Odadavamsiz seyflər

Odadavamsiz seyflər sənədlərin və şəxsi əşyaların qarətdən qorunması üçün nəzərdə tutulub.
Не огнестойкие сейфы предназначены для защиты хранящихся в них не значительных ценностей от попыток несанкционированного доступа.
Not fireproof safes are designed to protect stored in them are not significant valuables from unauthorized access.
Çəki: ---------- 105.
Ölçülər: ------- 920x980x610.
Çəki: ---------- 95.
Ölçülər: ------- 965x559x483.
Çəki: ---------- 55.
Ölçülər: ------- 800x460x400.
Çəki: ---------- 24.
Ölçülər: ------- 475x380x350.
Çəki: ---------- 18.
Ölçülər: ------- 400x380x330.
Çəki: ---------- 14.
Ölçülər: ------- 320x380x300.
Çəki: ---------- 120.
Ölçülər: ------- 1495x600x520.
Çəki: ---------- 35.
Ölçülər: ------- 600x400x350.
Çəki: ---------- 53.
Ölçülər: ------- 800x460x400.
Çəki: ---------- 45.
Ölçülər: ------- 690x420x380.
Çəki: ---------- 138.
Ölçülər: ------- 1000x510x450.
Çəki: ---------- 85.
Ölçülər: ------- 800x430x380.
Çəki: ---------- 98.
Ölçülər: ------- 800x470x420.
Çəki: ---------- 60.
Ölçülər: ------- 600x390x340.
Çəki: ---------- 33.
Ölçülər: ------- 370x450x350.
Çəki: ---------- 33.
Ölçülər: ------- 370x450x350.
Çəki: ---------- 17.
Ölçülər: ------- 250x350x200.
Çəki: ---------- 10.
Ölçülər: ------- 250x350x250.
Çəki: ---------- 78.
Ölçülər: ------- 700x430x380.
Çəki: ---------- 25.
Ölçülər: ------- 310x380x310.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 380.
Ölçülər: ------- 786x696x1212.
Çəki: ---------- 18.
Ölçülər: ------- 250x340x280.
Çəki: ---------- 111.
Ölçülər: ------- 695x500x500.
Çəki: ---------- 29.5.
Ölçülər: ------- 1755x570x320.
Çəki: ---------- 72.
Ölçülər: ------- 870x1600x700.
Çəki: ---------- 38.
Ölçülər: ------- 320x445x424.
Çəki: ---------- 7.
Ölçülər: ------- 165x300x230.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 600x600x20.
Çəki: ---------- 94.
Ölçülər: ------- 2143x1115x108.
Çəki: ---------- 283.
Ölçülər: ------- 685x508x524.
Çəki: ---------- 1.5.
Ölçülər: ------- 20x700x150.
Çəki: ---------- 170.
Ölçülər: ------- 1600x560x410.