Stelajlar

Metal stellajlar sənədlərin, ağır yüklərin və müxtəlif əşyaların saxlanılması üçün istifadə edilir. Ofislərdə, ambarlarda, istehsalat müəssisələrində istifadə olunur.
Металлические стеллажи предназначены для хранения документов, различных грузов и предметов в офисе, архиве, подсобных помещениях, на складе или производстве.
Metal racks are designed to store documents of various goods and items to the office, library, utility room, a warehouse or production.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 2015x1105x385.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 2015x915x455.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1830x915x457.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 2000x1000x300.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 2200x1000x600.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1850x1000x300.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1600x700x300.
Çəki: ---------- 87.
Ölçülər: ------- 3000x1500x800.
Çəki: ---------- 73.
Ölçülər: ------- 2500x1500x600.
Çəki: ---------- 68.
Ölçülər: ------- 2000x1800x600.
Çəki: ---------- 58.
Ölçülər: ------- 2000x1500x600.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 3000x2100x1000.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 3000x1000x600.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 3100x1200x600.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 2200x1000x600.
Çəki: ---------- 102.
Ölçülər: ------- 3000x1500x800.
Çəki: ---------- 85.
Ölçülər: ------- 2500x1500x600.
Çəki: ---------- 77.
Ölçülər: ------- 2000x1800x600.
Çəki: ---------- 68.
Ölçülər: ------- 2000x1500x600.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 160.
Ölçülər: ------- 1570x535x400.
Çəki: ---------- 26.
Ölçülər: ------- 710x480x490.
Çəki: ---------- 137.
Ölçülər: ------- 740x535x507.
Çəki: ---------- 50.
Ölçülər: ------- 900x2125x975.
Çəki: ---------- 27.
Ölçülər: ------- 840x460x640.
Çəki: ---------- 0.9.
Ölçülər: ------- 60x125x95.
Çəki: ---------- 44.
Ölçülər: ------- 250x360x310.
Çəki: ---------- 62.
Ölçülər: ------- 1327x553x631.
Çəki: ---------- 91.5.
Ölçülər: ------- 1930x660x550.
Çəki: ---------- 145.
Ölçülər: ------- 991x565x451.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 383x272x113.
Çəki: ---------- 71.
Ölçülər: ------- 1400x430x300.