Açar qabı

Açar qabı otellərdə və idarələrdə açarların saxlanması və müdafiyəsini təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Ключницы предназначен для хранения ключей обеспечивают защиту. Используется в отелях и в офисных зданиях.
Wrenchboxes designed to store keys provide protection. Used in hotels and office buildings.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 260x180x80.
Çəki: ---------- 25.
Ölçülər: ------- 340x400x120.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 150x150x50.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 550x380x140.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 550x380x80.
Çəki: ---------- 25.
Ölçülər: ------- 550x400x120.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1300x730x250.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 550x730x140.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 550x380x140.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 370x280x60.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 370x280x60.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 300x240x80.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 550x730x140.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 250x180x80.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 300x240x80.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 550x380x80.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 370x280x60.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 370x280x60.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 63.
Ölçülər: ------- 520x410x445.
Çəki: ---------- 17.
Ölçülər: ------- 940x600x430.
Çəki: ---------- 68.
Ölçülər: ------- 920x645x430.
Çəki: ---------- 3.2.
Ölçülər: ------- 43x696x446.
Çəki: ---------- 88.
Ölçülər: ------- 920x635x430.
Çəki: ---------- 441.
Ölçülər: ------- 1200x680x510.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 550x730x140.
Çəki: ---------- 145.
Ölçülər: ------- 877x502x501.
Çəki: ---------- 58.
Ölçülər: ------- 522x404x470.
Çəki: ---------- 100.
Ölçülər: ------- 643x500x528.
Çəki: ---------- 73.
Ölçülər: ------- 1900x1060x458.
Çəki: ---------- 58.
Ölçülər: ------- 522x440x468.