Tibbi dolablar

Tibbi dolablar səhiyyə müəssisələri və təşkilatlarında dərman, alətləri, xəstəxana sənədləri xəstələrin kartları saxlanılması üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Медицинские шкафы предназначены для хранения медикаментов, инструментов,больничных документов, карточек пациентов в медицинских учреждениях и организациях.
Medical cabinets are designed to store medicines, instruments, hospital documents, patient cards in medical institutions and organizations.
Çəki: ---------- 3.
Ölçülər: ------- 390x300x160.
Çəki: ---------- 3.
Ölçülər: ------- 390x300x160.
Çəki: ---------- 5.
Ölçülər: ------- 240x627x252.
Çəki: ---------- 4.
Ölçülər: ------- 240x427x252.
Çəki: ---------- 45.
Ölçülər: ------- 1830x915x370.
Çəki: ---------- 44.
Ölçülər: ------- 1830x915x458.
Çəki: ---------- 39.
Ölçülər: ------- 1860x850x400.
Çəki: ---------- 35.5.
Ölçülər: ------- 1850x600x400.
Çəki: ---------- 37.
Ölçülər: ------- 1850x600x400.
Çəki: ---------- 35.5.
Ölçülər: ------- 1755x600x400.
Çəki: ---------- 32.5.
Ölçülər: ------- 1755x600x400.
Çəki: ---------- 29.5.
Ölçülər: ------- 1755x570x320.
Çəki: ---------- 27.
Ölçülər: ------- 1755x570x320.
Çəki: ---------- 26.6.
Ölçülər: ------- 1650x500x320.
Çəki: ---------- 25.
Ölçülər: ------- 1655x500x320.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 350x290x120.
Çəki: ---------- 17.
Ölçülər: ------- 1830x302x500.
Çəki: ---------- 30.
Ölçülər: ------- 1860x600x500.
Çəki: ---------- 182.
Ölçülər: ------- 500x510x510.
Çəki: ---------- 23.
Ölçülər: ------- 1385x300x285.
Çəki: ---------- 70.
Ölçülər: ------- 812x419x427.
Çəki: ---------- 39.
Ölçülər: ------- 540x360x455.
Çəki: ---------- 7.
Ölçülər: ------- 180x280x145.
Çəki: ---------- 63.
Ölçülər: ------- 520x410x445.
Çəki: ---------- 122.
Ölçülər: ------- 870x520x520.
Çəki: ---------- 350.
Ölçülər: ------- 1220x950x700.
Çəki: ---------- 48.
Ölçülər: ------- 1300x263x250.