Tumbalar

Tumbalar alətləri və açarları avtoservislərdə və digər və sənaye istehsalat müəssisələr üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Металлические тумбы предназначены для хранения вещей, инструментов и оснастки в производственных помещениях, автосервисах, мастерских и иных помещениях.
Metal stands are designed for storing things, tools and equipment in production premises, car-care centers, workshops and other premises.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- xx.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- xx.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- xx.
Çəki: ---------- 61.
Ölçülər: ------- 930x970x465.
Çəki: ---------- 58.
Ölçülər: ------- 930x900x465.
Çəki: ---------- 27.
Ölçülər: ------- 360x752x465.
Çəki: ---------- 50.
Ölçülər: ------- 930x725x465.
Çəki: ---------- 24.
Ölçülər: ------- 810x880x450.
Çəki: ---------- 53.
Ölçülər: ------- 870x820x450.
Çəki: ---------- 49.
Ölçülər: ------- 870x820x450.
Çəki: ---------- 46.
Ölçülər: ------- 870x820x450.
Çəki: ---------- 19.
Ölçülər: ------- 870x820x450.
Çəki: ---------- 72.
Ölçülər: ------- 1010x520x580.
Çəki: ---------- 26.
Ölçülər: ------- 710x480x490.
Çəki: ---------- 67.
Ölçülər: ------- 840x600x640.
Çəki: ---------- 37.
Ölçülər: ------- 840x600x640.
Çəki: ---------- 38.
Ölçülər: ------- 840x460x640.
Çəki: ---------- 27.
Ölçülər: ------- 840x460x640.
Çəki: ---------- 27.
Ölçülər: ------- 840x460x640.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 21.
Ölçülər: ------- 220x350x300.
Çəki: ---------- 88.
Ölçülər: ------- 1500x450x350.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 550x730x140.
Çəki: ---------- 81.
Ölçülər: ------- 723x644x671.
Çəki: ---------- 490.
Ölçülər: ------- 1652x701x580.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 870x1000x700.
Çəki: ---------- 155.
Ölçülər: ------- 680x510x510.
Çəki: ---------- 53.
Ölçülər: ------- 520x400x440.
Çəki: ---------- 83.
Ölçülər: ------- 730x535x445.
Çəki: ---------- 87.
Ölçülər: ------- 3000x1500x800.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1900x950x500.
Çəki: ---------- 86.
Ölçülər: ------- 730x485x430.