Mobil arxivlər

Mobil arxiv (mobil və stasionar sistemi) iri ofis və arxiv sənədlərin, kitablarin yığcam saxlanılması üçün istifadə edilir. Ofislərdə, arxivlərdə, kitabxanalarda istifadə olunur.
Мобильный архив (система мобильных и стационарных стеллажей) предназначен для оборудования архива компактного хранения документов в офисе и создания крупных архивов и книгохранилищ.
Mobile file (the system of mobile and stationary shelving) for compact storage equipment archive office documents and creating large archives and depositories.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 3150x1200x400.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 3155x1200x600.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 35.5.
Ölçülər: ------- 1850x600x400.
Çəki: ---------- 2710.
Ölçülər: ------- 1850x1500x740.
Çəki: ---------- 5.5.
Ölçülər: ------- 230x300x250.
Çəki: ---------- 75.
Ölçülər: ------- 1327x470x631.
Çəki: ---------- 116.
Ölçülər: ------- 1475x477x347.
Çəki: ---------- 64.
Ölçülər: ------- 1400x360x300.
Çəki: ---------- 29.
Ölçülər: ------- 1000x1000x500.
Çəki: ---------- 8.
Ölçülər: ------- 833x390x203.
Çəki: ---------- 65.
Ölçülər: ------- 870x1400x700.
Çəki: ---------- 310.
Ölçülər: ------- 1400x710x580.
Çəki: ---------- 58.
Ölçülər: ------- 930x900x465.
Çəki: ---------- 29.
Ölçülər: ------- 1830x575x500.