Kartotekalar

Metal kartotekalar sənədlərin ardıcılıq qaydada yığılması və rahat saxlanması üçün istifadə edilir. Ofislərdə, Tibb müəssisələrində və idarələridə istifadə olunur.
Металлические картотеки предназначены для систематизации и удобного хранения документации. Используется в офисах, медицинских учреждениях а также для различных организаций.
Metal filing cabinets are designed for ordering and convenient storage of documents. It used in offices, health care facilities as well as various organizations.
Çəki: ---------- 206.
Ölçülər: ------- 1124x528x675.
Çəki: ---------- 266.
Ölçülər: ------- 1466x528x675.
Çəki: ---------- 145.
Ölçülər: ------- 780x530x675.
Çəki: ---------- 26.
Ölçülər: ------- 710x480x490.
Çəki: ---------- 27.
Ölçülər: ------- 700x470x490.
Çəki: ---------- 27.
Ölçülər: ------- 660x480x490.
Çəki: ---------- 23.
Ölçülər: ------- 653x420x494.
Çəki: ---------- 335.
Ölçülər: ------- 1510x551x779.
Çəki: ---------- 411.
Ölçülər: ------- 1510x964x586.
Çəki: ---------- 328.
Ölçülər: ------- 1147x964x586.
Çəki: ---------- 291.
Ölçülər: ------- 1510x551x635.
Çəki: ---------- 164.
Ölçülər: ------- 784x551x635.
Çəki: ---------- 495.
Ölçülər: ------- 1682x801x836.
Çəki: ---------- 402.
Ölçülər: ------- 1276x801x836.
Çəki: ---------- 275.
Ölçülər: ------- 1577x528x678.
Çəki: ---------- 215.
Ölçülər: ------- 1216x528x678.
Çəki: ---------- 155.
Ölçülər: ------- 852x528x678.
Çəki: ---------- 210.
Ölçülər: ------- 1500x545x653.
Çəki: ---------- 26.
Ölçülər: ------- 710x480x490.
Çəki: ---------- 27.
Ölçülər: ------- 700x470x490.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 65x255x375.
Çəki: ---------- 3.
Ölçülər: ------- 390x300x160.
Çəki: ---------- 50.
Ölçülər: ------- 360x480x390.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 875x1000x500.
Çəki: ---------- 386.
Ölçülər: ------- 1241x650x554.
Çəki: ---------- 229.
Ölçülər: ------- 1650x600x460.
Çəki: ---------- 65.
Ölçülər: ------- 300x440x380.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1900x950x500.
Çəki: ---------- 75.
Ölçülər: ------- 845x2170x1017.
Çəki: ---------- 99.
Ölçülər: ------- 670x440x400.
Çəki: ---------- 290.
Ölçülər: ------- 1275x710x580.
Çəki: ---------- 45.
Ölçülər: ------- 300x380x380.