Mobil arxivlər

Mobil arxiv (mobil və stasionar sistemi) iri ofis və arxiv sənədlərin, kitablarin yığcam saxlanılması üçün istifadə edilir. Ofislərdə, arxivlərdə, kitabxanalarda istifadə olunur.
Мобильный архив (система мобильных и стационарных стеллажей) предназначен для оборудования архива компактного хранения документов в офисе и создания крупных архивов и книгохранилищ.
Mobile file (the system of mobile and stationary shelving) for compact storage equipment archive office documents and creating large archives and depositories.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 3150x1200x400.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 3155x1200x600.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- xx70.
Çəki: ---------- 67.
Ölçülər: ------- 840x600x640.
Çəki: ---------- 14.
Ölçülər: ------- 588x355x272.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- xx.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- xx.
Çəki: ---------- 510.
Ölçülər: ------- 910x1600x1700.
Çəki: ---------- 900.
Ölçülər: ------- 1505x710x741.
Çəki: ---------- 26.
Ölçülər: ------- 710x480x490.
Çəki: ---------- 3.
Ölçülər: ------- 390x300x160.
Çəki: ---------- 35.5.
Ölçülər: ------- 1755x600x400.
Çəki: ---------- 38.
Ölçülər: ------- 320x445x425.
Çəki: ---------- 90.
Ölçülər: ------- 870x1600x700.