Tumbalar

Tumbalar alətləri və açarları avtoservislərdə və digər və sənaye istehsalat müəssisələr üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Металлические тумбы предназначены для хранения вещей, инструментов и оснастки в производственных помещениях, автосервисах, мастерских и иных помещениях.
Metal stands are designed for storing things, tools and equipment in production premises, car-care centers, workshops and other premises.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- xx.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- xx.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- xx.
Çəki: ---------- 61.
Ölçülər: ------- 930x970x465.
Çəki: ---------- 58.
Ölçülər: ------- 930x900x465.
Çəki: ---------- 27.
Ölçülər: ------- 360x752x465.
Çəki: ---------- 50.
Ölçülər: ------- 930x725x465.
Çəki: ---------- 24.
Ölçülər: ------- 810x880x450.
Çəki: ---------- 53.
Ölçülər: ------- 870x820x450.
Çəki: ---------- 49.
Ölçülər: ------- 870x820x450.
Çəki: ---------- 46.
Ölçülər: ------- 870x820x450.
Çəki: ---------- 19.
Ölçülər: ------- 870x820x450.
Çəki: ---------- 72.
Ölçülər: ------- 1010x520x580.
Çəki: ---------- 26.
Ölçülər: ------- 710x480x490.
Çəki: ---------- 67.
Ölçülər: ------- 840x600x640.
Çəki: ---------- 37.
Ölçülər: ------- 840x600x640.
Çəki: ---------- 38.
Ölçülər: ------- 840x460x640.
Çəki: ---------- 27.
Ölçülər: ------- 840x460x640.
Çəki: ---------- 27.
Ölçülər: ------- 840x460x640.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 28.
Ölçülər: ------- 713x467x630.
Çəki: ---------- 38.
Ölçülər: ------- 1305x408x480.
Çəki: ---------- 85.
Ölçülər: ------- 800x430x380.
Çəki: ---------- 860.
Ölçülər: ------- 1941x1036x830.
Çəki: ---------- 58.
Ölçülər: ------- 930x900x465.
Çəki: ---------- 502.
Ölçülər: ------- 1320x680x510.
Çəki: ---------- 19.
Ölçülər: ------- 401x400x356.
Çəki: ---------- 22.
Ölçülər: ------- 1830x360x590.
Çəki: ---------- 35.
Ölçülər: ------- 1000x950x500.
Çəki: ---------- 38.
Ölçülər: ------- 320x445x425.
Çəki: ---------- 160.
Ölçülər: ------- 1570x535x400.
Çəki: ---------- 295.
Ölçülər: ------- 1250x640x640.