Otel seyfləri

Hotel seyflər sənədlərin saxlanması və az dəyərli əşyaların saxlanlması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Kişik ölçülü, üzərində istifadəsi asan olan elektron kilidi quraşdırılıb.
Гостиничные сейфы предназначены для хранения документов и небольшого количества ценностей. Как правило, их использование целесообразно в гостиничных номерах, так как они имеют небольшой размер, удобны в использовании и оборудованы электронным замком с возможностью смены кода.
Hotel safes are designed for storage of documents and a small number of values. Typically, their use is advisable in hotel rooms, as they are small, easy to use and equipped with an electronic lock with the possibility of changing the code.
Çəki: ---------- 12.
Ölçülər: ------- 195x437x380.
Çəki: ---------- 12.
Ölçülər: ------- 195x437x380.
Çəki: ---------- 11.
Ölçülər: ------- 200x440x350.
Çəki: ---------- 6.
Ölçülər: ------- 200x310x200.
Çəki: ---------- 6.
Ölçülər: ------- 200x310x200.
Çəki: ---------- 7.
Ölçülər: ------- 200x210x200.
Çəki: ---------- 7.
Ölçülər: ------- 165x300x230.
Çəki: ---------- 10.
Ölçülər: ------- 250x350x250.
Çəki: ---------- 12.
Ölçülər: ------- 200x435x356.
Çəki: ---------- 11.
Ölçülər: ------- 125x400x350.
Çəki: ---------- 17.
Ölçülər: ------- 370x435x360.
Çəki: ---------- 44.
Ölçülər: ------- 350x470x350.
Çəki: ---------- 34.
Ölçülər: ------- 280x400x350.
Çəki: ---------- 21.
Ölçülər: ------- 220x350x300.
Çəki: ---------- 21.
Ölçülər: ------- 270x420x415.
Çəki: ---------- 39.
Ölçülər: ------- 540x360x455.
Çəki: ---------- 17.
Ölçülər: ------- 270x360x270.
Çəki: ---------- 18.
Ölçülər: ------- 300x440x355.
Çəki: ---------- 13.
Ölçülər: ------- 280x340x317.
Çəki: ---------- 10.
Ölçülər: ------- 230x300x277.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 115.
Ölçülər: ------- 1998x1150x650.
Çəki: ---------- 75.
Ölçülər: ------- 935x2220x1007.
Çəki: ---------- 240.
Ölçülər: ------- 675x520x510.
Çəki: ---------- 24.
Ölçülər: ------- 810x880x450.
Çəki: ---------- 25.
Ölçülər: ------- 296x390x320.
Çəki: ---------- 22.
Ölçülər: ------- 1830x360x590.
Çəki: ---------- 55.
Ölçülər: ------- 326x368x400.
Çəki: ---------- 64.
Ölçülər: ------- 1400x360x320.
Çəki: ---------- 110.
Ölçülər: ------- 660x500x501.
Çəki: ---------- 78.
Ölçülər: ------- 920x635x430.
Çəki: ---------- 45.
Ölçülər: ------- 840x2055x900.
Çəki: ---------- 20.
Ölçülər: ------- 590x390x360.