Tibbi lokerlər

Tibbi lokerlər (paltar dolabları) səhiyyə işçilərinin geyim saxlanması üçün nəzərdə tutulmuşdur.   Tibb işçilərin şəxsi (ev) və iş (sanitar) geyimlərin, ayaqqabı və baş geyimləri ayrı-ayrılığda saxlanmasını təmin edir.
Медицинские локеры (шкафы для раздевалок) предназначены для хранения одежды медицинских работников обеспечивающий раздельное хранение личной (домашней) и рабочей (санитарной) одежды, обуви и головных уборов.
Medical lockers (wardrobes for dress) are intended for storing clothes of medical workers   Providing separate storage of personal (home) and working (sanitary) clothing, shoes and hats.
Çəki: ---------- 38.
Ölçülər: ------- 1830x813x500.
Çəki: ---------- 29.
Ölçülər: ------- 1830x575x500.
Çəki: ---------- 29.
Ölçülər: ------- 1920x575x500.
Çəki: ---------- 27.
Ölçülər: ------- 1920x500x500.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 22.
Ölçülər: ------- 1830x360x590.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 225x385x93.
Çəki: ---------- 610.
Ölçülər: ------- 1686x940x1814.
Çəki: ---------- 107.
Ölçülər: ------- 465x1330x920.
Çəki: ---------- 53.
Ölçülər: ------- 520x400x440.
Çəki: ---------- 13.
Ölçülər: ------- 560x350x268.
Çəki: ---------- 35.
Ölçülər: ------- 832x1215x458.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 105x265x60.
Çəki: ---------- 38.
Ölçülər: ------- 1305x408x480.
Çəki: ---------- 240.
Ölçülər: ------- 1449x610x599.
Çəki: ---------- 40.
Ölçülər: ------- 900x440x355.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 300x240x80.