Saxlama kameraları

Saxlama kameraları qonaqların və işilərin şəxsi əşyaları qısamüddətli saxlanması üçün istifadə edilir. Qapalı tipli müəssisələrdə, ticarət obyektlərdə.
Kамеры хранения предназначены для временного хранения личных вещей посетителей и сотрудников. Используется Закрытых учреждениях, Торговых объектах.
Kamery storage designed for temporary storage of personal belongings of visitors and employees. Used Closed facilities, shopping facilities as well.
Çəki: ---------- 122.
Ölçülər: ------- 1930x800x450.
Çəki: ---------- 125.
Ölçülər: ------- 1930x800x450.
Çəki: ---------- 23.
Ölçülər: ------- 1930x90x500.
Çəki: ---------- 119.5.
Ölçülər: ------- 1930x660x500.
Çəki: ---------- 95.5.
Ölçülər: ------- 1930x660x500.
Çəki: ---------- 95.5.
Ölçülər: ------- 1930x660x500.
Çəki: ---------- 91.5.
Ölçülər: ------- 1930x660x550.
Çəki: ---------- 16.
Ölçülər: ------- 1400x300x220.
Çəki: ---------- 13.
Ölçülər: ------- 155x305x295.
Çəki: ---------- 9.
Ölçülər: ------- 370x600x330.
Çəki: ---------- 6.
Ölçülər: ------- 196x600x330.
Çəki: ---------- 36.
Ölçülər: ------- 910x347x546.
Çəki: ---------- 26.
Ölçülər: ------- 910x277x405.
Çəki: ---------- 10.
Ölçülər: ------- 320x420x350.
Çəki: ---------- 9.
Ölçülər: ------- 320x420x350.
Çəki: ---------- 112.
Ölçülər: ------- 1803x600x408.
Çəki: ---------- 102.
Ölçülər: ------- 1803x600x373.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 161.
Ölçülər: ------- 1567x535x400.
Çəki: ---------- 90.
Ölçülər: ------- 435x500x456.
Çəki: ---------- 11.
Ölçülər: ------- 125x400x350.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1830x915x457.
Çəki: ---------- 27.
Ölçülər: ------- 360x752x465.
Çəki: ---------- 102.
Ölçülər: ------- 1803x600x373.
Çəki: ---------- 206.
Ölçülər: ------- 1124x528x675.
Çəki: ---------- 650.
Ölçülər: ------- 1950x1250x585.
Çəki: ---------- 290.
Ölçülər: ------- 990x510x510.
Çəki: ---------- 63.
Ölçülər: ------- 520x410x445.
Çəki: ---------- 520.
Ölçülər: ------- 1660x680x510.
Çəki: ---------- 23.
Ölçülər: ------- 920x1000x500.