Açar qabı

Açar qabı otellərdə və idarələrdə açarların saxlanması və müdafiyəsini təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Ключницы предназначен для хранения ключей обеспечивают защиту. Используется в отелях и в офисных зданиях.
Wrenchboxes designed to store keys provide protection. Used in hotels and office buildings.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 260x180x80.
Çəki: ---------- 25.
Ölçülər: ------- 340x400x120.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 150x150x50.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 550x380x140.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 550x380x80.
Çəki: ---------- 25.
Ölçülər: ------- 550x400x120.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1300x730x250.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 550x730x140.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 550x380x140.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 370x280x60.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 370x280x60.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 300x240x80.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 550x730x140.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 250x180x80.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 300x240x80.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 550x380x80.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 370x280x60.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 370x280x60.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1370x1200x700.
Çəki: ---------- 19.
Ölçülər: ------- 401x400x356.
Çəki: ---------- 65.
Ölçülər: ------- 870x1400x700.
Çəki: ---------- 102.
Ölçülər: ------- 389x1330x920.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 92x360x126.
Çəki: ---------- 29.
Ölçülər: ------- 380x450x360.
Çəki: ---------- 43.
Ölçülər: ------- 630x440x354.
Çəki: ---------- 45.
Ölçülər: ------- 1850x800x400.
Çəki: ---------- 38.
Ölçülər: ------- 1830x813x500.
Çəki: ---------- 75.
Ölçülər: ------- 845x2170x1017.
Çəki: ---------- 102.
Ölçülər: ------- 1803x600x373.
Çəki: ---------- 21.
Ölçülər: ------- 685x408x480.