Mobil arxivlər

Mobil arxiv (mobil və stasionar sistemi) iri ofis və arxiv sənədlərin, kitablarin yığcam saxlanılması üçün istifadə edilir. Ofislərdə, arxivlərdə, kitabxanalarda istifadə olunur.
Мобильный архив (система мобильных и стационарных стеллажей) предназначен для оборудования архива компактного хранения документов в офисе и создания крупных архивов и книгохранилищ.
Mobile file (the system of mobile and stationary shelving) for compact storage equipment archive office documents and creating large archives and depositories.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 3150x1200x400.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 3155x1200x600.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 14.
Ölçülər: ------- 930x630x470.
Çəki: ---------- 111.
Ölçülər: ------- 695x500x500.
Çəki: ---------- 88.
Ölçülər: ------- 2127x1002x112.
Çəki: ---------- 595.
Ölçülər: ------- 1660x850x510.
Çəki: ---------- 77.
Ölçülər: ------- 548x460x925.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1830x914x457.
Çəki: ---------- 75.
Ölçülər: ------- 2127x1100x108.
Çəki: ---------- 88.
Ölçülər: ------- 1500x450x350.
Çəki: ---------- 155.
Ölçülər: ------- 680x510x510.
Çəki: ---------- 54.
Ölçülər: ------- 330x450x400.
Çəki: ---------- 68.
Ölçülər: ------- 2000x1500x600.
Çəki: ---------- 86.
Ölçülər: ------- 732x485x430.