Kartotekalar

Metal kartotekalar sənədlərin ardıcılıq qaydada yığılması və rahat saxlanması üçün istifadə edilir. Ofislərdə, Tibb müəssisələrində və idarələridə istifadə olunur.
Металлические картотеки предназначены для систематизации и удобного хранения документации. Используется в офисах, медицинских учреждениях а также для различных организаций.
Metal filing cabinets are designed for ordering and convenient storage of documents. It used in offices, health care facilities as well as various organizations.
Çəki: ---------- 374.
Ölçülər: ------- 1450x1119x600.
Çəki: ---------- 228.
Ölçülər: ------- 1120x790x600.
Çəki: ---------- 206.
Ölçülər: ------- 1124x528x675.
Çəki: ---------- 266.
Ölçülər: ------- 1466x528x675.
Çəki: ---------- 145.
Ölçülər: ------- 780x530x675.
Çəki: ---------- 26.
Ölçülər: ------- 710x480x490.
Çəki: ---------- 27.
Ölçülər: ------- 700x470x490.
Çəki: ---------- 27.
Ölçülər: ------- 660x480x490.
Çəki: ---------- 23.
Ölçülər: ------- 653x420x494.
Çəki: ---------- 335.
Ölçülər: ------- 1510x551x779.
Çəki: ---------- 411.
Ölçülər: ------- 1510x964x586.
Çəki: ---------- 328.
Ölçülər: ------- 1147x964x586.
Çəki: ---------- 291.
Ölçülər: ------- 1510x551x635.
Çəki: ---------- 164.
Ölçülər: ------- 784x551x635.
Çəki: ---------- 495.
Ölçülər: ------- 1682x801x836.
Çəki: ---------- 402.
Ölçülər: ------- 1276x801x836.
Çəki: ---------- 275.
Ölçülər: ------- 1577x528x678.
Çəki: ---------- 215.
Ölçülər: ------- 1216x528x678.
Çəki: ---------- 155.
Ölçülər: ------- 852x528x678.
Çəki: ---------- 210.
Ölçülər: ------- 1500x545x653.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1300x730x250.
Çəki: ---------- 48.
Ölçülər: ------- 360x480x430.
Çəki: ---------- 350.
Ölçülər: ------- 990x510x510.
Çəki: ---------- 38.
Ölçülər: ------- 1305x408x480.
Çəki: ---------- 180.
Ölçülər: ------- 880x590x510.
Çəki: ---------- 19.
Ölçülər: ------- 870x820x450.
Çəki: ---------- 860.
Ölçülər: ------- 1941x1036x830.
Çəki: ---------- 70.
Ölçülər: ------- 1460x340x240.
Çəki: ---------- 33.
Ölçülər: ------- 370x450x350.
Çəki: ---------- 600.
Ölçülər: ------- 1660x680x510.
Çəki: ---------- 35.
Ölçülər: ------- 1000x950x500.
Çəki: ---------- 6.
Ölçülər: ------- 159x434x422.