Depozit seyflər

Depozit seyflər əşyaların və pul saxlanılması üçün istifadə edilir. Banklarda və otellərdə istifadə olunur.
Депозитные ячейки предназначены для оборудования хранилищ в банках и камер хранения в гостиницах.
Safe deposit boxes are designed for storage of equipment in banks and storage rooms in hotels.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 50x210x355.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 140x210x355.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 200x210x355.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 65x255x375.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 135x255x375.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 210x255x375.
Çəki: ---------- 126.
Ölçülər: ------- 920x635x430.
Çəki: ---------- 98.
Ölçülər: ------- 920x635x430.
Çəki: ---------- 88.
Ölçülər: ------- 920x635x430.
Çəki: ---------- 84.
Ölçülər: ------- 920x635x430.
Çəki: ---------- 84.
Ölçülər: ------- 920x635x430.
Çəki: ---------- 78.
Ölçülər: ------- 920x635x430.
Çəki: ---------- 68.
Ölçülər: ------- 920x645x430.
Çəki: ---------- 126.
Ölçülər: ------- 920x640x435.
Çəki: ---------- 98.
Ölçülər: ------- 920x640x435.
Çəki: ---------- 88.
Ölçülər: ------- 920x640x435.
Çəki: ---------- 80.
Ölçülər: ------- 920x640x435.
Çəki: ---------- 78.
Ölçülər: ------- 920x640x435.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 145.
Ölçülər: ------- 877x502x501.
Çəki: ---------- 55.
Ölçülər: ------- 326x368x400.
Çəki: ---------- 254.
Ölçülər: ------- 750x500x475.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- xx.
Çəki: ---------- 143.
Ölçülər: ------- 875x520x520.
Çəki: ---------- 7.
Ölçülər: ------- 230x300x250.
Çəki: ---------- 8.5.
Ölçülər: ------- 460x350x240.
Çəki: ---------- 4.
Ölçülər: ------- 240x427x252.
Çəki: ---------- 120.
Ölçülər: ------- 670x550x510.
Çəki: ---------- 203.
Ölçülər: ------- 650x500x475.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1830x915x480.
Çəki: ---------- 33.
Ölçülər: ------- 370x450x350.