Tibbi dolablar

Tibbi dolablar səhiyyə müəssisələri və təşkilatlarında dərman, alətləri, xəstəxana sənədləri xəstələrin kartları saxlanılması üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Медицинские шкафы предназначены для хранения медикаментов, инструментов,больничных документов, карточек пациентов в медицинских учреждениях и организациях.
Medical cabinets are designed to store medicines, instruments, hospital documents, patient cards in medical institutions and organizations.
Çəki: ---------- 3.
Ölçülər: ------- 390x300x160.
Çəki: ---------- 3.
Ölçülər: ------- 390x300x160.
Çəki: ---------- 5.
Ölçülər: ------- 240x627x252.
Çəki: ---------- 4.
Ölçülər: ------- 240x427x252.
Çəki: ---------- 45.
Ölçülər: ------- 1830x915x370.
Çəki: ---------- 44.
Ölçülər: ------- 1830x915x458.
Çəki: ---------- 39.
Ölçülər: ------- 1860x850x400.
Çəki: ---------- 35.5.
Ölçülər: ------- 1850x600x400.
Çəki: ---------- 37.
Ölçülər: ------- 1850x600x400.
Çəki: ---------- 35.5.
Ölçülər: ------- 1755x600x400.
Çəki: ---------- 32.5.
Ölçülər: ------- 1755x600x400.
Çəki: ---------- 29.5.
Ölçülər: ------- 1755x570x320.
Çəki: ---------- 27.
Ölçülər: ------- 1755x570x320.
Çəki: ---------- 26.6.
Ölçülər: ------- 1650x500x320.
Çəki: ---------- 25.
Ölçülər: ------- 1655x500x320.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 12.
Ölçülər: ------- 195x437x380.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1900x950x500.
Çəki: ---------- 110.
Ölçülər: ------- 1850x920x460.
Çəki: ---------- 76.
Ölçülər: ------- 1404x400x300.
Çəki: ---------- 60.
Ölçülər: ------- 600x390x340.
Çəki: ---------- 79.
Ölçülər: ------- 710x337x368.
Çəki: ---------- 17.
Ölçülər: ------- 630x460x340.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1830x915x457.
Çəki: ---------- 275.
Ölçülər: ------- 1577x528x678.
Çəki: ---------- 6.5.
Ölçülər: ------- 170x280x235.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1900x950x500.
Çəki: ---------- 110.
Ölçülər: ------- 1998x1150x650.