Samrt seyfər

Samart seyflər ağıllı seyf kimi adlanır. onun ilə müxtəlif əməliyyatlar edə bilərsiniz. Pulların yoxlamaq və sayı haqqında məlumat vermək üçün detectoru və sayğaçnan təchiz olunub. Audit əməliyyatları aparır və bu haqda simsiz rabitə kanalları (Internet, GSM) vasitəsilə bu məlumatları sahibinə ötürür əlavə olaraq bu məlumatları çek formasında təqdim edir.
Smart сейфы – так называемые «умные сейфы» - устройства, которые могут производить различные операции с заложенными в него денежными купюрами: проверять их на подлинность (встроенный детектор банкнот), пересчитывать их количество (встроенный счетчик денег), производить аудит операций с содержимым сейфа и сообщать эту информацию по беспроводным каналам связи (Internet, GSM), а также выдавать эти данные в печатном виде (в виде чека).
Smart safes - the so-called "smart boxes" - devices that can perform various operations with its target it banknotes: check them for authenticity (built-in banknote detector), to count the number (internal counter money) audit the operations of the contents of the safe and report this information via wireless communication channels (Internet, GSM), and also provide the data in hard copy (in form of a check).
Çəki: ---------- 40.
Ölçülər: ------- 489x342x381.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 110.
Ölçülər: ------- 1850x920x460.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1370x1200x700.
Çəki: ---------- 411.
Ölçülər: ------- 1510x964x586.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1300x730x250.
Çəki: ---------- 4.
Ölçülər: ------- 206x271x422.
Çəki: ---------- 45.
Ölçülər: ------- 1830x915x370.
Çəki: ---------- 315.
Ölçülər: ------- 911x746x780.
Çəki: ---------- 40.
Ölçülər: ------- 900x440x355.
Çəki: ---------- 145.
Ölçülər: ------- 780x530x675.
Çəki: ---------- 31.
Ölçülər: ------- 1830x360x590.
Çəki: ---------- 28.
Ölçülər: ------- 713x467x630.
Çəki: ---------- 35.
Ölçülər: ------- 1490x460x340.