Odadavamlı seyflər

Odadavamlı seyflər sənədlərin, pul və dəyərli əşyaların yanğından qorunması üçün ən əla vastədir. Yarılmaya davamlıdır.
Огнестойкие сейфы одно из лучших решений хранения ценностей и документов в хорошо охраняемых и защищенных от постороннего доступа помещениях. Где несанкционированный доступ злоумышленников к содержимому сейфа маловероятен.
Fireproof safes are one of the best value storage solutions and instruments in a well-protected and protected against unauthorized access areas. Where unauthorized intruders access to the contents of the safe is unlikely.
Çəki: ---------- 65.
Ölçülər: ------- 550x400x400.
Çəki: ---------- 55.
Ölçülər: ------- 326x368x400.
Çəki: ---------- 122.
Ölçülər: ------- 870x520x520.
Çəki: ---------- 53.
Ölçülər: ------- 520x400x440.
Çəki: ---------- 26.
Ölçülər: ------- 310x410x340.
Çəki: ---------- 420.
Ölçülər: ------- 1685x735x630.
Çəki: ---------- 420.
Ölçülər: ------- 1685x735x630.
Çəki: ---------- 374.
Ölçülər: ------- 1360x740x630.
Çəki: ---------- 250.
Ölçülər: ------- 1250x585x507.
Çəki: ---------- 295.
Ölçülər: ------- 1250x640x640.
Çəki: ---------- 165.
Ölçülər: ------- 865x580x507.
Çəki: ---------- 110.
Ölçülər: ------- 700x480x500.
Çəki: ---------- 50.
Ölçülər: ------- 360x480x390.
Çəki: ---------- 80.
Ölçülər: ------- 540x430x455.
Çəki: ---------- 254.
Ölçülər: ------- 750x500x475.
Çəki: ---------- 180.
Ölçülər: ------- 880x590x510.
Çəki: ---------- 37.
Ölçülər: ------- 300x420x355.
Çəki: ---------- 206.
Ölçülər: ------- 1124x528x675.
Çəki: ---------- 266.
Ölçülər: ------- 1466x528x675.
Çəki: ---------- 145.
Ölçülər: ------- 780x530x675.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 15.
Ölçülər: ------- 330x390x210.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 550x730x140.
Çəki: ---------- 24.
Ölçülər: ------- 810x880x450.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1015x914x457.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 92x360x126.
Çəki: ---------- 291.
Ölçülər: ------- 1510x551x635.
Çəki: ---------- 13.
Ölçülər: ------- 562x356x260.
Çəki: ---------- 7.
Ölçülər: ------- 200x210x200.
Çəki: ---------- 53.
Ölçülər: ------- 520x400x440.
Çəki: ---------- 0,6.
Ölçülər: ------- x403x534.
Çəki: ---------- 84.
Ölçülər: ------- 920x635x430.
Çəki: ---------- 10.
Ölçülər: ------- 720x680x440.