Tibbi lokerlər

Tibbi lokerlər (paltar dolabları) səhiyyə işçilərinin geyim saxlanması üçün nəzərdə tutulmuşdur.   Tibb işçilərin şəxsi (ev) və iş (sanitar) geyimlərin, ayaqqabı və baş geyimləri ayrı-ayrılığda saxlanmasını təmin edir.
Медицинские локеры (шкафы для раздевалок) предназначены для хранения одежды медицинских работников обеспечивающий раздельное хранение личной (домашней) и рабочей (санитарной) одежды, обуви и головных уборов.
Medical lockers (wardrobes for dress) are intended for storing clothes of medical workers   Providing separate storage of personal (home) and working (sanitary) clothing, shoes and hats.
Çəki: ---------- 38.
Ölçülər: ------- 1830x813x500.
Çəki: ---------- 29.
Ölçülər: ------- 1830x575x500.
Çəki: ---------- 29.
Ölçülər: ------- 1920x575x500.
Çəki: ---------- 27.
Ölçülər: ------- 1920x500x500.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 33.
Ölçülər: ------- 370x450x350.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1370x1600x700.
Çəki: ---------- 27.
Ölçülər: ------- 840x460x640.
Çəki: ---------- 35.
Ölçülər: ------- 600x400x350.
Çəki: ---------- 117.
Ölçülər: ------- 1998x1150x650.
Çəki: ---------- 21.
Ölçülər: ------- 270x420x415.
Çəki: ---------- 93.
Ölçülər: ------- 340x500x345.
Çəki: ---------- 31.
Ölçülər: ------- 1830x360x590.
Çəki: ---------- 45.
Ölçülər: ------- 1830x915x370.
Çəki: ---------- 179.
Ölçülər: ------- 980x630x602.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1900x950x500.
Çəki: ---------- 3.1.
Ölçülər: ------- 550x685x325.