Odadavamsiz seyflər

Odadavamsiz seyflər sənədlərin və şəxsi əşyaların qarətdən qorunması üçün nəzərdə tutulub.
Не огнестойкие сейфы предназначены для защиты хранящихся в них не значительных ценностей от попыток несанкционированного доступа.
Not fireproof safes are designed to protect stored in them are not significant valuables from unauthorized access.
Çəki: ---------- 105.
Ölçülər: ------- 920x980x610.
Çəki: ---------- 95.
Ölçülər: ------- 965x559x483.
Çəki: ---------- 24.
Ölçülər: ------- 475x380x350.
Çəki: ---------- 55.
Ölçülər: ------- 800x460x400.
Çəki: ---------- 24.
Ölçülər: ------- 475x380x350.
Çəki: ---------- 18.
Ölçülər: ------- 400x380x330.
Çəki: ---------- 14.
Ölçülər: ------- 320x380x300.
Çəki: ---------- 40.
Ölçülər: ------- 600x370x340.
Çəki: ---------- 120.
Ölçülər: ------- 1495x600x520.
Çəki: ---------- 35.
Ölçülər: ------- 600x400x350.
Çəki: ---------- 170.
Ölçülər: ------- 1280x750x550.
Çəki: ---------- 53.
Ölçülər: ------- 800x460x400.
Çəki: ---------- 45.
Ölçülər: ------- 690x420x380.
Çəki: ---------- 246.
Ölçülər: ------- 1290x580x560.
Çəki: ---------- 138.
Ölçülər: ------- 1000x510x450.
Çəki: ---------- 85.
Ölçülər: ------- 800x430x380.
Çəki: ---------- 128.
Ölçülər: ------- 995x555x450.
Çəki: ---------- 98.
Ölçülər: ------- 800x470x420.
Çəki: ---------- 60.
Ölçülər: ------- 600x390x340.
Çəki: ---------- 33.
Ölçülər: ------- 370x450x350.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 7.
Ölçülər: ------- 500x1000x240.
Çəki: ---------- 315.
Ölçülər: ------- 990x510x510.
Çəki: ---------- 29.5.
Ölçülər: ------- 1755x570x320.
Çəki: ---------- 8.
Ölçülər: ------- 280x340x295.
Çəki: ---------- 110.
Ölçülər: ------- 660x502x501.
Çəki: ---------- 100.
Ölçülər: ------- 643x500x528.
Çəki: ---------- 50.
Ölçülər: ------- 900x2125x975.
Çəki: ---------- 68.
Ölçülər: ------- 920x645x430.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 550x380x140.
Çəki: ---------- 72.
Ölçülər: ------- 700x475x350.
Çəki: ---------- 4,2.
Ölçülər: ------- 240x270x290.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1900x950x500.