Tumbalar

Tumbalar alətləri və açarları avtoservislərdə və digər və sənaye istehsalat müəssisələr üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Металлические тумбы предназначены для хранения вещей, инструментов и оснастки в производственных помещениях, автосервисах, мастерских и иных помещениях.
Metal stands are designed for storing things, tools and equipment in production premises, car-care centers, workshops and other premises.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- xx.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- xx.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- xx.
Çəki: ---------- 61.
Ölçülər: ------- 930x970x465.
Çəki: ---------- 58.
Ölçülər: ------- 930x900x465.
Çəki: ---------- 27.
Ölçülər: ------- 360x752x465.
Çəki: ---------- 50.
Ölçülər: ------- 930x725x465.
Çəki: ---------- 24.
Ölçülər: ------- 810x880x450.
Çəki: ---------- 53.
Ölçülər: ------- 870x820x450.
Çəki: ---------- 49.
Ölçülər: ------- 870x820x450.
Çəki: ---------- 46.
Ölçülər: ------- 870x820x450.
Çəki: ---------- 19.
Ölçülər: ------- 870x820x450.
Çəki: ---------- 72.
Ölçülər: ------- 1010x520x580.
Çəki: ---------- 26.
Ölçülər: ------- 710x480x490.
Çəki: ---------- 67.
Ölçülər: ------- 840x600x640.
Çəki: ---------- 37.
Ölçülər: ------- 840x600x640.
Çəki: ---------- 38.
Ölçülər: ------- 840x460x640.
Çəki: ---------- 27.
Ölçülər: ------- 840x460x640.
Çəki: ---------- 27.
Ölçülər: ------- 840x460x640.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 58.
Ölçülər: ------- 2000x1500x600.
Çəki: ---------- 260.
Ölçülər: ------- 1200x440x430.
Çəki: ---------- 63.
Ölçülər: ------- 520x410x445.
Çəki: ---------- 12.
Ölçülər: ------- 1142x383x186.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1025x460x620.
Çəki: ---------- 154.
Ölçülər: ------- 900x440x380.
Çəki: ---------- 470.
Ölçülər: ------- 1925x950x560.
Çəki: ---------- 145.
Ölçülər: ------- 877x502x501.
Çəki: ---------- 10.
Ölçülər: ------- 250x350x250.
Çəki: ---------- 52.
Ölçülər: ------- 2095x1038x75.
Çəki: ---------- 61.
Ölçülər: ------- 1634x467x630.
Çəki: ---------- 295.
Ölçülər: ------- 1250x640x640.