Mobil arxivlər

Mobil arxiv (mobil və stasionar sistemi) iri ofis və arxiv sənədlərin, kitablarin yığcam saxlanılması üçün istifadə edilir. Ofislərdə, arxivlərdə, kitabxanalarda istifadə olunur.
Мобильный архив (система мобильных и стационарных стеллажей) предназначен для оборудования архива компактного хранения документов в офисе и создания крупных архивов и книгохранилищ.
Mobile file (the system of mobile and stationary shelving) for compact storage equipment archive office documents and creating large archives and depositories.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 3150x1200x400.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 3155x1200x600.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1870x2000x700.
Çəki: ---------- 170.
Ölçülər: ------- 1600x560x410.
Çəki: ---------- 260.
Ölçülər: ------- 1200x440x430.
Çəki: ---------- 133.
Ölçülər: ------- 680x510x510.
Çəki: ---------- 70.
Ölçülər: ------- 2127x1000x108.
Çəki: ---------- 145.
Ölçülər: ------- 877x502x501.
Çəki: ---------- 38.
Ölçülər: ------- 940x600x430.
Çəki: ---------- 6.
Ölçülər: ------- 690x382x170.
Çəki: ---------- 235.
Ölçülər: ------- 859x759x605.
Çəki: ---------- 330.
Ölçülər: ------- 1570x525x680.
Çəki: ---------- 154.
Ölçülər: ------- 900x440x380.
Çəki: ---------- 140.
Ölçülər: ------- 743x549x507.