Tibbi dolablar

Tibbi dolablar səhiyyə müəssisələri və təşkilatlarında dərman, alətləri, xəstəxana sənədləri xəstələrin kartları saxlanılması üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Медицинские шкафы предназначены для хранения медикаментов, инструментов,больничных документов, карточек пациентов в медицинских учреждениях и организациях.
Medical cabinets are designed to store medicines, instruments, hospital documents, patient cards in medical institutions and organizations.
Çəki: ---------- 3.
Ölçülər: ------- 390x300x160.
Çəki: ---------- 3.
Ölçülər: ------- 390x300x160.
Çəki: ---------- 5.
Ölçülər: ------- 240x627x252.
Çəki: ---------- 4.
Ölçülər: ------- 240x427x252.
Çəki: ---------- 45.
Ölçülər: ------- 1830x915x370.
Çəki: ---------- 44.
Ölçülər: ------- 1830x915x458.
Çəki: ---------- 39.
Ölçülər: ------- 1860x850x400.
Çəki: ---------- 35.5.
Ölçülər: ------- 1850x600x400.
Çəki: ---------- 37.
Ölçülər: ------- 1850x600x400.
Çəki: ---------- 35.5.
Ölçülər: ------- 1755x600x400.
Çəki: ---------- 32.5.
Ölçülər: ------- 1755x600x400.
Çəki: ---------- 29.5.
Ölçülər: ------- 1755x570x320.
Çəki: ---------- 27.
Ölçülər: ------- 1755x570x320.
Çəki: ---------- 26.6.
Ölçülər: ------- 1650x500x320.
Çəki: ---------- 25.
Ölçülər: ------- 1655x500x320.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 145.
Ölçülər: ------- 877x502x501.
Çəki: ---------- 186.
Ölçülər: ------- 876x600x500.
Çəki: ---------- 27.
Ölçülər: ------- 711x460x620.
Çəki: ---------- 282.
Ölçülər: ------- 1167x638x675.
Çəki: ---------- 17.
Ölçülər: ------- 250x350x200.
Çəki: ---------- 58.
Ölçülər: ------- 1950x650x600.
Çəki: ---------- 52.
Ölçülər: ------- 1200x440x355.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1370x1200x700.
Çəki: ---------- 63.
Ölçülər: ------- 520x410x445.
Çəki: ---------- 6,8.
Ölçülər: ------- 245x270x248.
Çəki: ---------- 15.
Ölçülər: ------- 280x390x280.
Çəki: ---------- 29.5.
Ölçülər: ------- 1755x570x320.