Tibbi kartotekalar

Tibbi kartotekalar sənədlərin sistemləşdirmək və rahat saxlanılması üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Медицинские картотеки предназначены для систематизации и удобного хранения документации.
Medical files are intended for systematization and convenient storage of documentation.
Çəki: ---------- 62.
Ölçülər: ------- 1327x553x631.
Çəki: ---------- 61.
Ölçülər: ------- 1634x467x630.
Çəki: ---------- 50.
Ölçülər: ------- 1330x467x630.
Çəki: ---------- 38.
Ölçülər: ------- 1305x408x480.
Çəki: ---------- 29.
Ölçülər: ------- 995x408x480.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 27.
Ölçülər: ------- 700x470x490.
Çəki: ---------- 88.
Ölçülər: ------- 920x635x430.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- xx.
Çəki: ---------- 441.
Ölçülər: ------- 1200x680x510.
Çəki: ---------- 287.
Ölçülər: ------- 550x550x520.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- xx.
Çəki: ---------- 87.
Ölçülər: ------- 1800x920x340.
Çəki: ---------- 160.
Ölçülər: ------- 1570x535x400.
Çəki: ---------- 6.3.
Ölçülər: ------- 30x665x455.
Çəki: ---------- 451.
Ölçülər: ------- 1660x850x510.
Çəki: ---------- 118.
Ölçülər: ------- 1998x1150x650.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1025x460x620.