Tibbi lokerlər

Tibbi lokerlər (paltar dolabları) səhiyyə işçilərinin geyim saxlanması üçün nəzərdə tutulmuşdur.   Tibb işçilərin şəxsi (ev) və iş (sanitar) geyimlərin, ayaqqabı və baş geyimləri ayrı-ayrılığda saxlanmasını təmin edir.
Медицинские локеры (шкафы для раздевалок) предназначены для хранения одежды медицинских работников обеспечивающий раздельное хранение личной (домашней) и рабочей (санитарной) одежды, обуви и головных уборов.
Medical lockers (wardrobes for dress) are intended for storing clothes of medical workers   Providing separate storage of personal (home) and working (sanitary) clothing, shoes and hats.
Çəki: ---------- 38.
Ölçülər: ------- 1830x813x500.
Çəki: ---------- 29.
Ölçülər: ------- 1830x575x500.
Çəki: ---------- 29.
Ölçülər: ------- 1920x575x500.
Çəki: ---------- 27.
Ölçülər: ------- 1920x500x500.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 27.
Ölçülər: ------- 460x440x355.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 2000x1200x450.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1900x950x500.
Çəki: ---------- 70.
Ölçülər: ------- 1460x340x240.
Çəki: ---------- 29.
Ölçülər: ------- 1830x472x458.
Çəki: ---------- 13.
Ölçülər: ------- 560x350x268.
Çəki: ---------- 35.
Ölçülər: ------- 1000x950x500.
Çəki: ---------- 37.
Ölçülər: ------- 1630x300x300.
Çəki: ---------- 145.
Ölçülər: ------- 877x502x501.
Çəki: ---------- 11.
Ölçülər: ------- 850x520x370.
Çəki: ---------- 110.
Ölçülər: ------- 1850x920x460.
Çəki: ---------- 110.
Ölçülər: ------- 660x502x501.