Tibbi dolablar

Tibbi dolablar səhiyyə müəssisələri və təşkilatlarında dərman, alətləri, xəstəxana sənədləri xəstələrin kartları saxlanılması üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Медицинские шкафы предназначены для хранения медикаментов, инструментов,больничных документов, карточек пациентов в медицинских учреждениях и организациях.
Medical cabinets are designed to store medicines, instruments, hospital documents, patient cards in medical institutions and organizations.
Çəki: ---------- 3.
Ölçülər: ------- 390x300x160.
Çəki: ---------- 3.
Ölçülər: ------- 390x300x160.
Çəki: ---------- 5.
Ölçülər: ------- 240x627x252.
Çəki: ---------- 4.
Ölçülər: ------- 240x427x252.
Çəki: ---------- 45.
Ölçülər: ------- 1830x915x370.
Çəki: ---------- 44.
Ölçülər: ------- 1830x915x458.
Çəki: ---------- 39.
Ölçülər: ------- 1860x850x400.
Çəki: ---------- 35.5.
Ölçülər: ------- 1850x600x400.
Çəki: ---------- 37.
Ölçülər: ------- 1850x600x400.
Çəki: ---------- 35.5.
Ölçülər: ------- 1755x600x400.
Çəki: ---------- 32.5.
Ölçülər: ------- 1755x600x400.
Çəki: ---------- 29.5.
Ölçülər: ------- 1755x570x320.
Çəki: ---------- 27.
Ölçülər: ------- 1755x570x320.
Çəki: ---------- 26.6.
Ölçülər: ------- 1650x500x320.
Çəki: ---------- 25.
Ölçülər: ------- 1655x500x320.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 72.
Ölçülər: ------- 1220x660x520.
Çəki: ---------- 75.
Ölçülər: ------- 410x440x380.
Çəki: ---------- 33.
Ölçülər: ------- 1830x575x500.
Çəki: ---------- 215.
Ölçülər: ------- 850x510x510.
Çəki: ---------- 62.
Ölçülər: ------- 1327x553x631.
Çəki: ---------- 115.
Ölçülər: ------- 415x1330x920.
Çəki: ---------- 182.
Ölçülər: ------- 500x510x510.
Çəki: ---------- 30.
Ölçülər: ------- 1830x472x458.
Çəki: ---------- 40.
Ölçülər: ------- 280x370x350.
Çəki: ---------- 595.
Ölçülər: ------- 1660x850x510.
Çəki: ---------- 18.
Ölçülər: ------- 250x340x280.
Çəki: ---------- 5.
Ölçülər: ------- 170x260x230.