Saxlama kameraları

Saxlama kameraları qonaqların və işilərin şəxsi əşyaları qısamüddətli saxlanması üçün istifadə edilir. Qapalı tipli müəssisələrdə, ticarət obyektlərdə.
Kамеры хранения предназначены для временного хранения личных вещей посетителей и сотрудников. Используется Закрытых учреждениях, Торговых объектах.
Kamery storage designed for temporary storage of personal belongings of visitors and employees. Used Closed facilities, shopping facilities as well.
Çəki: ---------- 122.
Ölçülər: ------- 1930x800x450.
Çəki: ---------- 125.
Ölçülər: ------- 1930x800x450.
Çəki: ---------- 23.
Ölçülər: ------- 1930x90x500.
Çəki: ---------- 119.5.
Ölçülər: ------- 1930x660x500.
Çəki: ---------- 95.5.
Ölçülər: ------- 1930x660x500.
Çəki: ---------- 95.5.
Ölçülər: ------- 1930x660x500.
Çəki: ---------- 91.5.
Ölçülər: ------- 1930x660x550.
Çəki: ---------- 16.
Ölçülər: ------- 1400x300x220.
Çəki: ---------- 13.
Ölçülər: ------- 155x305x295.
Çəki: ---------- 9.
Ölçülər: ------- 370x600x330.
Çəki: ---------- 6.
Ölçülər: ------- 196x600x330.
Çəki: ---------- 36.
Ölçülər: ------- 910x347x546.
Çəki: ---------- 26.
Ölçülər: ------- 910x277x405.
Çəki: ---------- 10.
Ölçülər: ------- 320x420x350.
Çəki: ---------- 9.
Ölçülər: ------- 320x420x350.
Çəki: ---------- 112.
Ölçülər: ------- 1803x600x408.
Çəki: ---------- 102.
Ölçülər: ------- 1803x600x373.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 18.
Ölçülər: ------- 930x630x470.
Çəki: ---------- 70.
Ölçülər: ------- 2127x1000x108.
Çəki: ---------- 38.
Ölçülər: ------- 630x440x355.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1600x700x300.
Çəki: ---------- 38.
Ölçülər: ------- 320x445x425.
Çəki: ---------- 23.
Ölçülər: ------- 920x1000x500.
Çəki: ---------- 145.
Ölçülər: ------- 991x565x441.
Çəki: ---------- 57.
Ölçülər: ------- 520x410x445.
Çəki: ---------- 5.
Ölçülər: ------- 375x363x240.
Çəki: ---------- 52.
Ölçülər: ------- 1900x1000x500.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- xx.
Çəki: ---------- 35.5.
Ölçülər: ------- 1850x600x400.