Keşbokslar

Keşbokslar evdə və ofisdə kiçik əşyaları saxlanılması üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Кэшбоксы предназначены для хранения мелких вещей дома и в офисе.
Cacheboxes are designed to store small things at home and in the office.
Çəki: ---------- 4.
Ölçülər: ------- 75x203x160.
Çəki: ---------- 0.9.
Ölçülər: ------- 60x125x95.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 75x255x200.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 90x250x180.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 90x300x240.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 90x300x240.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 88.
Ölçülər: ------- 920x635x430.
Çəki: ---------- 95.5.
Ölçülər: ------- 1930x660x500.
Çəki: ---------- 11.
Ölçülər: ------- 930x630x470.
Çəki: ---------- 60.
Ölçülər: ------- 900x440x354.
Çəki: ---------- 36.
Ölçülər: ------- 910x347x546.
Çəki: ---------- 78.
Ölçülər: ------- 920x635x430.
Çəki: ---------- 138.
Ölçülər: ------- 1000x510x450.
Çəki: ---------- 350.
Ölçülər: ------- 1309x733x675.
Çəki: ---------- 45.
Ölçülər: ------- 1020x470x630.
Çəki: ---------- 490.
Ölçülər: ------- 1652x7001x580.
Çəki: ---------- 88.
Ölçülər: ------- 2127x1002x112.
Çəki: ---------- 110.
Ölçülər: ------- 1850x920x460.