Tibbi dolablar

Tibbi dolablar səhiyyə müəssisələri və təşkilatlarında dərman, alətləri, xəstəxana sənədləri xəstələrin kartları saxlanılması üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Медицинские шкафы предназначены для хранения медикаментов, инструментов,больничных документов, карточек пациентов в медицинских учреждениях и организациях.
Medical cabinets are designed to store medicines, instruments, hospital documents, patient cards in medical institutions and organizations.
Çəki: ---------- 35.5.
Ölçülər: ------- 1755x600x400.
Çəki: ---------- 32.5.
Ölçülər: ------- 1755x600x400.
Çəki: ---------- 29.5.
Ölçülər: ------- 1755x570x320.
Çəki: ---------- 27.
Ölçülər: ------- 1755x570x320.
Çəki: ---------- 26.6.
Ölçülər: ------- 1650x500x320.
Çəki: ---------- 25.
Ölçülər: ------- 1655x500x320.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 64.
Ölçülər: ------- 1400x360x300.
Çəki: ---------- 165.
Ölçülər: ------- 865x580x507.
Çəki: ---------- 98.
Ölçülər: ------- 1397x508x432.
Çəki: ---------- 14.
Ölçülər: ------- 1830x393x500.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 90x300x240.
Çəki: ---------- 21.2.
Ölçülər: ------- 790x470x315.
Çəki: ---------- 85.
Ölçülər: ------- 800x430x380.
Çəki: ---------- 35.
Ölçülər: ------- 1630x300x300.
Çəki: ---------- 35.
Ölçülər: ------- 1000x950x500.
Çəki: ---------- 88.
Ölçülər: ------- 2127x1002x112.
Çəki: ---------- 75.
Ölçülər: ------- 410x440x380.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 3155x1200x600.