Depozit seyflər

Depozit seyflər əşyaların və pul saxlanılması üçün istifadə edilir. Banklarda və otellərdə istifadə olunur.
Депозитные ячейки предназначены для оборудования хранилищ в банках и камер хранения в гостиницах.
Safe deposit boxes are designed for storage of equipment in banks and storage rooms in hotels.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 50x210x355.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 140x210x355.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 200x210x355.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 65x255x375.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 135x255x375.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 210x255x375.
Çəki: ---------- 126.
Ölçülər: ------- 920x635x430.
Çəki: ---------- 98.
Ölçülər: ------- 920x635x430.
Çəki: ---------- 88.
Ölçülər: ------- 920x635x430.
Çəki: ---------- 84.
Ölçülər: ------- 920x635x430.
Çəki: ---------- 84.
Ölçülər: ------- 920x635x430.
Çəki: ---------- 78.
Ölçülər: ------- 920x635x430.
Çəki: ---------- 68.
Ölçülər: ------- 920x645x430.
Çəki: ---------- 150.
Ölçülər: ------- 500x900x500.
Çəki: ---------- 140.
Ölçülər: ------- 500x900x500.
Çəki: ---------- 132.
Ölçülər: ------- 500x900x500.
Çəki: ---------- 126.
Ölçülər: ------- 920x640x435.
Çəki: ---------- 98.
Ölçülər: ------- 920x640x435.
Çəki: ---------- 88.
Ölçülər: ------- 920x640x435.
Çəki: ---------- 80.
Ölçülər: ------- 920x640x435.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 18.
Ölçülər: ------- 635x334x308.
Çəki: ---------- 29.
Ölçülər: ------- 338x410x175.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 210x255x375.
Çəki: ---------- 15.
Ölçülər: ------- 280x390x280.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 230x150x400.
Çəki: ---------- 260.
Ölçülər: ------- 1220x690x650.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 550x730x140.
Çəki: ---------- 510.
Ölçülər: ------- 910x1600x1700.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 90x250x180.
Çəki: ---------- 35.
Ölçülər: ------- 1000x950x500.
Çəki: ---------- 13.
Ölçülər: ------- 510x360x270.
Çəki: ---------- 53.
Ölçülər: ------- 448x530x378.