Keşbokslar

Keşbokslar evdə və ofisdə kiçik əşyaları saxlanılması üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Кэшбоксы предназначены для хранения мелких вещей дома и в офисе.
Cacheboxes are designed to store small things at home and in the office.
Çəki: ---------- 4.
Ölçülər: ------- 75x203x160.
Çəki: ---------- 0.9.
Ölçülər: ------- 60x125x95.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 75x255x200.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 90x250x180.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 90x300x240.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 90x300x240.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 27.
Ölçülər: ------- 832x918x458.
Çəki: ---------- 29.
Ölçülər: ------- 1830x575x500.
Çəki: ---------- 21.
Ölçülər: ------- 330x390x286.
Çəki: ---------- 119.5.
Ölçülər: ------- 1930x660x500.
Çəki: ---------- 395.
Ölçülər: ------- 1220x710x525.
Çəki: ---------- 45.
Ölçülər: ------- 1230x400x300.
Çəki: ---------- 26.
Ölçülər: ------- 1830x360x590.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 250x180x80.
Çəki: ---------- 52.
Ölçülər: ------- 2095x1038x75.
Çəki: ---------- 1,5.
Ölçülər: ------- 1700x267x192.
Çəki: ---------- 122.
Ölçülər: ------- 870x520x520.
Çəki: ---------- 161.
Ölçülər: ------- 600x561x587.