Depozit seyflər

Depozit seyflər əşyaların və pul saxlanılması üçün istifadə edilir. Banklarda və otellərdə istifadə olunur.
Депозитные ячейки предназначены для оборудования хранилищ в банках и камер хранения в гостиницах.
Safe deposit boxes are designed for storage of equipment in banks and storage rooms in hotels.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 50x210x355.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 140x210x355.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 200x210x355.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 65x255x375.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 135x255x375.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 210x255x375.
Çəki: ---------- 126.
Ölçülər: ------- 920x635x430.
Çəki: ---------- 98.
Ölçülər: ------- 920x635x430.
Çəki: ---------- 88.
Ölçülər: ------- 920x635x430.
Çəki: ---------- 84.
Ölçülər: ------- 920x635x430.
Çəki: ---------- 84.
Ölçülər: ------- 920x635x430.
Çəki: ---------- 78.
Ölçülər: ------- 920x635x430.
Çəki: ---------- 68.
Ölçülər: ------- 920x645x430.
Çəki: ---------- 126.
Ölçülər: ------- 920x640x435.
Çəki: ---------- 98.
Ölçülər: ------- 920x640x435.
Çəki: ---------- 88.
Ölçülər: ------- 920x640x435.
Çəki: ---------- 80.
Ölçülər: ------- 920x640x435.
Çəki: ---------- 78.
Ölçülər: ------- 920x640x435.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 118.
Ölçülər: ------- 1998x1150x650.
Çəki: ---------- 34.
Ölçülər: ------- 1480x300x300.
Çəki: ---------- 200.
Ölçülər: ------- 1950x1260x550.
Çəki: ---------- 145.
Ölçülər: ------- 991x565x451.
Çəki: ---------- 22.
Ölçülər: ------- 1830x360x590.
Çəki: ---------- 510.
Ölçülər: ------- 910x1600x1700.
Çəki: ---------- 185.
Ölçülər: ------- 400x500x502.
Çəki: ---------- 27.
Ölçülər: ------- 700x470x490.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1830x915x480.
Çəki: ---------- 110.
Ölçülər: ------- 660x502x501.
Çəki: ---------- 45.
Ölçülər: ------- 690x420x380.
Çəki: ---------- 35.
Ölçülər: ------- 1000x950x500.