Stelajlar

Metal stellajlar sənədlərin, ağır yüklərin və müxtəlif əşyaların saxlanılması üçün istifadə edilir. Ofislərdə, ambarlarda, istehsalat müəssisələrində istifadə olunur.
Металлические стеллажи предназначены для хранения документов, различных грузов и предметов в офисе, архиве, подсобных помещениях, на складе или производстве.
Metal racks are designed to store documents of various goods and items to the office, library, utility room, a warehouse or production.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 2015x1105x385.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 2015x915x455.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1830x915x457.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 2000x1000x300.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 2200x1000x600.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1850x1000x300.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1600x700x300.
Çəki: ---------- 87.
Ölçülər: ------- 3000x1500x800.
Çəki: ---------- 73.
Ölçülər: ------- 2500x1500x600.
Çəki: ---------- 68.
Ölçülər: ------- 2000x1800x600.
Çəki: ---------- 58.
Ölçülər: ------- 2000x1500x600.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 3000x2100x1000.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 3000x1000x600.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 3100x1200x600.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 2200x1000x600.
Çəki: ---------- 102.
Ölçülər: ------- 3000x1500x800.
Çəki: ---------- 85.
Ölçülər: ------- 2500x1500x600.
Çəki: ---------- 77.
Ölçülər: ------- 2000x1800x600.
Çəki: ---------- 68.
Ölçülər: ------- 2000x1500x600.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 215.
Ölçülər: ------- 1216x528x678.
Çəki: ---------- 68.
Ölçülər: ------- 2000x1500x600.
Çəki: ---------- 44.
Ölçülər: ------- 1830x915x458.
Çəki: ---------- 42.
Ölçülər: ------- 1000x1000x98.
Çəki: ---------- 85.
Ölçülər: ------- 762x508x508.
Çəki: ---------- 50.
Ölçülər: ------- 1300x263x250.
Çəki: ---------- 31.
Ölçülər: ------- 1830x600x500.
Çəki: ---------- 43.
Ölçülər: ------- 1500x365x365.
Çəki: ---------- 438.
Ölçülər: ------- 1679x733x675.
Çəki: ---------- 114.
Ölçülər: ------- 2080x1310x98.
Çəki: ---------- 96.
Ölçülər: ------- 616x491x467.
Çəki: ---------- 38.
Ölçülər: ------- 320x445x425.