Odadavamsiz seyflər

Odadavamsiz seyflər sənədlərin və şəxsi əşyaların qarətdən qorunması üçün nəzərdə tutulub.
Не огнестойкие сейфы предназначены для защиты хранящихся в них не значительных ценностей от попыток несанкционированного доступа.
Not fireproof safes are designed to protect stored in them are not significant valuables from unauthorized access.
Çəki: ---------- 105.
Ölçülər: ------- 920x980x610.
Çəki: ---------- 95.
Ölçülər: ------- 965x559x483.
Çəki: ---------- 24.
Ölçülər: ------- 475x380x350.
Çəki: ---------- 55.
Ölçülər: ------- 800x460x400.
Çəki: ---------- 24.
Ölçülər: ------- 475x380x350.
Çəki: ---------- 18.
Ölçülər: ------- 400x380x330.
Çəki: ---------- 14.
Ölçülər: ------- 320x380x300.
Çəki: ---------- 40.
Ölçülər: ------- 600x370x340.
Çəki: ---------- 120.
Ölçülər: ------- 1495x600x520.
Çəki: ---------- 35.
Ölçülər: ------- 600x400x350.
Çəki: ---------- 170.
Ölçülər: ------- 1280x750x550.
Çəki: ---------- 53.
Ölçülər: ------- 800x460x400.
Çəki: ---------- 45.
Ölçülər: ------- 690x420x380.
Çəki: ---------- 246.
Ölçülər: ------- 1290x580x560.
Çəki: ---------- 138.
Ölçülər: ------- 1000x510x450.
Çəki: ---------- 85.
Ölçülər: ------- 800x430x380.
Çəki: ---------- 128.
Ölçülər: ------- 995x555x450.
Çəki: ---------- 98.
Ölçülər: ------- 800x470x420.
Çəki: ---------- 60.
Ölçülər: ------- 600x390x340.
Çəki: ---------- 33.
Ölçülər: ------- 370x450x350.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 83.
Ölçülər: ------- 1321x568x622.
Çəki: ---------- 117.
Ölçülər: ------- 1998x1150x650.
Çəki: ---------- 180.
Ölçülər: ------- 880x590x510.
Çəki: ---------- 5.
Ölçülər: ------- 375x363x240.
Çəki: ---------- 205.
Ölçülər: ------- 900x440x430.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- xx.
Çəki: ---------- 68.
Ölçülər: ------- 2066x980x104.
Çəki: ---------- 164.
Ölçülər: ------- 784x551x635.
Çəki: ---------- 205.
Ölçülər: ------- 1060x585x507.
Çəki: ---------- 61.
Ölçülər: ------- 1634x467x630.
Çəki: ---------- 3.2.
Ölçülər: ------- 43x696x446.
Çəki: ---------- 386.
Ölçülər: ------- 1241x650x554.