Tibbi dolablar

Tibbi dolablar səhiyyə müəssisələri və təşkilatlarında dərman, alətləri, xəstəxana sənədləri xəstələrin kartları saxlanılması üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Медицинские шкафы предназначены для хранения медикаментов, инструментов,больничных документов, карточек пациентов в медицинских учреждениях и организациях.
Medical cabinets are designed to store medicines, instruments, hospital documents, patient cards in medical institutions and organizations.
Çəki: ---------- 3.
Ölçülər: ------- 390x300x160.
Çəki: ---------- 3.
Ölçülər: ------- 390x300x160.
Çəki: ---------- 5.
Ölçülər: ------- 240x627x252.
Çəki: ---------- 4.
Ölçülər: ------- 240x427x252.
Çəki: ---------- 45.
Ölçülər: ------- 1830x915x370.
Çəki: ---------- 44.
Ölçülər: ------- 1830x915x458.
Çəki: ---------- 39.
Ölçülər: ------- 1860x850x400.
Çəki: ---------- 35.5.
Ölçülər: ------- 1850x600x400.
Çəki: ---------- 37.
Ölçülər: ------- 1850x600x400.
Çəki: ---------- 35.5.
Ölçülər: ------- 1755x600x400.
Çəki: ---------- 32.5.
Ölçülər: ------- 1755x600x400.
Çəki: ---------- 29.5.
Ölçülər: ------- 1755x570x320.
Çəki: ---------- 27.
Ölçülər: ------- 1755x570x320.
Çəki: ---------- 26.6.
Ölçülər: ------- 1650x500x320.
Çəki: ---------- 25.
Ölçülər: ------- 1655x500x320.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 12.
Ölçülər: ------- 300x380x300.
Çəki: ---------- 35.
Ölçülər: ------- 1000x950x500.
Çəki: ---------- 295.
Ölçülər: ------- 1250x640x640.
Çəki: ---------- 124.
Ölçülər: ------- 530x500x530.
Çəki: ---------- 24.
Ölçülər: ------- 475x380x350.
Çəki: ---------- 57.
Ölçülər: ------- 490x430x400.
Çəki: ---------- 7.5.
Ölçülər: ------- 260x300x263.
Çəki: ---------- 54.
Ölçülər: ------- 1955x2007x2607.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- xx.
Çəki: ---------- 13.
Ölçülər: ------- 560x355x270.
Çəki: ---------- 35.
Ölçülər: ------- 1000x950x500.
Çəki: ---------- 44.
Ölçülər: ------- 495x361x425.