Stelajlar

Metal stellajlar sənədlərin, ağır yüklərin və müxtəlif əşyaların saxlanılması üçün istifadə edilir. Ofislərdə, ambarlarda, istehsalat müəssisələrində istifadə olunur.
Металлические стеллажи предназначены для хранения документов, различных грузов и предметов в офисе, архиве, подсобных помещениях, на складе или производстве.
Metal racks are designed to store documents of various goods and items to the office, library, utility room, a warehouse or production.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 2015x1105x385.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 2015x915x455.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1830x915x457.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 2000x1000x300.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 2200x1000x600.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1850x1000x300.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1600x700x300.
Çəki: ---------- 87.
Ölçülər: ------- 3000x1500x800.
Çəki: ---------- 73.
Ölçülər: ------- 2500x1500x600.
Çəki: ---------- 68.
Ölçülər: ------- 2000x1800x600.
Çəki: ---------- 58.
Ölçülər: ------- 2000x1500x600.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 3000x2100x1000.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 3000x1000x600.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 3100x1200x600.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 2200x1000x600.
Çəki: ---------- 102.
Ölçülər: ------- 3000x1500x800.
Çəki: ---------- 85.
Ölçülər: ------- 2500x1500x600.
Çəki: ---------- 77.
Ölçülər: ------- 2000x1800x600.
Çəki: ---------- 68.
Ölçülər: ------- 2000x1500x600.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 3155x1200x600.
Çəki: ---------- 4.
Ölçülər: ------- 206x271x422.
Çəki: ---------- 259.
Ölçülər: ------- 1220x655x560.
Çəki: ---------- 100.
Ölçülər: ------- 645x500x530.
Çəki: ---------- 7.
Ölçülər: ------- 1275xx.
Çəki: ---------- 120.
Ölçülər: ------- 922x582x507.
Çəki: ---------- 102.
Ölçülər: ------- 3000x1500x800.
Çəki: ---------- 38.
Ölçülər: ------- 940x600x430.
Çəki: ---------- 38.
Ölçülər: ------- 1830x813x500.
Çəki: ---------- 92.
Ölçülər: ------- 870x1600x700.
Çəki: ---------- 45.
Ölçülər: ------- 300x380x380.
Çəki: ---------- 8.
Ölçülər: ------- 280x340x295.