Stelajlar

Metal stellajlar sənədlərin, ağır yüklərin və müxtəlif əşyaların saxlanılması üçün istifadə edilir. Ofislərdə, ambarlarda, istehsalat müəssisələrində istifadə olunur.
Металлические стеллажи предназначены для хранения документов, различных грузов и предметов в офисе, архиве, подсобных помещениях, на складе или производстве.
Metal racks are designed to store documents of various goods and items to the office, library, utility room, a warehouse or production.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 2015x1105x385.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 2015x915x455.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1830x915x457.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 2000x1000x300.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 2200x1000x600.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1850x1000x300.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1600x700x300.
Çəki: ---------- 87.
Ölçülər: ------- 3000x1500x800.
Çəki: ---------- 73.
Ölçülər: ------- 2500x1500x600.
Çəki: ---------- 68.
Ölçülər: ------- 2000x1800x600.
Çəki: ---------- 58.
Ölçülər: ------- 2000x1500x600.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 3000x2100x1000.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 3000x1000x600.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 3100x1200x600.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 2200x1000x600.
Çəki: ---------- 102.
Ölçülər: ------- 3000x1500x800.
Çəki: ---------- 85.
Ölçülər: ------- 2500x1500x600.
Çəki: ---------- 77.
Ölçülər: ------- 2000x1800x600.
Çəki: ---------- 68.
Ölçülər: ------- 2000x1500x600.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1320x460x620.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 935x900x440.
Çəki: ---------- 2.
Ölçülər: ------- 60x400x480.
Çəki: ---------- 76.
Ölçülər: ------- 1404x400x300.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 875x1000x500.
Çəki: ---------- 200.
Ölçülər: ------- 1950x1260x550.
Çəki: ---------- 1150.
Ölçülər: ------- 1270x730x740.
Çəki: ---------- 186.
Ölçülər: ------- 876x600x500.
Çəki: ---------- 37.
Ölçülər: ------- 310x420x355.
Çəki: ---------- 26.
Ölçülər: ------- 310x410x340.
Çəki: ---------- 21.
Ölçülər: ------- 685x408x480.
Çəki: ---------- 8.5.
Ölçülər: ------- 460x350x240.