Saxlama kameraları

Saxlama kameraları qonaqların və işilərin şəxsi əşyaları qısamüddətli saxlanması üçün istifadə edilir. Qapalı tipli müəssisələrdə, ticarət obyektlərdə.
Kамеры хранения предназначены для временного хранения личных вещей посетителей и сотрудников. Используется Закрытых учреждениях, Торговых объектах.
Kamery storage designed for temporary storage of personal belongings of visitors and employees. Used Closed facilities, shopping facilities as well.
Çəki: ---------- 122.
Ölçülər: ------- 1930x800x450.
Çəki: ---------- 125.
Ölçülər: ------- 1930x800x450.
Çəki: ---------- 23.
Ölçülər: ------- 1930x90x500.
Çəki: ---------- 119.5.
Ölçülər: ------- 1930x660x500.
Çəki: ---------- 95.5.
Ölçülər: ------- 1930x660x500.
Çəki: ---------- 95.5.
Ölçülər: ------- 1930x660x500.
Çəki: ---------- 91.5.
Ölçülər: ------- 1930x660x550.
Çəki: ---------- 16.
Ölçülər: ------- 1400x300x220.
Çəki: ---------- 13.
Ölçülər: ------- 155x305x295.
Çəki: ---------- 9.
Ölçülər: ------- 370x600x330.
Çəki: ---------- 6.
Ölçülər: ------- 196x600x330.
Çəki: ---------- 36.
Ölçülər: ------- 910x347x546.
Çəki: ---------- 26.
Ölçülər: ------- 910x277x405.
Çəki: ---------- 10.
Ölçülər: ------- 320x420x350.
Çəki: ---------- 9.
Ölçülər: ------- 320x420x350.
Çəki: ---------- 112.
Ölçülər: ------- 1803x600x408.
Çəki: ---------- 102.
Ölçülər: ------- 1803x600x373.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 259.
Ölçülər: ------- 1220x655x560.
Çəki: ---------- 29.
Ölçülər: ------- 1920x575x500.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 70x270x70.
Çəki: ---------- 285.
Ölçülər: ------- 2118x1086x138.
Çəki: ---------- 160.
Ölçülər: ------- 1570x535x400.
Çəki: ---------- 34.
Ölçülər: ------- 630x440x355.
Çəki: ---------- 14.
Ölçülər: ------- 320x380x300.
Çəki: ---------- 13.
Ölçülər: ------- 562x356x266.
Çəki: ---------- 13.
Ölçülər: ------- 562x356x260.
Çəki: ---------- 7.
Ölçülər: ------- 200x310x200.
Çəki: ---------- 110.
Ölçülər: ------- 1850x920x460.
Çəki: ---------- 201.
Ölçülər: ------- 1020x655x560.