Tumbalar

Tumbalar alətləri və açarları avtoservislərdə və digər və sənaye istehsalat müəssisələr üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Металлические тумбы предназначены для хранения вещей, инструментов и оснастки в производственных помещениях, автосервисах, мастерских и иных помещениях.
Metal stands are designed for storing things, tools and equipment in production premises, car-care centers, workshops and other premises.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- xx.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- xx.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- xx.
Çəki: ---------- 61.
Ölçülər: ------- 930x970x465.
Çəki: ---------- 58.
Ölçülər: ------- 930x900x465.
Çəki: ---------- 27.
Ölçülər: ------- 360x752x465.
Çəki: ---------- 50.
Ölçülər: ------- 930x725x465.
Çəki: ---------- 24.
Ölçülər: ------- 810x880x450.
Çəki: ---------- 53.
Ölçülər: ------- 870x820x450.
Çəki: ---------- 49.
Ölçülər: ------- 870x820x450.
Çəki: ---------- 46.
Ölçülər: ------- 870x820x450.
Çəki: ---------- 19.
Ölçülər: ------- 870x820x450.
Çəki: ---------- 72.
Ölçülər: ------- 1010x520x580.
Çəki: ---------- 26.
Ölçülər: ------- 710x480x490.
Çəki: ---------- 67.
Ölçülər: ------- 840x600x640.
Çəki: ---------- 37.
Ölçülər: ------- 840x600x640.
Çəki: ---------- 38.
Ölçülər: ------- 840x460x640.
Çəki: ---------- 27.
Ölçülər: ------- 840x460x640.
Çəki: ---------- 27.
Ölçülər: ------- 840x460x640.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 33.
Ölçülər: ------- 1830x575x500.
Çəki: ---------- 123.
Ölçülər: ------- 500x510x510.
Çəki: ---------- 68.
Ölçülər: ------- 1950x850x600.
Çəki: ---------- 460.
Ölçülər: ------- 1950x940x585.
Çəki: ---------- 83.
Ölçülər: ------- 2080x1100x80.
Çəki: ---------- 29.
Ölçülər: ------- 1000x1000x500.
Çəki: ---------- 14.
Ölçülər: ------- 700x420x490.
Çəki: ---------- 36.
Ölçülər: ------- 2050x950x70.
Çəki: ---------- 38.
Ölçülər: ------- 1830x813x500.
Çəki: ---------- 98.
Ölçülər: ------- 920x635x430.
Çəki: ---------- 120.
Ölçülər: ------- 922x582x507.
Çəki: ---------- 420.
Ölçülər: ------- 1320x680x510.