Odadavamsiz seyflər

Odadavamsiz seyflər sənədlərin və şəxsi əşyaların qarətdən qorunması üçün nəzərdə tutulub.
Не огнестойкие сейфы предназначены для защиты хранящихся в них не значительных ценностей от попыток несанкционированного доступа.
Not fireproof safes are designed to protect stored in them are not significant valuables from unauthorized access.
Çəki: ---------- 105.
Ölçülər: ------- 920x980x610.
Çəki: ---------- 95.
Ölçülər: ------- 965x559x483.
Çəki: ---------- 24.
Ölçülər: ------- 475x380x350.
Çəki: ---------- 55.
Ölçülər: ------- 800x460x400.
Çəki: ---------- 24.
Ölçülər: ------- 475x380x350.
Çəki: ---------- 18.
Ölçülər: ------- 400x380x330.
Çəki: ---------- 14.
Ölçülər: ------- 320x380x300.
Çəki: ---------- 40.
Ölçülər: ------- 600x370x340.
Çəki: ---------- 120.
Ölçülər: ------- 1495x600x520.
Çəki: ---------- 35.
Ölçülər: ------- 600x400x350.
Çəki: ---------- 170.
Ölçülər: ------- 1280x750x550.
Çəki: ---------- 53.
Ölçülər: ------- 800x460x400.
Çəki: ---------- 45.
Ölçülər: ------- 690x420x380.
Çəki: ---------- 246.
Ölçülər: ------- 1290x580x560.
Çəki: ---------- 138.
Ölçülər: ------- 1000x510x450.
Çəki: ---------- 85.
Ölçülər: ------- 800x430x380.
Çəki: ---------- 128.
Ölçülər: ------- 995x555x450.
Çəki: ---------- 98.
Ölçülər: ------- 800x470x420.
Çəki: ---------- 60.
Ölçülər: ------- 600x390x340.
Çəki: ---------- 33.
Ölçülər: ------- 370x450x350.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 122.
Ölçülər: ------- 870x520x520.
Çəki: ---------- 228.
Ölçülər: ------- 1220x655x560.
Çəki: ---------- 5.5.
Ölçülər: ------- 230x300x250.
Çəki: ---------- 21.
Ölçülər: ------- 270x420x415.
Çəki: ---------- 110.
Ölçülər: ------- 660x502x501.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 3150x1200x400.
Çəki: ---------- 53.
Ölçülər: ------- 800x460x400.
Çəki: ---------- 20.
Ölçülər: ------- 870x460x340.
Çəki: ---------- 13.
Ölçülər: ------- 560x355x270.
Çəki: ---------- 53.
Ölçülər: ------- 520x400x440.
Çəki: ---------- 37.
Ölçülər: ------- 334x424x385.
Çəki: ---------- 155.
Ölçülər: ------- 680x510x510.