Tumbalar

Tumbalar alətləri və açarları avtoservislərdə və digər və sənaye istehsalat müəssisələr üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Металлические тумбы предназначены для хранения вещей, инструментов и оснастки в производственных помещениях, автосервисах, мастерских и иных помещениях.
Metal stands are designed for storing things, tools and equipment in production premises, car-care centers, workshops and other premises.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- xx.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- xx.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- xx.
Çəki: ---------- 61.
Ölçülər: ------- 930x970x465.
Çəki: ---------- 58.
Ölçülər: ------- 930x900x465.
Çəki: ---------- 27.
Ölçülər: ------- 360x752x465.
Çəki: ---------- 50.
Ölçülər: ------- 930x725x465.
Çəki: ---------- 24.
Ölçülər: ------- 810x880x450.
Çəki: ---------- 53.
Ölçülər: ------- 870x820x450.
Çəki: ---------- 49.
Ölçülər: ------- 870x820x450.
Çəki: ---------- 46.
Ölçülər: ------- 870x820x450.
Çəki: ---------- 19.
Ölçülər: ------- 870x820x450.
Çəki: ---------- 72.
Ölçülər: ------- 1010x520x580.
Çəki: ---------- 26.
Ölçülər: ------- 710x480x490.
Çəki: ---------- 67.
Ölçülər: ------- 840x600x640.
Çəki: ---------- 37.
Ölçülər: ------- 840x600x640.
Çəki: ---------- 38.
Ölçülər: ------- 840x460x640.
Çəki: ---------- 27.
Ölçülər: ------- 840x460x640.
Çəki: ---------- 27.
Ölçülər: ------- 840x460x640.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 520.
Ölçülər: ------- 1660x680x510.
Çəki: ---------- 34.
Ölçülər: ------- 1480x300x300.
Çəki: ---------- 217.
Ölçülər: ------- 1750x1275x507.
Çəki: ---------- 85.
Ölçülər: ------- 2143x1015x108.
Çəki: ---------- 4.
Ölçülər: ------- 155x256x185.
Çəki: ---------- 26.6.
Ölçülər: ------- 1650x500x320.
Çəki: ---------- 5.5.
Ölçülər: ------- 533x390x203.
Çəki: ---------- 386.
Ölçülər: ------- 1241x650x554.
Çəki: ---------- 600.
Ölçülər: ------- 910x1600x1700.
Çəki: ---------- 72.
Ölçülər: ------- 1220x660x520.
Çəki: ---------- 125.
Ölçülər: ------- 595x520x510.
Çəki: ---------- 210.
Ölçülər: ------- 1170x510x510.