Mobil arxivlər

Mobil arxiv (mobil və stasionar sistemi) iri ofis və arxiv sənədlərin, kitablarin yığcam saxlanılması üçün istifadə edilir. Ofislərdə, arxivlərdə, kitabxanalarda istifadə olunur.
Мобильный архив (система мобильных и стационарных стеллажей) предназначен для оборудования архива компактного хранения документов в офисе и создания крупных архивов и книгохранилищ.
Mobile file (the system of mobile and stationary shelving) for compact storage equipment archive office documents and creating large archives and depositories.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 3150x1200x400.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 3155x1200x600.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 51.
Ölçülər: ------- 515x445x425.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 150x150x50.
Çəki: ---------- 35.
Ölçülər: ------- 460x440x345.
Çəki: ---------- 45.
Ölçülər: ------- 1830x915x370.
Çəki: ---------- 52.
Ölçülər: ------- 2095x1038x75.
Çəki: ---------- 68.
Ölçülər: ------- 920x645x430.
Çəki: ---------- 143.
Ölçülər: ------- 875x520x520.
Çəki: ---------- 38.
Ölçülər: ------- 320x445x424.
Çəki: ---------- 13.
Ölçülər: ------- 310x380x310.
Çəki: ---------- 33.
Ölçülər: ------- 370x450x350.
Çəki: ---------- 35.
Ölçülər: ------- 1900x360x590.
Çəki: ---------- 420.
Ölçülər: ------- 1685x735x630.