Mobil arxivlər

Mobil arxiv (mobil və stasionar sistemi) iri ofis və arxiv sənədlərin, kitablarin yığcam saxlanılması üçün istifadə edilir. Ofislərdə, arxivlərdə, kitabxanalarda istifadə olunur.
Мобильный архив (система мобильных и стационарных стеллажей) предназначен для оборудования архива компактного хранения документов в офисе и создания крупных архивов и книгохранилищ.
Mobile file (the system of mobile and stationary shelving) for compact storage equipment archive office documents and creating large archives and depositories.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 3150x1200x400.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 3155x1200x600.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 5.
Ölçülər: ------- 133x384x422.
Çəki: ---------- 179.
Ölçülər: ------- 460x470x470.
Çəki: ---------- 15.
Ölçülər: ------- 280x390x280.
Çəki: ---------- 5.
Ölçülər: ------- 240x627x252.
Çəki: ---------- 31.
Ölçülər: ------- 1830x600x500.
Çəki: ---------- 128.
Ölçülər: ------- 995x555x450.
Çəki: ---------- 310.
Ölçülər: ------- 1400x710x580.
Çəki: ---------- 229.
Ölçülər: ------- 1650x600x460.
Çəki: ---------- 170.
Ölçülər: ------- 1280x750x550.
Çəki: ---------- 23.
Ölçülər: ------- 653x420x494.
Çəki: ---------- 39.
Ölçülər: ------- 1860x850x400.
Çəki: ---------- 14.
Ölçülər: ------- 700x420x490.