Odadavamlı seyflər

Odadavamlı seyflər sənədlərin, pul və dəyərli əşyaların yanğından qorunması üçün ən əla vastədir. Yarılmaya davamlıdır.
Огнестойкие сейфы одно из лучших решений хранения ценностей и документов в хорошо охраняемых и защищенных от постороннего доступа помещениях. Где несанкционированный доступ злоумышленников к содержимому сейфа маловероятен.
Fireproof safes are one of the best value storage solutions and instruments in a well-protected and protected against unauthorized access areas. Where unauthorized intruders access to the contents of the safe is unlikely.
Çəki: ---------- 122.
Ölçülər: ------- 870x520x520.
Çəki: ---------- 53.
Ölçülər: ------- 520x400x440.
Çəki: ---------- 26.
Ölçülər: ------- 310x410x340.
Çəki: ---------- 40.
Ölçülər: ------- 470x390x320.
Çəki: ---------- 197.
Ölçülər: ------- 1900x900x507.
Çəki: ---------- 420.
Ölçülər: ------- 1685x735x630.
Çəki: ---------- 420.
Ölçülər: ------- 1685x735x630.
Çəki: ---------- 374.
Ölçülər: ------- 1360x740x630.
Çəki: ---------- 250.
Ölçülər: ------- 1250x585x507.
Çəki: ---------- 295.
Ölçülər: ------- 1250x640x640.
Çəki: ---------- 165.
Ölçülər: ------- 865x580x507.
Çəki: ---------- 110.
Ölçülər: ------- 700x480x500.
Çəki: ---------- 50.
Ölçülər: ------- 360x480x390.
Çəki: ---------- 80.
Ölçülər: ------- 540x430x455.
Çəki: ---------- 68.
Ölçülər: ------- 460x440x450.
Çəki: ---------- 68.
Ölçülər: ------- 460x440x450.
Çəki: ---------- 254.
Ölçülər: ------- 750x500x475.
Çəki: ---------- 180.
Ölçülər: ------- 880x590x510.
Çəki: ---------- 140.
Ölçülər: ------- 750x530x510.
Çəki: ---------- 180.
Ölçülər: ------- 880x590x510.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 3.
Ölçülər: ------- 390x300x160.
Çəki: ---------- 23.
Ölçülər: ------- 1385x300x285.
Çəki: ---------- 7.
Ölçülər: ------- 1275xx.
Çəki: ---------- 145.
Ölçülər: ------- 991x565x441.
Çəki: ---------- 60.
Ölçülər: ------- 522x404x468.
Çəki: ---------- 122.
Ölçülər: ------- 1998x1150x650.
Çəki: ---------- 17.
Ölçülər: ------- 1000x263x183.
Çəki: ---------- 860.
Ölçülər: ------- 1941x1036x830.
Çəki: ---------- 5.
Ölçülər: ------- 170x260x230.
Çəki: ---------- 8.5.
Ölçülər: ------- 460x350x240.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1800x400x475.
Çəki: ---------- 4.
Ölçülər: ------- 75x203x160.