Açar qabı

Açar qabı otellərdə və idarələrdə açarların saxlanması və müdafiyəsini təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Ключницы предназначен для хранения ключей обеспечивают защиту. Используется в отелях и в офисных зданиях.
Wrenchboxes designed to store keys provide protection. Used in hotels and office buildings.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 260x180x80.
Çəki: ---------- 25.
Ölçülər: ------- 340x400x120.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 150x150x50.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 550x380x140.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 550x380x80.
Çəki: ---------- 25.
Ölçülər: ------- 550x400x120.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1300x730x250.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 550x730x140.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 550x380x140.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 370x280x60.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 370x280x60.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 300x240x80.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 270x350x80.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 550x730x140.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 250x180x80.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 300x240x80.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 300x240x80.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 550x380x80.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 370x280x60.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 370x280x60.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 150.
Ölçülər: ------- 825x520x550.
Çəki: ---------- 23.
Ölçülər: ------- 653x420x494.
Çəki: ---------- 70.
Ölçülər: ------- 1404x354x350.
Çəki: ---------- 51.
Ölçülər: ------- 1968x914x457.
Çəki: ---------- 451.
Ölçülər: ------- 1660x850x510.
Çəki: ---------- 75.
Ölçülər: ------- 2027x1100x108.
Çəki: ---------- 310.
Ölçülər: ------- 1400x710x580.
Çəki: ---------- 137.
Ölçülər: ------- 740x535x507.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- xx.
Çəki: ---------- 70.
Ölçülər: ------- 1404x354x350.
Çəki: ---------- 419.
Ölçülər: ------- 1690x775x650.
Çəki: ---------- 56.
Ölçülər: ------- 521x426x472.