Tibbi kartotekalar

Tibbi kartotekalar sənədlərin sistemləşdirmək və rahat saxlanılması üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Медицинские картотеки предназначены для систематизации и удобного хранения документации.
Medical files are intended for systematization and convenient storage of documentation.
Çəki: ---------- 62.
Ölçülər: ------- 1327x553x631.
Çəki: ---------- 61.
Ölçülər: ------- 1634x467x630.
Çəki: ---------- 50.
Ölçülər: ------- 1330x467x630.
Çəki: ---------- 38.
Ölçülər: ------- 1305x408x480.
Çəki: ---------- 29.
Ölçülər: ------- 995x408x480.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 18.
Ölçülər: ------- 2000x1000x300.
Çəki: ---------- 78.
Ölçülər: ------- 700x430x380.
Çəki: ---------- 32.
Ölçülər: ------- 2100x950x70.
Çəki: ---------- 98.
Ölçülər: ------- 800x470x420.
Çəki: ---------- 27.
Ölçülər: ------- 1500x250x250.
Çəki: ---------- 12.
Ölçülər: ------- 1600x700x300.
Çəki: ---------- 63.
Ölçülər: ------- 520x410x445.
Çəki: ---------- 110.
Ölçülər: ------- 660x500x501.
Çəki: ---------- 50.
Ölçülər: ------- 998x915x460.
Çəki: ---------- 61.
Ölçülər: ------- 930x970x465.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- xx.
Çəki: ---------- 75.
Ölçülər: ------- 2127x1100x108.