Depozit seyflər

Depozit seyflər əşyaların və pul saxlanılması üçün istifadə edilir. Banklarda və otellərdə istifadə olunur.
Депозитные ячейки предназначены для оборудования хранилищ в банках и камер хранения в гостиницах.
Safe deposit boxes are designed for storage of equipment in banks and storage rooms in hotels.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 50x210x355.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 140x210x355.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 200x210x355.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 65x255x375.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 135x255x375.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 210x255x375.
Çəki: ---------- 126.
Ölçülər: ------- 920x635x430.
Çəki: ---------- 98.
Ölçülər: ------- 920x635x430.
Çəki: ---------- 88.
Ölçülər: ------- 920x635x430.
Çəki: ---------- 84.
Ölçülər: ------- 920x635x430.
Çəki: ---------- 84.
Ölçülər: ------- 920x635x430.
Çəki: ---------- 78.
Ölçülər: ------- 920x635x430.
Çəki: ---------- 68.
Ölçülər: ------- 920x645x430.
Çəki: ---------- 126.
Ölçülər: ------- 920x640x435.
Çəki: ---------- 98.
Ölçülər: ------- 920x640x435.
Çəki: ---------- 88.
Ölçülər: ------- 920x640x435.
Çəki: ---------- 80.
Ölçülər: ------- 920x640x435.
Çəki: ---------- 78.
Ölçülər: ------- 920x640x435.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 5.
Ölçülər: ------- 240x627x252.
Çəki: ---------- 600.
Ölçülər: ------- 910x1600x1700.
Çəki: ---------- 187.
Ölçülər: ------- 988x581x536.
Çəki: ---------- 205.
Ölçülər: ------- 1060x585x507.
Çəki: ---------- 700.
Ölçülər: ------- 1500x850x510.
Çəki: ---------- 98.
Ölçülər: ------- 1397x508x432.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1870x1600x700.
Çəki: ---------- 86.
Ölçülər: ------- 730x485x430.
Çəki: ---------- 210.
Ölçülər: ------- 1170x510x510.
Çəki: ---------- 35.5.
Ölçülər: ------- 1850x600x400.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1025x460x620.
Çəki: ---------- 68.
Ölçülər: ------- 920x645x430.