Bank seyfləri

Bakn seyflər sənəd və pul saxlanılması üçün istifadə edilir. Banklarda və iri müəssisələrdə istifadə olunur.
Банковские сейфы обеспечивают наиболее высокий уровень защиты в банках и крупных предприятиях предназначены для хранения документов и денег.
Bank safes provide the highest level of protection   banks and large enterprises designed to store documents and money.
Çəki: ---------- 120.
Ölçülər: ------- 1495x600x520.
Çəki: ---------- 170.
Ölçülər: ------- 1280x750x550.
Çəki: ---------- 197.
Ölçülər: ------- 1900x900x507.
Çəki: ---------- 420.
Ölçülər: ------- 1685x735x630.
Çəki: ---------- 420.
Ölçülər: ------- 1685x735x630.
Çəki: ---------- 374.
Ölçülər: ------- 1360x740x630.
Çəki: ---------- 250.
Ölçülər: ------- 1250x585x507.
Çəki: ---------- 295.
Ölçülər: ------- 1250x640x640.
Çəki: ---------- 1215.
Ölçülər: ------- 1550x740x926.
Çəki: ---------- 266.
Ölçülər: ------- 1466x528x675.
Çəki: ---------- 350.
Ölçülər: ------- 1220x950x700.
Çəki: ---------- 260.
Ölçülər: ------- 1220x690x650.
Çəki: ---------- 419.
Ölçülər: ------- 1690x775x650.
Çəki: ---------- 379.
Ölçülər: ------- 1445x775x650.
Çəki: ---------- 470.
Ölçülər: ------- 1925x950x560.
Çəki: ---------- 480.
Ölçülər: ------- 1495x1125x700.
Çəki: ---------- 388.
Ölçülər: ------- 1690x775x560.
Çəki: ---------- 348.
Ölçülər: ------- 1445x755x650.
Çəki: ---------- 595.
Ölçülər: ------- 1660x850x510.
Çəki: ---------- 520.
Ölçülər: ------- 1660x680x510.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 13.
Ölçülər: ------- 310x380x310.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 135x255x375.
Çəki: ---------- 93.
Ölçülər: ------- 340x500x345.
Çəki: ---------- 61.
Ölçülər: ------- 998x917x460.
Çəki: ---------- 110.
Ölçülər: ------- 1850x920x460.
Çəki: ---------- 49.
Ölçülər: ------- 870x820x450.
Çəki: ---------- 58.
Ölçülər: ------- 389x995x675.
Çəki: ---------- 61.
Ölçülər: ------- 930x970x465.
Çəki: ---------- 228.
Ölçülər: ------- 1120x790x600.
Çəki: ---------- 43.
Ölçülər: ------- 450x382x765.
Çəki: ---------- 85.
Ölçülər: ------- 800x430x380.
Çəki: ---------- 35.5.
Ölçülər: ------- 1755x600x400.