Tibbi çarpayılar

Tibbi çarpayılar mexaniki idarəetmə bölməsi ilə. Tibb müəssisələrdə və evdə xəstələrə müalicə və qayğı üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Медицинские кровати с механической регулировкой секций предназначена для ухода, диагностики, лечения и наблюдения за пациентом в стационарных медицинских учреждениях, и в домашних условиях.
Medical beds with mechanical adjustment of sections are designed for care, diagnosis, treatment and monitoring of patients in inpatient medical institutions and at home.
Çəki: ---------- 30.
Ölçülər: ------- 840x2100x900.
Çəki: ---------- 50.
Ölçülər: ------- 900x2125x975.
Çəki: ---------- 7.
Ölçülər: ------- 370x1020x.
Çəki: ---------- 7.
Ölçülər: ------- 1275xx.
Çəki: ---------- 32.
Ölçülər: ------- 1930x670x560.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 68.
Ölçülər: ------- 516x376x376.
Çəki: ---------- 24.
Ölçülər: ------- 475x380x350.
Çəki: ---------- 145.
Ölçülər: ------- 1000x565x450.
Çəki: ---------- 100.
Ölçülər: ------- 643x500x500.
Çəki: ---------- 38.
Ölçülər: ------- 489x342x381.
Çəki: ---------- 118.
Ölçülər: ------- 1998x1150x650.
Çəki: ---------- 38.
Ölçülər: ------- 320x445x425.
Çəki: ---------- 259.
Ölçülər: ------- 670x510x510.
Çəki: ---------- 7.
Ölçülər: ------- 600x460x210.
Çəki: ---------- 56.
Ölçülər: ------- 521x426x472.
Çəki: ---------- 170.
Ölçülər: ------- 1280x750x550.
Çəki: ---------- 45.
Ölçülər: ------- 2050x1250x70.