Tibbi lokerlər

Tibbi lokerlər (paltar dolabları) səhiyyə işçilərinin geyim saxlanması üçün nəzərdə tutulmuşdur.   Tibb işçilərin şəxsi (ev) və iş (sanitar) geyimlərin, ayaqqabı və baş geyimləri ayrı-ayrılığda saxlanmasını təmin edir.
Медицинские локеры (шкафы для раздевалок) предназначены для хранения одежды медицинских работников обеспечивающий раздельное хранение личной (домашней) и рабочей (санитарной) одежды, обуви и головных уборов.
Medical lockers (wardrobes for dress) are intended for storing clothes of medical workers   Providing separate storage of personal (home) and working (sanitary) clothing, shoes and hats.
Çəki: ---------- 38.
Ölçülər: ------- 1830x813x500.
Çəki: ---------- 29.
Ölçülər: ------- 1830x575x500.
Çəki: ---------- 29.
Ölçülər: ------- 1920x575x500.
Çəki: ---------- 27.
Ölçülər: ------- 1920x500x500.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 125.
Ölçülər: ------- 1930x800x450.
Çəki: ---------- 24.
Ölçülər: ------- 832x915x458.
Çəki: ---------- 80.
Ölçülər: ------- 920x640x435.
Çəki: ---------- 42.
Ölçülər: ------- 1000x1000x98.
Çəki: ---------- 17.
Ölçülər: ------- 630x460x340.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1870x1600x700.
Çəki: ---------- 45.
Ölçülər: ------- 1830x915x370.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 2015x915x455.
Çəki: ---------- 12.
Ölçülər: ------- 1142x383x186.
Çəki: ---------- 35.
Ölçülər: ------- 1000x950x500.
Çəki: ---------- 27.
Ölçülər: ------- 1830x360x590.
Çəki: ---------- 53.
Ölçülər: ------- 1830x918x458.