Bank seyfləri

Bakn seyflər sənəd və pul saxlanılması üçün istifadə edilir. Banklarda və iri müəssisələrdə istifadə olunur.
Банковские сейфы обеспечивают наиболее высокий уровень защиты в банках и крупных предприятиях предназначены для хранения документов и денег.
Bank safes provide the highest level of protection   banks and large enterprises designed to store documents and money.
Çəki: ---------- 120.
Ölçülər: ------- 1495x600x520.
Çəki: ---------- 170.
Ölçülər: ------- 1280x750x550.
Çəki: ---------- 420.
Ölçülər: ------- 1685x735x630.
Çəki: ---------- 420.
Ölçülər: ------- 1685x735x630.
Çəki: ---------- 374.
Ölçülər: ------- 1360x740x630.
Çəki: ---------- 250.
Ölçülər: ------- 1250x585x507.
Çəki: ---------- 295.
Ölçülər: ------- 1250x640x640.
Çəki: ---------- 266.
Ölçülər: ------- 1466x528x675.
Çəki: ---------- 350.
Ölçülər: ------- 1220x950x700.
Çəki: ---------- 260.
Ölçülər: ------- 1220x690x650.
Çəki: ---------- 419.
Ölçülər: ------- 1690x775x650.
Çəki: ---------- 379.
Ölçülər: ------- 1445x775x650.
Çəki: ---------- 470.
Ölçülər: ------- 1925x950x560.
Çəki: ---------- 480.
Ölçülər: ------- 1495x1125x700.
Çəki: ---------- 388.
Ölçülər: ------- 1690x775x560.
Çəki: ---------- 348.
Ölçülər: ------- 1445x755x650.
Çəki: ---------- 595.
Ölçülər: ------- 1660x850x510.
Çəki: ---------- 520.
Ölçülər: ------- 1660x680x510.
Çəki: ---------- 420.
Ölçülər: ------- 1320x680x510.
Çəki: ---------- 595.
Ölçülər: ------- 1660x850x510.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 58.
Ölçülər: ------- 1950x650x600.
Çəki: ---------- 7.
Ölçülər: ------- 165x300x230.
Çəki: ---------- 110.
Ölçülər: ------- 1850x920x460.
Çəki: ---------- 36.
Ölçülər: ------- 1490x460x340.
Çəki: ---------- 145.
Ölçülər: ------- 877x502x501.
Çəki: ---------- 65.
Ölçülər: ------- 516x416x450.
Çəki: ---------- 35.
Ölçülər: ------- 1490x460x340.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- xx.
Çəki: ---------- 115.
Ölçülər: ------- 600x500x541.
Çəki: ---------- 45.
Ölçülər: ------- 1020x470x630.
Çəki: ---------- 4.
Ölçülər: ------- 171x260x230.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1900x950x500.