Bank seyfləri

Bakn seyflər sənəd və pul saxlanılması üçün istifadə edilir. Banklarda və iri müəssisələrdə istifadə olunur.
Банковские сейфы обеспечивают наиболее высокий уровень защиты в банках и крупных предприятиях предназначены для хранения документов и денег.
Bank safes provide the highest level of protection   banks and large enterprises designed to store documents and money.
Çəki: ---------- 120.
Ölçülər: ------- 1495x600x520.
Çəki: ---------- 170.
Ölçülər: ------- 1280x750x550.
Çəki: ---------- 420.
Ölçülər: ------- 1685x735x630.
Çəki: ---------- 420.
Ölçülər: ------- 1685x735x630.
Çəki: ---------- 374.
Ölçülər: ------- 1360x740x630.
Çəki: ---------- 250.
Ölçülər: ------- 1250x585x507.
Çəki: ---------- 295.
Ölçülər: ------- 1250x640x640.
Çəki: ---------- 266.
Ölçülər: ------- 1466x528x675.
Çəki: ---------- 350.
Ölçülər: ------- 1220x950x700.
Çəki: ---------- 260.
Ölçülər: ------- 1220x690x650.
Çəki: ---------- 419.
Ölçülər: ------- 1690x775x650.
Çəki: ---------- 379.
Ölçülər: ------- 1445x775x650.
Çəki: ---------- 470.
Ölçülər: ------- 1925x950x560.
Çəki: ---------- 480.
Ölçülər: ------- 1495x1125x700.
Çəki: ---------- 388.
Ölçülər: ------- 1690x775x560.
Çəki: ---------- 348.
Ölçülər: ------- 1445x755x650.
Çəki: ---------- 595.
Ölçülər: ------- 1660x850x510.
Çəki: ---------- 520.
Ölçülər: ------- 1660x680x510.
Çəki: ---------- 420.
Ölçülər: ------- 1320x680x510.
Çəki: ---------- 595.
Ölçülər: ------- 1660x850x510.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1850x1000x300.
Çəki: ---------- 246.
Ölçülər: ------- 1590x600x560.
Çəki: ---------- 71.
Ölçülər: ------- 1400x430x300.
Çəki: ---------- 63.
Ölçülər: ------- 415x995x675.
Çəki: ---------- 20.
Ölçülər: ------- 900x1000x500.
Çəki: ---------- 38.
Ölçülər: ------- 320x445x425.
Çəki: ---------- 310.
Ölçülər: ------- 1400x711x581.
Çəki: ---------- 18.
Ölçülər: ------- 290x360x190.
Çəki: ---------- 700.
Ölçülər: ------- 1500x850x510.
Çəki: ---------- 20.
Ölçülər: ------- 670x400x320.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1370x1600x700.
Çəki: ---------- 29.
Ölçülər: ------- 380x450x360.