Kağızdoğrayan (Şreder)

Kağızdoğrayan (Şreder) Sənədlərin, plastik kartların və CD disklərin doğramaq (məhv etmək) üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Шредеры предназначен для уничтожение документов, пластиковых карт, CD дисков.
Shredders is designed to destroy documents, plastic cards, CD-discs.
Çəki: ---------- 600.
Ölçülər: ------- 910x1600x1700.
Çəki: ---------- 380.
Ölçülər: ------- 786x696x1212.
Çəki: ---------- 610.
Ölçülər: ------- 1686x940x1814.
Çəki: ---------- 510.
Ölçülər: ------- 910x1600x1700.
Çəki: ---------- 400.
Ölçülər: ------- 1610x857x1650.
Çəki: ---------- 300.
Ölçülər: ------- 900x580x1686.
Çəki: ---------- 95.
Ölçülər: ------- 576x500x1045.
Çəki: ---------- 106.
Ölçülər: ------- 576x500x1065.
Çəki: ---------- 77.
Ölçülər: ------- 548x460x925.
Çəki: ---------- 50.
Ölçülər: ------- 490x360x810.
Çəki: ---------- 43.
Ölçülər: ------- 450x382x765.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 38x35x32.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- xx.
Çəki: ---------- 5.
Ölçülər: ------- 375x363x240.
Çəki: ---------- 3.5.
Ölçülər: ------- 347x310x205.
Çəki: ---------- 14.
Ölçülər: ------- 588x355x272.
Çəki: ---------- 15.
Ölçülər: ------- 568x352x270.
Çəki: ---------- 18.
Ölçülər: ------- 620x410x318.
Çəki: ---------- 18.
Ölçülər: ------- 620x410x318.
Çəki: ---------- 18.
Ölçülər: ------- 635x334x308.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 75x100x135.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 875x1000x500.
Çəki: ---------- 125.
Ölçülər: ------- 1930x800x450.
Çəki: ---------- 1150.
Ölçülər: ------- 1270x730x740.
Çəki: ---------- 5.5.
Ölçülər: ------- 533x390x203.
Çəki: ---------- 13.
Ölçülər: ------- 470x290x300.
Çəki: ---------- 22.
Ölçülər: ------- 1830x418x500.
Çəki: ---------- 90.
Ölçülər: ------- 460x440x380.
Çəki: ---------- 63.
Ölçülər: ------- 520x410x445.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1900x950x500.
Çəki: ---------- 37.
Ölçülər: ------- 1005x460x620.
Çəki: ---------- 70.
Ölçülər: ------- 1900x918x458.