Depozit seyflər

Depozit seyflər əşyaların və pul saxlanılması üçün istifadə edilir. Banklarda və otellərdə istifadə olunur.
Депозитные ячейки предназначены для оборудования хранилищ в банках и камер хранения в гостиницах.
Safe deposit boxes are designed for storage of equipment in banks and storage rooms in hotels.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 50x210x355.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 140x210x355.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 200x210x355.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 65x255x375.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 135x255x375.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 210x255x375.
Çəki: ---------- 126.
Ölçülər: ------- 920x635x430.
Çəki: ---------- 98.
Ölçülər: ------- 920x635x430.
Çəki: ---------- 88.
Ölçülər: ------- 920x635x430.
Çəki: ---------- 84.
Ölçülər: ------- 920x635x430.
Çəki: ---------- 84.
Ölçülər: ------- 920x635x430.
Çəki: ---------- 78.
Ölçülər: ------- 920x635x430.
Çəki: ---------- 68.
Ölçülər: ------- 920x645x430.
Çəki: ---------- 126.
Ölçülər: ------- 920x640x435.
Çəki: ---------- 98.
Ölçülər: ------- 920x640x435.
Çəki: ---------- 88.
Ölçülər: ------- 920x640x435.
Çəki: ---------- 80.
Ölçülər: ------- 920x640x435.
Çəki: ---------- 78.
Ölçülər: ------- 920x640x435.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 40.
Ölçülər: ------- 900x440x355.
Çəki: ---------- 81.
Ölçülər: ------- 723x644x671.
Çəki: ---------- 502.
Ölçülər: ------- 1320x680x510.
Çəki: ---------- 29.
Ölçülər: ------- 338x410x175.
Çəki: ---------- 60.
Ölçülər: ------- 410x376x376.
Çəki: ---------- 21.
Ölçülər: ------- 330x390x286.
Çəki: ---------- 17.
Ölçülər: ------- 370x435x360.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 300x240x80.
Çəki: ---------- 105.
Ölçülər: ------- 920x980x610.
Çəki: ---------- 72.
Ölçülər: ------- 700x475x350.
Çəki: ---------- 48.
Ölçülər: ------- 1300x263x250.
Çəki: ---------- 17.
Ölçülər: ------- 630x460x340.