Tempokassalar

Tempokassalar sənədlərin, pulların, plastik kartların və digər əşyaların iş vaxtı saxlanması üçün istifadə edilir. Qapalı tipli müəssisələrdə, banklarda və müxtəlif idarələridə istifadə olunur.
Темпокассы предназначены для безопасного хранения банкнот, монет, пластиковых карт, чеков и прочих документов в течение рабочего дня. Используется в закрытых учреждениях, банках а также для различных организациях.
Tempobox designed for the safe storage of banknotes, coins, credit cards, checks and other documents during the working day. Used in closed institutions, banks as well as various organizations.
Çəki: ---------- 70.
Ölçülər: ------- 602x500x525.
Çəki: ---------- 70.
Ölçülər: ------- 602x500x525.
Çəki: ---------- 70.
Ölçülər: ------- 602x500x525.
Çəki: ---------- 70.
Ölçülər: ------- 602x500x525.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 38.
Ölçülər: ------- 320x445x425.
Çəki: ---------- 379.
Ölçülər: ------- 1445x775x650.
Çəki: ---------- 13.
Ölçülər: ------- 155x305x295.
Çəki: ---------- 36.
Ölçülər: ------- 420x352x433.
Çəki: ---------- 54.
Ölçülər: ------- 330x450x400.
Çəki: ---------- 15.
Ölçülər: ------- 950x1150x470.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 200x210x355.
Çəki: ---------- 5.
Ölçülər: ------- 387x363x213.
Çəki: ---------- 110.
Ölçülər: ------- 1850x920x460.
Çəki: ---------- 315.
Ölçülər: ------- 911x746x780.
Çəki: ---------- 114.
Ölçülər: ------- 2080x1310x98.
Çəki: ---------- 2.
Ölçülər: ------- 2300x500x500.