Açar qabı

Açar qabı otellərdə və idarələrdə açarların saxlanması və müdafiyəsini təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Ключницы предназначен для хранения ключей обеспечивают защиту. Используется в отелях и в офисных зданиях.
Wrenchboxes designed to store keys provide protection. Used in hotels and office buildings.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 260x180x80.
Çəki: ---------- 25.
Ölçülər: ------- 340x400x120.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 150x150x50.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 550x380x140.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 550x380x80.
Çəki: ---------- 25.
Ölçülər: ------- 550x400x120.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1300x730x250.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 550x730x140.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 550x380x140.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 370x280x60.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 370x280x60.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 300x240x80.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 550x730x140.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 250x180x80.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 300x240x80.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 550x380x80.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 370x280x60.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 370x280x60.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 52.
Ölçülər: ------- 1830x1130x500.
Çəki: ---------- 30.
Ölçülər: ------- 1252x460x340.
Çəki: ---------- 10.
Ölçülər: ------- 250x350x250.
Çəki: ---------- 36.
Ölçülər: ------- 1900x360x590.
Çəki: ---------- 650.
Ölçülər: ------- 1950x1250x585.
Çəki: ---------- 40.
Ölçülər: ------- 1830x850x500.
Çəki: ---------- 310.
Ölçülər: ------- 1400x711x581.
Çəki: ---------- 6.
Ölçülər: ------- 159x434x422.
Çəki: ---------- 160.
Ölçülər: ------- 1570x535x400.
Çəki: ---------- 45.
Ölçülər: ------- 2050x1250x70.
Çəki: ---------- 40.
Ölçülər: ------- 489x342x381.
Çəki: ---------- 290.
Ölçülər: ------- 1275x710x580.