Depozit seyflər

Depozit seyflər əşyaların və pul saxlanılması üçün istifadə edilir. Banklarda və otellərdə istifadə olunur.
Депозитные ячейки предназначены для оборудования хранилищ в банках и камер хранения в гостиницах.
Safe deposit boxes are designed for storage of equipment in banks and storage rooms in hotels.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 50x210x355.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 140x210x355.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 200x210x355.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 65x255x375.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 135x255x375.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 210x255x375.
Çəki: ---------- 126.
Ölçülər: ------- 920x635x430.
Çəki: ---------- 98.
Ölçülər: ------- 920x635x430.
Çəki: ---------- 88.
Ölçülər: ------- 920x635x430.
Çəki: ---------- 84.
Ölçülər: ------- 920x635x430.
Çəki: ---------- 84.
Ölçülər: ------- 920x635x430.
Çəki: ---------- 78.
Ölçülər: ------- 920x635x430.
Çəki: ---------- 68.
Ölçülər: ------- 920x645x430.
Çəki: ---------- 150.
Ölçülər: ------- 500x900x500.
Çəki: ---------- 140.
Ölçülər: ------- 500x900x500.
Çəki: ---------- 132.
Ölçülər: ------- 500x900x500.
Çəki: ---------- 126.
Ölçülər: ------- 920x640x435.
Çəki: ---------- 98.
Ölçülər: ------- 920x640x435.
Çəki: ---------- 88.
Ölçülər: ------- 920x640x435.
Çəki: ---------- 80.
Ölçülər: ------- 920x640x435.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 3155x1200x600.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- xx.
Çəki: ---------- 7.
Ölçülər: ------- 500x1000x240.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 500x746x22.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 2000x1000x300.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 70x270x70.
Çəki: ---------- 17.
Ölçülər: ------- 940x600x430.
Çəki: ---------- 20.
Ölçülər: ------- 590x390x360.
Çəki: ---------- 110.
Ölçülər: ------- 1850x920x460.
Çəki: ---------- 49.
Ölçülər: ------- 900x440x355.
Çəki: ---------- 610.
Ölçülər: ------- 1686x940x1814.
Çəki: ---------- 62.
Ölçülər: ------- 465x995x675.