Tibbi çarpayılar

Tibbi çarpayılar mexaniki idarəetmə bölməsi ilə. Tibb müəssisələrdə və evdə xəstələrə müalicə və qayğı üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Медицинские кровати с механической регулировкой секций предназначена для ухода, диагностики, лечения и наблюдения за пациентом в стационарных медицинских учреждениях, и в домашних условиях.
Medical beds with mechanical adjustment of sections are designed for care, diagnosis, treatment and monitoring of patients in inpatient medical institutions and at home.
Çəki: ---------- 30.
Ölçülər: ------- 840x2100x900.
Çəki: ---------- 50.
Ölçülər: ------- 900x2125x975.
Çəki: ---------- 7.
Ölçülər: ------- 370x1020x.
Çəki: ---------- 7.
Ölçülər: ------- 1275xx.
Çəki: ---------- 32.
Ölçülər: ------- 1930x670x560.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 15.
Ölçülər: ------- 330x390x210.
Çəki: ---------- 38.
Ölçülər: ------- 1830x813x500.
Çəki: ---------- 50.
Ölçülər: ------- 900x2125x975.
Çəki: ---------- 35.
Ölçülər: ------- 2100x850x70.
Çəki: ---------- 51.
Ölçülər: ------- 515x445x425.
Çəki: ---------- 49.
Ölçülər: ------- 870x820x450.
Çəki: ---------- 26.
Ölçülər: ------- 1900x500x500.
Çəki: ---------- 220.
Ölçülər: ------- 500x510x510.
Çəki: ---------- 110.
Ölçülər: ------- 1998x1150x650.
Çəki: ---------- 122.
Ölçülər: ------- 1930x800x450.
Çəki: ---------- 374.
Ölçülər: ------- 1450x1119x600.
Çəki: ---------- 62.
Ölçülər: ------- 1327x553x631.