Tibbi lokerlər

Tibbi lokerlər (paltar dolabları) səhiyyə işçilərinin geyim saxlanması üçün nəzərdə tutulmuşdur.   Tibb işçilərin şəxsi (ev) və iş (sanitar) geyimlərin, ayaqqabı və baş geyimləri ayrı-ayrılığda saxlanmasını təmin edir.
Медицинские локеры (шкафы для раздевалок) предназначены для хранения одежды медицинских работников обеспечивающий раздельное хранение личной (домашней) и рабочей (санитарной) одежды, обуви и головных уборов.
Medical lockers (wardrobes for dress) are intended for storing clothes of medical workers   Providing separate storage of personal (home) and working (sanitary) clothing, shoes and hats.
Çəki: ---------- 38.
Ölçülər: ------- 1830x813x500.
Çəki: ---------- 29.
Ölçülər: ------- 1830x575x500.
Çəki: ---------- 29.
Ölçülər: ------- 1920x575x500.
Çəki: ---------- 27.
Ölçülər: ------- 1920x500x500.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 88.
Ölçülər: ------- 920x640x435.
Çəki: ---------- 13.
Ölçülər: ------- 510x360x270.
Çəki: ---------- 26.
Ölçülər: ------- 910x277x405.
Çəki: ---------- 206.
Ölçülər: ------- 1124x528x675.
Çəki: ---------- 21.
Ölçülər: ------- 380x450x286.
Çəki: ---------- 215.
Ölçülər: ------- 670x510x510.
Çəki: ---------- 70.
Ölçülər: ------- 602x500x525.
Çəki: ---------- 451.
Ölçülər: ------- 1660x850x510.
Çəki: ---------- 53.
Ölçülər: ------- 1830x918x458.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1900x950x500.
Çəki: ---------- 25.
Ölçülər: ------- 310x380x310.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 500x746x22.