Tibbi lokerlər

Tibbi lokerlər (paltar dolabları) səhiyyə işçilərinin geyim saxlanması üçün nəzərdə tutulmuşdur.   Tibb işçilərin şəxsi (ev) və iş (sanitar) geyimlərin, ayaqqabı və baş geyimləri ayrı-ayrılığda saxlanmasını təmin edir.
Медицинские локеры (шкафы для раздевалок) предназначены для хранения одежды медицинских работников обеспечивающий раздельное хранение личной (домашней) и рабочей (санитарной) одежды, обуви и головных уборов.
Medical lockers (wardrobes for dress) are intended for storing clothes of medical workers   Providing separate storage of personal (home) and working (sanitary) clothing, shoes and hats.
Çəki: ---------- 52.
Ölçülər: ------- 1830x1130x500.
Çəki: ---------- 38.
Ölçülər: ------- 1830x813x500.
Çəki: ---------- 30.
Ölçülər: ------- 1860x600x500.
Çəki: ---------- 40.
Ölçülər: ------- 1830x850x500.
Çəki: ---------- 29.
Ölçülər: ------- 1920x575x500.
Çəki: ---------- 27.
Ölçülər: ------- 1830x500x500.
Çəki: ---------- 38.
Ölçülər: ------- 1830x813x500.
Çəki: ---------- 29.
Ölçülər: ------- 1830x575x500.
Çəki: ---------- 29.
Ölçülər: ------- 1920x575x500.
Çəki: ---------- 27.
Ölçülər: ------- 1920x500x500.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 50x210x355.
Çəki: ---------- 348.
Ölçülər: ------- 1445x755x650.
Çəki: ---------- 600.
Ölçülər: ------- 1660x680x510.
Çəki: ---------- 3.5.
Ölçülər: ------- 347x310x205.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- xx.
Çəki: ---------- 490.
Ölçülər: ------- 1652x701x580.
Çəki: ---------- 14.
Ölçülər: ------- 320x380x300.
Çəki: ---------- 110.
Ölçülər: ------- 1850x920x460.
Çəki: ---------- 15.
Ölçülər: ------- 1850x1000x400.
Çəki: ---------- 87.
Ölçülər: ------- 300x440x430.
Çəki: ---------- 15.
Ölçülər: ------- 2000x1000x400.
Çəki: ---------- 88.
Ölçülər: ------- 2127x1002x112.