Odadavamlı seyflər

Odadavamlı seyflər sənədlərin, pul və dəyərli əşyaların yanğından qorunması üçün ən əla vastədir. Yarılmaya davamlıdır.
Огнестойкие сейфы одно из лучших решений хранения ценностей и документов в хорошо охраняемых и защищенных от постороннего доступа помещениях. Где несанкционированный доступ злоумышленников к содержимому сейфа маловероятен.
Fireproof safes are one of the best value storage solutions and instruments in a well-protected and protected against unauthorized access areas. Where unauthorized intruders access to the contents of the safe is unlikely.
Çəki: ---------- 65.
Ölçülər: ------- 550x400x400.
Çəki: ---------- 55.
Ölçülər: ------- 326x368x400.
Çəki: ---------- 122.
Ölçülər: ------- 870x520x520.
Çəki: ---------- 53.
Ölçülər: ------- 520x400x440.
Çəki: ---------- 26.
Ölçülər: ------- 310x410x340.
Çəki: ---------- 420.
Ölçülər: ------- 1685x735x630.
Çəki: ---------- 420.
Ölçülər: ------- 1685x735x630.
Çəki: ---------- 374.
Ölçülər: ------- 1360x740x630.
Çəki: ---------- 250.
Ölçülər: ------- 1250x585x507.
Çəki: ---------- 295.
Ölçülər: ------- 1250x640x640.
Çəki: ---------- 165.
Ölçülər: ------- 865x580x507.
Çəki: ---------- 110.
Ölçülər: ------- 700x480x500.
Çəki: ---------- 50.
Ölçülər: ------- 360x480x390.
Çəki: ---------- 80.
Ölçülər: ------- 540x430x455.
Çəki: ---------- 254.
Ölçülər: ------- 750x500x475.
Çəki: ---------- 180.
Ölçülər: ------- 880x590x510.
Çəki: ---------- 37.
Ölçülər: ------- 300x420x355.
Çəki: ---------- 206.
Ölçülər: ------- 1124x528x675.
Çəki: ---------- 266.
Ölçülər: ------- 1466x528x675.
Çəki: ---------- 145.
Ölçülər: ------- 780x530x675.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 22.
Ölçülər: ------- 1830x360x590.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1320x460x620.
Çəki: ---------- 56.
Ölçülər: ------- 521x426x472.
Çəki: ---------- 68.
Ölçülər: ------- 2066x880x104.
Çəki: ---------- 36.
Ölçülər: ------- 1900x360x590.
Çəki: ---------- 64.
Ölçülər: ------- 1400x360x300.
Çəki: ---------- 14.
Ölçülər: ------- 700x420x490.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1025x460x620.
Çəki: ---------- 34.
Ölçülər: ------- 1480x300x300.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 730x460x620.
Çəki: ---------- 39.
Ölçülər: ------- 1020x467x630.
Çəki: ---------- 26.6.
Ölçülər: ------- 1650x500x320.