Keşbokslar

Keşbokslar evdə və ofisdə kiçik əşyaları saxlanılması üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Кэшбоксы предназначены для хранения мелких вещей дома и в офисе.
Cacheboxes are designed to store small things at home and in the office.
Çəki: ---------- 4.
Ölçülər: ------- 75x203x160.
Çəki: ---------- 0.9.
Ölçülər: ------- 60x125x95.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 75x255x200.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 90x250x180.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 90x300x240.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 90x300x240.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 40.
Ölçülər: ------- 489x342x381.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1800x400x475.
Çəki: ---------- 44.
Ölçülər: ------- 1860x850x500.
Çəki: ---------- 5.
Ölçülər: ------- 470x670x340.
Çəki: ---------- 13.
Ölçülər: ------- 155x305x295.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 92x360x126.
Çəki: ---------- 51.
Ölçülər: ------- 515x445x425.
Çəki: ---------- 39.
Ölçülər: ------- 1020x467x630.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 383x272x113.
Çəki: ---------- 10.
Ölçülər: ------- 230x300x277.
Çəki: ---------- 60.
Ölçülər: ------- 600x390x340.
Çəki: ---------- 14.
Ölçülər: ------- 700x420x490.