Tibbi dolablar

Tibbi dolablar səhiyyə müəssisələri və təşkilatlarında dərman, alətləri, xəstəxana sənədləri xəstələrin kartları saxlanılması üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Медицинские шкафы предназначены для хранения медикаментов, инструментов,больничных документов, карточек пациентов в медицинских учреждениях и организациях.
Medical cabinets are designed to store medicines, instruments, hospital documents, patient cards in medical institutions and organizations.
Çəki: ---------- 49.
Ölçülər: ------- 1996x915x458.
Çəki: ---------- 29.
Ölçülər: ------- 1830x472x458.
Çəki: ---------- 30.
Ölçülər: ------- 1830x472x458.
Çəki: ---------- 46.
Ölçülər: ------- 1860x850x500.
Çəki: ---------- 33.
Ölçülər: ------- 1655x700x320.
Çəki: ---------- 35.
Ölçülər: ------- 1755x700x320.
Çəki: ---------- 41.
Ölçülər: ------- 1850x800x400.
Çəki: ---------- 45.
Ölçülər: ------- 1850x800x400.
Çəki: ---------- 45.
Ölçülər: ------- 1850x800x400.
Çəki: ---------- 49.
Ölçülər: ------- 1750x800x400.
Çəki: ---------- 53.
Ölçülər: ------- 1850x800x400.
Çəki: ---------- 3.
Ölçülər: ------- 390x300x160.
Çəki: ---------- 3.
Ölçülər: ------- 390x300x160.
Çəki: ---------- 5.
Ölçülər: ------- 240x627x252.
Çəki: ---------- 4.
Ölçülər: ------- 240x427x252.
Çəki: ---------- 45.
Ölçülər: ------- 1830x915x370.
Çəki: ---------- 44.
Ölçülər: ------- 1830x915x458.
Çəki: ---------- 39.
Ölçülər: ------- 1860x850x400.
Çəki: ---------- 35.5.
Ölçülər: ------- 1850x600x400.
Çəki: ---------- 37.
Ölçülər: ------- 1850x600x400.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 6.5.
Ölçülər: ------- 170x280x235.
Çəki: ---------- 203.
Ölçülər: ------- 650x500x475.
Çəki: ---------- 120.
Ölçülər: ------- 922x582x507.
Çəki: ---------- 76.
Ölçülər: ------- 350x440x380.
Çəki: ---------- 145.
Ölçülər: ------- 877x502x501.
Çəki: ---------- 247.
Ölçülər: ------- 1200x440x430.
Çəki: ---------- 26.
Ölçülər: ------- 710x480x490.
Çəki: ---------- 310.
Ölçülər: ------- 1320x680x510.
Çəki: ---------- 1,5.
Ölçülər: ------- 1700x267x192.
Çəki: ---------- 65.
Ölçülər: ------- 870x1400x700.
Çəki: ---------- 77.
Ölçülər: ------- 2000x1800x600.
Çəki: ---------- 63.
Ölçülər: ------- 520x410x445.