Açar qabı

Açar qabı otellərdə və idarələrdə açarların saxlanması və müdafiyəsini təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Ключницы предназначен для хранения ключей обеспечивают защиту. Используется в отелях и в офисных зданиях.
Wrenchboxes designed to store keys provide protection. Used in hotels and office buildings.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 260x180x80.
Çəki: ---------- 25.
Ölçülər: ------- 340x400x120.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 150x150x50.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 550x380x140.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 550x380x80.
Çəki: ---------- 25.
Ölçülər: ------- 550x400x120.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1300x730x250.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 550x730x140.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 550x380x140.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 370x280x60.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 370x280x60.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 300x240x80.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 550x730x140.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 250x180x80.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 300x240x80.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 550x380x80.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 370x280x60.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 370x280x60.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 348.
Ölçülər: ------- 1445x755x650.
Çəki: ---------- 80.
Ölçülər: ------- 540x430x455.
Çəki: ---------- 8.
Ölçülər: ------- 206x542x422.
Çəki: ---------- 27.
Ölçülər: ------- 840x460x640.
Çəki: ---------- 64.
Ölçülər: ------- 1400x360x300.
Çəki: ---------- 72.
Ölçülər: ------- 700x475x350.
Çəki: ---------- 110.
Ölçülər: ------- 700x480x500.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1870x2000x700.
Çəki: ---------- 610.
Ölçülər: ------- 1686x940x1814.
Çəki: ---------- 197.
Ölçülər: ------- 1900x900x507.
Çəki: ---------- 95.5.
Ölçülər: ------- 1930x660x500.
Çəki: ---------- 145.
Ölçülər: ------- 877x502x501.