Tibbi lokerlər

Tibbi lokerlər (paltar dolabları) səhiyyə işçilərinin geyim saxlanması üçün nəzərdə tutulmuşdur.   Tibb işçilərin şəxsi (ev) və iş (sanitar) geyimlərin, ayaqqabı və baş geyimləri ayrı-ayrılığda saxlanmasını təmin edir.
Медицинские локеры (шкафы для раздевалок) предназначены для хранения одежды медицинских работников обеспечивающий раздельное хранение личной (домашней) и рабочей (санитарной) одежды, обуви и головных уборов.
Medical lockers (wardrobes for dress) are intended for storing clothes of medical workers   Providing separate storage of personal (home) and working (sanitary) clothing, shoes and hats.
Çəki: ---------- 52.
Ölçülər: ------- 1830x1130x500.
Çəki: ---------- 38.
Ölçülər: ------- 1830x813x500.
Çəki: ---------- 30.
Ölçülər: ------- 1860x600x500.
Çəki: ---------- 40.
Ölçülər: ------- 1830x850x500.
Çəki: ---------- 29.
Ölçülər: ------- 1920x575x500.
Çəki: ---------- 27.
Ölçülər: ------- 1830x500x500.
Çəki: ---------- 38.
Ölçülər: ------- 1830x813x500.
Çəki: ---------- 29.
Ölçülər: ------- 1830x575x500.
Çəki: ---------- 29.
Ölçülər: ------- 1920x575x500.
Çəki: ---------- 27.
Ölçülər: ------- 1920x500x500.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 35.5.
Ölçülər: ------- 1755x600x400.
Çəki: ---------- 50.
Ölçülər: ------- 900x2125x975.
Çəki: ---------- 6,8.
Ölçülər: ------- 245x270x248.
Çəki: ---------- 57.
Ölçülər: ------- 525x410x450.
Çəki: ---------- 16.
Ölçülər: ------- 1400x300x220.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 350x290x120.
Çəki: ---------- 4.5.
Ölçülər: ------- 433x390x203.
Çəki: ---------- 26.5.
Ölçülər: ------- 830x580x320.
Çəki: ---------- 22.
Ölçülər: ------- 1830x418x500.
Çəki: ---------- 2.
Ölçülər: ------- 60x400x480.
Çəki: ---------- 65.
Ölçülər: ------- 2110x747x490.
Çəki: ---------- 138.
Ölçülər: ------- 1000x510x450.