Bank seyfləri

Bakn seyflər sənəd və pul saxlanılması üçün istifadə edilir. Banklarda və iri müəssisələrdə istifadə olunur.
Банковские сейфы обеспечивают наиболее высокий уровень защиты в банках и крупных предприятиях предназначены для хранения документов и денег.
Bank safes provide the highest level of protection   banks and large enterprises designed to store documents and money.
Çəki: ---------- 120.
Ölçülər: ------- 1495x600x520.
Çəki: ---------- 170.
Ölçülər: ------- 1280x750x550.
Çəki: ---------- 197.
Ölçülər: ------- 1900x900x507.
Çəki: ---------- 420.
Ölçülər: ------- 1685x735x630.
Çəki: ---------- 420.
Ölçülər: ------- 1685x735x630.
Çəki: ---------- 374.
Ölçülər: ------- 1360x740x630.
Çəki: ---------- 250.
Ölçülər: ------- 1250x585x507.
Çəki: ---------- 295.
Ölçülər: ------- 1250x640x640.
Çəki: ---------- 1215.
Ölçülər: ------- 1550x740x926.
Çəki: ---------- 266.
Ölçülər: ------- 1466x528x675.
Çəki: ---------- 350.
Ölçülər: ------- 1220x950x700.
Çəki: ---------- 260.
Ölçülər: ------- 1220x690x650.
Çəki: ---------- 419.
Ölçülər: ------- 1690x775x650.
Çəki: ---------- 379.
Ölçülər: ------- 1445x775x650.
Çəki: ---------- 470.
Ölçülər: ------- 1925x950x560.
Çəki: ---------- 480.
Ölçülər: ------- 1495x1125x700.
Çəki: ---------- 388.
Ölçülər: ------- 1690x775x560.
Çəki: ---------- 348.
Ölçülər: ------- 1445x755x650.
Çəki: ---------- 595.
Ölçülər: ------- 1660x850x510.
Çəki: ---------- 520.
Ölçülər: ------- 1660x680x510.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 7.
Ölçülər: ------- 600x460x210.
Çəki: ---------- 110.
Ölçülər: ------- 1998x1150x650.
Çəki: ---------- 328.
Ölçülər: ------- 1147x964x586.
Çəki: ---------- 27.
Ölçülər: ------- 1830x360x590.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1870x1200x700.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1800x400x475.
Çəki: ---------- 26.
Ölçülər: ------- 910x277x405.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- xx.
Çəki: ---------- 330.
Ölçülər: ------- 1025x702x590.
Çəki: ---------- 75.
Ölçülər: ------- 2027x1100x108.
Çəki: ---------- 63.
Ölçülər: ------- 520x410x445.
Çəki: ---------- 27.
Ölçülər: ------- 840x460x640.