Tibbi lokerlər

Tibbi lokerlər (paltar dolabları) səhiyyə işçilərinin geyim saxlanması üçün nəzərdə tutulmuşdur.   Tibb işçilərin şəxsi (ev) və iş (sanitar) geyimlərin, ayaqqabı və baş geyimləri ayrı-ayrılığda saxlanmasını təmin edir.
Медицинские локеры (шкафы для раздевалок) предназначены для хранения одежды медицинских работников обеспечивающий раздельное хранение личной (домашней) и рабочей (санитарной) одежды, обуви и головных уборов.
Medical lockers (wardrobes for dress) are intended for storing clothes of medical workers   Providing separate storage of personal (home) and working (sanitary) clothing, shoes and hats.
Çəki: ---------- 38.
Ölçülər: ------- 1830x813x500.
Çəki: ---------- 29.
Ölçülər: ------- 1830x575x500.
Çəki: ---------- 29.
Ölçülər: ------- 1920x575x500.
Çəki: ---------- 27.
Ölçülər: ------- 1920x500x500.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 38.
Ölçülər: ------- 630x440x355.
Çəki: ---------- 13.
Ölçülər: ------- 562x356x260.
Çəki: ---------- 115.
Ölçülər: ------- 1998x1150x650.
Çəki: ---------- 50.
Ölçülər: ------- 1330x467x630.
Çəki: ---------- 80.
Ölçülər: ------- 660x470x470.
Çəki: ---------- 70.
Ölçülər: ------- 1404x354x350.
Çəki: ---------- 284.
Ölçülər: ------- 1250x585x507.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- xx.
Çəki: ---------- 64.
Ölçülər: ------- 1400x360x300.
Çəki: ---------- 85.
Ölçülər: ------- 870x1400x700.
Çəki: ---------- 71.
Ölçülər: ------- 580x380x380.
Çəki: ---------- 27.
Ölçülər: ------- 1755x570x320.