Bank seyfləri

Bakn seyflər sənəd və pul saxlanılması üçün istifadə edilir. Banklarda və iri müəssisələrdə istifadə olunur.
Банковские сейфы обеспечивают наиболее высокий уровень защиты в банках и крупных предприятиях предназначены для хранения документов и денег.
Bank safes provide the highest level of protection   banks and large enterprises designed to store documents and money.
Çəki: ---------- 120.
Ölçülər: ------- 1495x600x520.
Çəki: ---------- 420.
Ölçülər: ------- 1685x735x630.
Çəki: ---------- 420.
Ölçülər: ------- 1685x735x630.
Çəki: ---------- 374.
Ölçülər: ------- 1360x740x630.
Çəki: ---------- 250.
Ölçülər: ------- 1250x585x507.
Çəki: ---------- 295.
Ölçülər: ------- 1250x640x640.
Çəki: ---------- 266.
Ölçülər: ------- 1466x528x675.
Çəki: ---------- 350.
Ölçülər: ------- 1220x950x700.
Çəki: ---------- 260.
Ölçülər: ------- 1220x690x650.
Çəki: ---------- 419.
Ölçülər: ------- 1690x775x650.
Çəki: ---------- 379.
Ölçülər: ------- 1445x775x650.
Çəki: ---------- 470.
Ölçülər: ------- 1925x950x560.
Çəki: ---------- 480.
Ölçülər: ------- 1495x1125x700.
Çəki: ---------- 388.
Ölçülər: ------- 1690x775x560.
Çəki: ---------- 348.
Ölçülər: ------- 1445x755x650.
Çəki: ---------- 595.
Ölçülər: ------- 1660x850x510.
Çəki: ---------- 520.
Ölçülər: ------- 1660x680x510.
Çəki: ---------- 420.
Ölçülər: ------- 1320x680x510.
Çəki: ---------- 595.
Ölçülər: ------- 1660x850x510.
Çəki: ---------- 520.
Ölçülər: ------- 1660x680x510.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 22.
Ölçülər: ------- 930x850x400.
Çəki: ---------- 75.
Ölçülər: ------- 2027x1100x108.
Çəki: ---------- 30.
Ölçülər: ------- 2200x1000x600.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 105x265x60.
Çəki: ---------- 43.
Ölçülər: ------- 630x440x354.
Çəki: ---------- 83.
Ölçülər: ------- 2080x910x98.
Çəki: ---------- 21.
Ölçülər: ------- 330x390x216.
Çəki: ---------- 22.
Ölçülər: ------- 832x915x370.
Çəki: ---------- 50.
Ölçülər: ------- 490x360x810.
Çəki: ---------- 39.
Ölçülər: ------- 540x360x455.
Çəki: ---------- 73.
Ölçülər: ------- 1634x470x630.
Çəki: ---------- 62.
Ölçülər: ------- 1327x553x631.