Saxlama kameraları

Saxlama kameraları qonaqların və işilərin şəxsi əşyaları qısamüddətli saxlanması üçün istifadə edilir. Qapalı tipli müəssisələrdə, ticarət obyektlərdə.
Kамеры хранения предназначены для временного хранения личных вещей посетителей и сотрудников. Используется Закрытых учреждениях, Торговых объектах.
Kamery storage designed for temporary storage of personal belongings of visitors and employees. Used Closed facilities, shopping facilities as well.
Çəki: ---------- 122.
Ölçülər: ------- 1930x800x450.
Çəki: ---------- 125.
Ölçülər: ------- 1930x800x450.
Çəki: ---------- 23.
Ölçülər: ------- 1930x90x500.
Çəki: ---------- 119.5.
Ölçülər: ------- 1930x660x500.
Çəki: ---------- 95.5.
Ölçülər: ------- 1930x660x500.
Çəki: ---------- 95.5.
Ölçülər: ------- 1930x660x500.
Çəki: ---------- 91.5.
Ölçülər: ------- 1930x660x550.
Çəki: ---------- 16.
Ölçülər: ------- 1400x300x220.
Çəki: ---------- 13.
Ölçülər: ------- 155x305x295.
Çəki: ---------- 9.
Ölçülər: ------- 370x600x330.
Çəki: ---------- 6.
Ölçülər: ------- 196x600x330.
Çəki: ---------- 36.
Ölçülər: ------- 910x347x546.
Çəki: ---------- 26.
Ölçülər: ------- 910x277x405.
Çəki: ---------- 10.
Ölçülər: ------- 320x420x350.
Çəki: ---------- 9.
Ölçülər: ------- 320x420x350.
Çəki: ---------- 112.
Ölçülər: ------- 1803x600x408.
Çəki: ---------- 102.
Ölçülər: ------- 1803x600x373.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 21.
Ölçülər: ------- 330x390x216.
Çəki: ---------- 38.
Ölçülər: ------- 630x440x355.
Çəki: ---------- 234.
Ölçülər: ------- 530x500x521.
Çəki: ---------- 54.
Ölçülər: ------- 1955x2007x2607.
Çəki: ---------- 43.
Ölçülər: ------- 630x440x354.
Çəki: ---------- 215.
Ölçülər: ------- 1216x528x678.
Çəki: ---------- 126.
Ölçülər: ------- 920x640x435.
Çəki: ---------- 981.
Ölçülər: ------- 1850x675x616.
Çəki: ---------- 21.
Ölçülər: ------- 380x450x286.
Çəki: ---------- 19.
Ölçülər: ------- 401x400x356.
Çəki: ---------- 98.
Ölçülər: ------- 800x470x420.
Çəki: ---------- 287.
Ölçülər: ------- 550x550x520.