Mobil arxivlər

Mobil arxiv (mobil və stasionar sistemi) iri ofis və arxiv sənədlərin, kitablarin yığcam saxlanılması üçün istifadə edilir. Ofislərdə, arxivlərdə, kitabxanalarda istifadə olunur.
Мобильный архив (система мобильных и стационарных стеллажей) предназначен для оборудования архива компактного хранения документов в офисе и создания крупных архивов и книгохранилищ.
Mobile file (the system of mobile and stationary shelving) for compact storage equipment archive office documents and creating large archives and depositories.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 3150x1200x400.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 3155x1200x600.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 300.
Ölçülər: ------- 900x580x1686.
Çəki: ---------- 60.
Ölçülər: ------- 410x376x376.
Çəki: ---------- 88.
Ölçülər: ------- 1500x450x350.
Çəki: ---------- 3.
Ölçülər: ------- 390x300x160.
Çəki: ---------- 21.
Ölçülər: ------- 380x450x286.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1850x900x440.
Çəki: ---------- 44.
Ölçülər: ------- 250x360x310.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 875x1000x500.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- xx.
Çəki: ---------- 26.
Ölçülər: ------- 310x410x340.
Çəki: ---------- 15.
Ölçülər: ------- 280x390x280.
Çəki: ---------- 53.
Ölçülər: ------- 800x460x400.