Tibbi kartotekalar

Tibbi kartotekalar sənədlərin sistemləşdirmək və rahat saxlanılması üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Медицинские картотеки предназначены для систематизации и удобного хранения документации.
Medical files are intended for systematization and convenient storage of documentation.
Çəki: ---------- 62.
Ölçülər: ------- 1327x553x631.
Çəki: ---------- 61.
Ölçülər: ------- 1634x467x630.
Çəki: ---------- 50.
Ölçülər: ------- 1330x467x630.
Çəki: ---------- 38.
Ölçülər: ------- 1305x408x480.
Çəki: ---------- 29.
Ölçülər: ------- 995x408x480.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 4.
Ölçülər: ------- 75x203x160.
Çəki: ---------- 7.
Ölçülər: ------- 280x200x260.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- xx.
Çəki: ---------- 282.
Ölçülər: ------- 1167x638x675.
Çəki: ---------- 12.
Ölçülər: ------- 1600x700x300.
Çəki: ---------- 20.
Ölçülər: ------- 870x460x340.
Çəki: ---------- 114.
Ölçülər: ------- 2080x1310x98.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1370x2000x700.
Çəki: ---------- 10.
Ölçülər: ------- 320x420x350.
Çəki: ---------- 70.
Ölçülər: ------- 2127x1000x108.
Çəki: ---------- 366.
Ölçülər: ------- 990x510x510.
Çəki: ---------- 30.
Ölçülər: ------- 2000x1000x600.