Açar qabı

Açar qabı otellərdə və idarələrdə açarların saxlanması və müdafiyəsini təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Ключницы предназначен для хранения ключей обеспечивают защиту. Используется в отелях и в офисных зданиях.
Wrenchboxes designed to store keys provide protection. Used in hotels and office buildings.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 260x180x80.
Çəki: ---------- 25.
Ölçülər: ------- 340x400x120.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 150x150x50.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 550x380x140.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 550x380x80.
Çəki: ---------- 25.
Ölçülər: ------- 550x400x120.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1300x730x250.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 550x730x140.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 550x380x140.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 370x280x60.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 370x280x60.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 300x240x80.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 550x730x140.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 250x180x80.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 300x240x80.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 550x380x80.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 370x280x60.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 370x280x60.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 18.
Ölçülər: ------- 615x410x318.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 3000x2100x1000.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 92x360x126.
Çəki: ---------- 12.
Ölçülər: ------- 300x380x300.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1910x1000x480.
Çəki: ---------- 9.
Ölçülər: ------- 320x420x350.
Çəki: ---------- 5.5.
Ölçülər: ------- 230x300x250.
Çəki: ---------- 275.
Ölçülər: ------- 1900x1220x450.
Çəki: ---------- 110.
Ölçülər: ------- 660x500x501.
Çəki: ---------- 18.
Ölçülər: ------- 620x410x318.
Çəki: ---------- 17.
Ölçülər: ------- 270x360x270.
Çəki: ---------- 35.
Ölçülər: ------- 1000x950x500.