Tibbi lokerlər

Tibbi lokerlər (paltar dolabları) səhiyyə işçilərinin geyim saxlanması üçün nəzərdə tutulmuşdur.   Tibb işçilərin şəxsi (ev) və iş (sanitar) geyimlərin, ayaqqabı və baş geyimləri ayrı-ayrılığda saxlanmasını təmin edir.
Медицинские локеры (шкафы для раздевалок) предназначены для хранения одежды медицинских работников обеспечивающий раздельное хранение личной (домашней) и рабочей (санитарной) одежды, обуви и головных уборов.
Medical lockers (wardrobes for dress) are intended for storing clothes of medical workers   Providing separate storage of personal (home) and working (sanitary) clothing, shoes and hats.
Çəki: ---------- 38.
Ölçülər: ------- 1830x813x500.
Çəki: ---------- 29.
Ölçülər: ------- 1830x575x500.
Çəki: ---------- 29.
Ölçülər: ------- 1920x575x500.
Çəki: ---------- 27.
Ölçülər: ------- 1920x500x500.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 260.
Ölçülər: ------- 1200x440x430.
Çəki: ---------- 99.
Ölçülər: ------- 670x440x400.
Çəki: ---------- 290.
Ölçülər: ------- 990x510x510.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 870x1200x700.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1870x1200x700.
Çəki: ---------- 49.
Ölçülər: ------- 870x820x450.
Çəki: ---------- 15.
Ölçülər: ------- 568x352x270.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- xx.
Çəki: ---------- 55.
Ölçülər: ------- 800x460x400.
Çəki: ---------- 29.
Ölçülər: ------- 380x450x360.
Çəki: ---------- 33.
Ölçülər: ------- 1830x575x500.
Çəki: ---------- 137.
Ölçülər: ------- 740x535x507.