Odadavamsiz seyflər

Odadavamsiz seyflər sənədlərin və şəxsi əşyaların qarətdən qorunması üçün nəzərdə tutulub.
Не огнестойкие сейфы предназначены для защиты хранящихся в них не значительных ценностей от попыток несанкционированного доступа.
Not fireproof safes are designed to protect stored in them are not significant valuables from unauthorized access.
Çəki: ---------- 24.
Ölçülər: ------- 475x380x350.
Çəki: ---------- 55.
Ölçülər: ------- 800x460x400.
Çəki: ---------- 24.
Ölçülər: ------- 475x380x350.
Çəki: ---------- 18.
Ölçülər: ------- 400x380x330.
Çəki: ---------- 14.
Ölçülər: ------- 320x380x300.
Çəki: ---------- 40.
Ölçülər: ------- 600x370x340.
Çəki: ---------- 120.
Ölçülər: ------- 1495x600x520.
Çəki: ---------- 35.
Ölçülər: ------- 600x400x350.
Çəki: ---------- 170.
Ölçülər: ------- 1280x750x550.
Çəki: ---------- 53.
Ölçülər: ------- 800x460x400.
Çəki: ---------- 45.
Ölçülər: ------- 690x420x380.
Çəki: ---------- 246.
Ölçülər: ------- 1290x580x560.
Çəki: ---------- 138.
Ölçülər: ------- 1000x510x450.
Çəki: ---------- 85.
Ölçülər: ------- 800x430x380.
Çəki: ---------- 128.
Ölçülər: ------- 995x555x450.
Çəki: ---------- 98.
Ölçülər: ------- 800x470x420.
Çəki: ---------- 60.
Ölçülər: ------- 600x390x340.
Çəki: ---------- 33.
Ölçülər: ------- 370x450x350.
Çəki: ---------- 33.
Ölçülər: ------- 370x450x350.
Çəki: ---------- 17.
Ölçülər: ------- 250x350x200.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 300.
Ölçülər: ------- 900x580x1686.
Çəki: ---------- 90.
Ölçülər: ------- 460x440x380.
Çəki: ---------- 411.
Ölçülər: ------- 1510x964x586.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1900x950x500.
Çəki: ---------- 18.
Ölçülər: ------- 400x380x330.
Çəki: ---------- 5.
Ölçülər: ------- 170x260x230.
Çəki: ---------- 203.
Ölçülər: ------- 650x500x475.
Çəki: ---------- 7.
Ölçülər: ------- 500x1000x240.
Çəki: ---------- 35.
Ölçülər: ------- 1000x950x500.
Çəki: ---------- 90.
Ölçülər: ------- 645x465x360.
Çəki: ---------- 17.
Ölçülər: ------- 300x440x355.
Çəki: ---------- 140.
Ölçülər: ------- 743x549x507.