Mobil arxivlər

Mobil arxiv (mobil və stasionar sistemi) iri ofis və arxiv sənədlərin, kitablarin yığcam saxlanılması üçün istifadə edilir. Ofislərdə, arxivlərdə, kitabxanalarda istifadə olunur.
Мобильный архив (система мобильных и стационарных стеллажей) предназначен для оборудования архива компактного хранения документов в офисе и создания крупных архивов и книгохранилищ.
Mobile file (the system of mobile and stationary shelving) for compact storage equipment archive office documents and creating large archives and depositories.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 3150x1200x400.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 3155x1200x600.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 79.
Ölçülər: ------- 710x337x368.
Çəki: ---------- 155.
Ölçülər: ------- 850x510x510.
Çəki: ---------- 99.
Ölçülər: ------- 670x440x400.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 500x746x22.
Çəki: ---------- 49.
Ölçülər: ------- 870x820x450.
Çəki: ---------- 111.
Ölçülər: ------- 695x500x500.
Çəki: ---------- 125.
Ölçülər: ------- 1456x500x410.
Çəki: ---------- 37.
Ölçülər: ------- 300x420x355.
Çəki: ---------- 70.
Ölçülər: ------- 812x419x427.
Çəki: ---------- 10.
Ölçülər: ------- 240x360x190.
Çəki: ---------- 22.
Ölçülər: ------- 693x400x310.
Çəki: ---------- 29.
Ölçülər: ------- 1830x472x458.