600x700x300.
Çəki: ---------- 18.
Ölçülər: ------- 860x450x466.
Çəki: ---------- 22.
Ölçülər: ------- 700x420x490.
Çəki: ---------- 1,5.
Ölçülər: ------- 1700x267x192.
Çəki: ---------- 2.
Ölçülər: ------- 2300x500x500.
Çəki: ---------- 2,3.
Ölçülər: ------- 1900x600x600.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 15.
Ölçülər: ------- 220x430x350.
Çəki: ---------- 9.
Ölçülər: ------- 250x350x250.
Çəki: ---------- 140.
Ölçülər: ------- 743x549x507.
Çəki: ---------- 17.
Ölçülər: ------- 1830x302x500.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1850x900x440.
Çəki: ---------- 49.
Ölçülər: ------- 1996x915x458.
Çəki: ---------- 130.
Ölçülər: ------- 700x500x541.
Çəki: ---------- 170.
Ölçülər: ------- 1498x711x508.
Çəki: ---------- 350.
Ölçülər: ------- 1309x733x675.
Çəki: ---------- 35.
Ölçülər: ------- 1000x950x500.
Çəki: ---------- 68.
Ölçülər: ------- 2066x980x104.
Çəki: ---------- 70.
Ölçülər: ------- 602x500x525.