Tumbalar

Tumbalar alətləri və açarları avtoservislərdə və digər və sənaye istehsalat müəssisələr üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Металлические тумбы предназначены для хранения вещей, инструментов и оснастки в производственных помещениях, автосервисах, мастерских и иных помещениях.
Metal stands are designed for storing things, tools and equipment in production premises, car-care centers, workshops and other premises.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- xx.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- xx.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- xx.
Çəki: ---------- 61.
Ölçülər: ------- 930x970x465.
Çəki: ---------- 58.
Ölçülər: ------- 930x900x465.
Çəki: ---------- 27.
Ölçülər: ------- 360x752x465.
Çəki: ---------- 50.
Ölçülər: ------- 930x725x465.
Çəki: ---------- 24.
Ölçülər: ------- 810x880x450.
Çəki: ---------- 53.
Ölçülər: ------- 870x820x450.
Çəki: ---------- 49.
Ölçülər: ------- 870x820x450.
Çəki: ---------- 46.
Ölçülər: ------- 870x820x450.
Çəki: ---------- 19.
Ölçülər: ------- 870x820x450.
Çəki: ---------- 72.
Ölçülər: ------- 1010x520x580.
Çəki: ---------- 26.
Ölçülər: ------- 710x480x490.
Çəki: ---------- 67.
Ölçülər: ------- 840x600x640.
Çəki: ---------- 37.
Ölçülər: ------- 840x600x640.
Çəki: ---------- 38.
Ölçülər: ------- 840x460x640.
Çəki: ---------- 27.
Ölçülər: ------- 840x460x640.
Çəki: ---------- 27.
Ölçülər: ------- 840x460x640.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 60.
Ölçülər: ------- 530x410x470.
Çəki: ---------- 46.
Ölçülər: ------- 1860x850x500.
Çəki: ---------- 201.
Ölçülər: ------- 1020x655x560.
Çəki: ---------- 379.
Ölçülər: ------- 1445x775x650.
Çəki: ---------- 300.
Ölçülər: ------- 1000x630x530.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1830x914x457.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 875x1000x500.
Çəki: ---------- 161.
Ölçülər: ------- 1585x540x435.
Çəki: ---------- 75.
Ölçülər: ------- 2027x1100x108.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 870x2000x700.
Çəki: ---------- 502.
Ölçülər: ------- 1320x680x510.
Çəki: ---------- 105.
Ölçülər: ------- 920x980x610.