Tibbi çarpayılar

Tibbi çarpayılar mexaniki idarəetmə bölməsi ilə. Tibb müəssisələrdə və evdə xəstələrə müalicə və qayğı üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Медицинские кровати с механической регулировкой секций предназначена для ухода, диагностики, лечения и наблюдения за пациентом в стационарных медицинских учреждениях, и в домашних условиях.
Medical beds with mechanical adjustment of sections are designed for care, diagnosis, treatment and monitoring of patients in inpatient medical institutions and at home.
Çəki: ---------- 1,5.
Ölçülər: ------- 1700x267x192.
Çəki: ---------- 2.
Ölçülər: ------- 2300x500x500.
Çəki: ---------- 2,3.
Ölçülər: ------- 1900x600x600.
Çəki: ---------- 3.
Ölçülər: ------- 1800x740x510.
Çəki: ---------- 40.
Ölçülər: ------- 800x2160x660.
Çəki: ---------- 65.
Ölçülər: ------- 2110x747x490.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 20x1810x620.
Çəki: ---------- 41.
Ölçülər: ------- 800x2160x660.
Çəki: ---------- 16.
Ölçülər: ------- 450x1500x450.
Çəki: ---------- 40.
Ölçülər: ------- 560x1960x730.
Çəki: ---------- 45.
Ölçülər: ------- 840x2060x900.
Çəki: ---------- 45.
Ölçülər: ------- 840x2055x900.
Çəki: ---------- 4.
Ölçülər: ------- 100x2000x900.
Çəki: ---------- 1,5.
Ölçülər: ------- 1700x267x192.
Çəki: ---------- 4,5.
Ölçülər: ------- 1270x570x38.
Çəki: ---------- 9.
Ölçülər: ------- 1400x2191x50.
Çəki: ---------- 2,5.
Ölçülər: ------- 300x610x.
Çəki: ---------- 75.
Ölçülər: ------- 935x2220x1007.
Çəki: ---------- 75.
Ölçülər: ------- 845x2170x1017.
Çəki: ---------- 75.
Ölçülər: ------- 845x2170x965.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 130.
Ölçülər: ------- 870x1600x700.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 20x1810x620.
Çəki: ---------- 46.
Ölçülər: ------- 870x820x450.
Çəki: ---------- 13.
Ölçülər: ------- 562x356x260.
Çəki: ---------- 6,8.
Ölçülər: ------- 245x270x248.
Çəki: ---------- 110.
Ölçülər: ------- 1850x920x460.
Çəki: ---------- 981.
Ölçülər: ------- 1850x675x616.
Çəki: ---------- 30.
Ölçülər: ------- 2200x1000x600.
Çəki: ---------- 33.
Ölçülər: ------- 1655x700x320.
Çəki: ---------- 120.
Ölçülər: ------- 1500x500x370.
Çəki: ---------- 43.
Ölçülər: ------- 450x382x765.
Çəki: ---------- 283.
Ölçülər: ------- 685x508x524.