Açar qabı

Açar qabı otellərdə və idarələrdə açarların saxlanması və müdafiyəsini təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Ключницы предназначен для хранения ключей обеспечивают защиту. Используется в отелях и в офисных зданиях.
Wrenchboxes designed to store keys provide protection. Used in hotels and office buildings.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 260x180x80.
Çəki: ---------- 25.
Ölçülər: ------- 340x400x120.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 150x150x50.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 550x380x140.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 550x380x80.
Çəki: ---------- 25.
Ölçülər: ------- 550x400x120.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1300x730x250.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 550x730x140.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 550x380x140.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 370x280x60.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 370x280x60.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 300x240x80.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 550x730x140.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 250x180x80.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 300x240x80.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 550x380x80.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 370x280x60.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 370x280x60.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 196.
Ölçülər: ------- 875x600x587.
Çəki: ---------- 110.
Ölçülər: ------- 660x502x501.
Çəki: ---------- 38.
Ölçülər: ------- 320x445x424.
Çəki: ---------- 283.
Ölçülər: ------- 685x508x524.
Çəki: ---------- 17.5.
Ölçülər: ------- 790x470x315.
Çəki: ---------- 37.
Ölçülər: ------- 310x420x355.
Çəki: ---------- 109.
Ölçülər: ------- 800x485x450.
Çəki: ---------- 100.
Ölçülər: ------- 645x500x530.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 935x900x440.
Çəki: ---------- 26.
Ölçülər: ------- 910x277x405.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 370x280x60.
Çəki: ---------- 8.
Ölçülər: ------- 833x390x203.