Tibbi dolablar

Tibbi dolablar səhiyyə müəssisələri və təşkilatlarında dərman, alətləri, xəstəxana sənədləri xəstələrin kartları saxlanılması üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Медицинские шкафы предназначены для хранения медикаментов, инструментов,больничных документов, карточек пациентов в медицинских учреждениях и организациях.
Medical cabinets are designed to store medicines, instruments, hospital documents, patient cards in medical institutions and organizations.
Çəki: ---------- 3.
Ölçülər: ------- 390x300x160.
Çəki: ---------- 3.
Ölçülər: ------- 390x300x160.
Çəki: ---------- 5.
Ölçülər: ------- 240x627x252.
Çəki: ---------- 4.
Ölçülər: ------- 240x427x252.
Çəki: ---------- 45.
Ölçülər: ------- 1830x915x370.
Çəki: ---------- 44.
Ölçülər: ------- 1830x915x458.
Çəki: ---------- 39.
Ölçülər: ------- 1860x850x400.
Çəki: ---------- 35.5.
Ölçülər: ------- 1850x600x400.
Çəki: ---------- 37.
Ölçülər: ------- 1850x600x400.
Çəki: ---------- 35.5.
Ölçülər: ------- 1755x600x400.
Çəki: ---------- 32.5.
Ölçülər: ------- 1755x600x400.
Çəki: ---------- 29.5.
Ölçülər: ------- 1755x570x320.
Çəki: ---------- 27.
Ölçülər: ------- 1755x570x320.
Çəki: ---------- 26.6.
Ölçülər: ------- 1650x500x320.
Çəki: ---------- 25.
Ölçülər: ------- 1655x500x320.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 21.
Ölçülər: ------- 330x390x286.
Çəki: ---------- 72.
Ölçülər: ------- 457x630x376.
Çəki: ---------- 290.
Ölçülər: ------- 990x510x510.
Çəki: ---------- 40.
Ölçülər: ------- 280x370x350.
Çəki: ---------- 390.
Ölçülər: ------- 1335x701x580.
Çəki: ---------- 18.
Ölçülər: ------- 270x390x200.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1900x950x500.
Çəki: ---------- 170.
Ölçülər: ------- 1498x711x508.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- xx.
Çəki: ---------- 50.
Ölçülər: ------- 900x440x355.
Çəki: ---------- 70.
Ölçülər: ------- 812x419x427.
Çəki: ---------- 27.
Ölçülər: ------- 460x440x355.