Tibbi dolablar

Tibbi dolablar səhiyyə müəssisələri və təşkilatlarında dərman, alətləri, xəstəxana sənədləri xəstələrin kartları saxlanılması üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Медицинские шкафы предназначены для хранения медикаментов, инструментов,больничных документов, карточек пациентов в медицинских учреждениях и организациях.
Medical cabinets are designed to store medicines, instruments, hospital documents, patient cards in medical institutions and organizations.
Çəki: ---------- 49.
Ölçülər: ------- 1996x915x458.
Çəki: ---------- 29.
Ölçülər: ------- 1830x472x458.
Çəki: ---------- 30.
Ölçülər: ------- 1830x472x458.
Çəki: ---------- 46.
Ölçülər: ------- 1860x850x500.
Çəki: ---------- 33.
Ölçülər: ------- 1655x700x320.
Çəki: ---------- 35.
Ölçülər: ------- 1755x700x320.
Çəki: ---------- 41.
Ölçülər: ------- 1850x800x400.
Çəki: ---------- 45.
Ölçülər: ------- 1850x800x400.
Çəki: ---------- 45.
Ölçülər: ------- 1850x800x400.
Çəki: ---------- 49.
Ölçülər: ------- 1750x800x400.
Çəki: ---------- 53.
Ölçülər: ------- 1850x800x400.
Çəki: ---------- 3.
Ölçülər: ------- 390x300x160.
Çəki: ---------- 3.
Ölçülər: ------- 390x300x160.
Çəki: ---------- 5.
Ölçülər: ------- 240x627x252.
Çəki: ---------- 4.
Ölçülər: ------- 240x427x252.
Çəki: ---------- 45.
Ölçülər: ------- 1830x915x370.
Çəki: ---------- 44.
Ölçülər: ------- 1830x915x458.
Çəki: ---------- 39.
Ölçülər: ------- 1860x850x400.
Çəki: ---------- 35.5.
Ölçülər: ------- 1850x600x400.
Çəki: ---------- 37.
Ölçülər: ------- 1850x600x400.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 35.
Ölçülər: ------- 1000x950x500.
Çəki: ---------- 208.
Ölçülər: ------- 900x440x430.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 875x1000x500.
Çəki: ---------- 44.
Ölçülər: ------- 350x470x350.
Çəki: ---------- 980.
Ölçülər: ------- 1070x1260x780.
Çəki: ---------- 13.
Ölçülər: ------- 562x356x266.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 875x1000x500.
Çəki: ---------- 53.
Ölçülər: ------- 1830x918x458.
Çəki: ---------- 56.
Ölçülər: ------- 521x426x472.
Çəki: ---------- 13.
Ölçülər: ------- 570x357x272.
Çəki: ---------- 14.
Ölçülər: ------- 588x355x272.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- xx.