Tumbalar

Tumbalar alətləri və açarları avtoservislərdə və digər və sənaye istehsalat müəssisələr üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Металлические тумбы предназначены для хранения вещей, инструментов и оснастки в производственных помещениях, автосервисах, мастерских и иных помещениях.
Metal stands are designed for storing things, tools and equipment in production premises, car-care centers, workshops and other premises.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- xx.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- xx.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- xx.
Çəki: ---------- 61.
Ölçülər: ------- 930x970x465.
Çəki: ---------- 58.
Ölçülər: ------- 930x900x465.
Çəki: ---------- 27.
Ölçülər: ------- 360x752x465.
Çəki: ---------- 50.
Ölçülər: ------- 930x725x465.
Çəki: ---------- 24.
Ölçülər: ------- 810x880x450.
Çəki: ---------- 53.
Ölçülər: ------- 870x820x450.
Çəki: ---------- 49.
Ölçülər: ------- 870x820x450.
Çəki: ---------- 46.
Ölçülər: ------- 870x820x450.
Çəki: ---------- 19.
Ölçülər: ------- 870x820x450.
Çəki: ---------- 72.
Ölçülər: ------- 1010x520x580.
Çəki: ---------- 26.
Ölçülər: ------- 710x480x490.
Çəki: ---------- 67.
Ölçülər: ------- 840x600x640.
Çəki: ---------- 37.
Ölçülər: ------- 840x600x640.
Çəki: ---------- 38.
Ölçülər: ------- 840x460x640.
Çəki: ---------- 27.
Ölçülər: ------- 840x460x640.
Çəki: ---------- 27.
Ölçülər: ------- 840x460x640.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 870x2000x700.
Çəki: ---------- 14.
Ölçülər: ------- 320x380x300.
Çəki: ---------- 247.
Ölçülər: ------- 1200x440x430.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1900x950x500.
Çəki: ---------- 75.
Ölçülər: ------- 410x440x380.
Çəki: ---------- 63.
Ölçülər: ------- 520x410x445.
Çəki: ---------- 32.
Ölçülər: ------- 2100x1050x70.
Çəki: ---------- 77.
Ölçülər: ------- 2000x1800x600.
Çəki: ---------- 22.
Ölçülər: ------- 1830x360x590.
Çəki: ---------- 68.
Ölçülər: ------- 920x645x430.
Çəki: ---------- 70.
Ölçülər: ------- 2127x1000x108.
Çəki: ---------- 52.
Ölçülər: ------- 1200x440x355.