Saxlama kameraları

Saxlama kameraları qonaqların və işilərin şəxsi əşyaları qısamüddətli saxlanması üçün istifadə edilir. Qapalı tipli müəssisələrdə, ticarət obyektlərdə.
Kамеры хранения предназначены для временного хранения личных вещей посетителей и сотрудников. Используется Закрытых учреждениях, Торговых объектах.
Kamery storage designed for temporary storage of personal belongings of visitors and employees. Used Closed facilities, shopping facilities as well.
Çəki: ---------- 122.
Ölçülər: ------- 1930x800x450.
Çəki: ---------- 125.
Ölçülər: ------- 1930x800x450.
Çəki: ---------- 23.
Ölçülər: ------- 1930x90x500.
Çəki: ---------- 119.5.
Ölçülər: ------- 1930x660x500.
Çəki: ---------- 95.5.
Ölçülər: ------- 1930x660x500.
Çəki: ---------- 95.5.
Ölçülər: ------- 1930x660x500.
Çəki: ---------- 91.5.
Ölçülər: ------- 1930x660x550.
Çəki: ---------- 16.
Ölçülər: ------- 1400x300x220.
Çəki: ---------- 13.
Ölçülər: ------- 155x305x295.
Çəki: ---------- 9.
Ölçülər: ------- 370x600x330.
Çəki: ---------- 6.
Ölçülər: ------- 196x600x330.
Çəki: ---------- 36.
Ölçülər: ------- 910x347x546.
Çəki: ---------- 26.
Ölçülər: ------- 910x277x405.
Çəki: ---------- 10.
Ölçülər: ------- 320x420x350.
Çəki: ---------- 9.
Ölçülər: ------- 320x420x350.
Çəki: ---------- 112.
Ölçülər: ------- 1803x600x408.
Çəki: ---------- 102.
Ölçülər: ------- 1803x600x373.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 95.5.
Ölçülər: ------- 1930x660x500.
Çəki: ---------- 90.
Ölçülər: ------- 870x1600x700.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1900x950x500.
Çəki: ---------- 124.
Ölçülər: ------- 530x500x530.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 75x100x135.
Çəki: ---------- 18.
Ölçülər: ------- 1200x450x350.
Çəki: ---------- 38.
Ölçülər: ------- 840x460x640.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 550x730x140.
Çəki: ---------- 43.
Ölçülər: ------- 450x382x765.
Çəki: ---------- 14.
Ölçülər: ------- 588x355x272.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1850x900x440.
Çəki: ---------- 160.
Ölçülər: ------- 900x500x535.