Stelajlar

Metal stellajlar sənədlərin, ağır yüklərin və müxtəlif əşyaların saxlanılması üçün istifadə edilir. Ofislərdə, ambarlarda, istehsalat müəssisələrində istifadə olunur.
Металлические стеллажи предназначены для хранения документов, различных грузов и предметов в офисе, архиве, подсобных помещениях, на складе или производстве.
Metal racks are designed to store documents of various goods and items to the office, library, utility room, a warehouse or production.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 2015x1105x385.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 2015x915x455.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1830x915x457.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 2000x1000x300.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 2200x1000x600.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1850x1000x300.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1600x700x300.
Çəki: ---------- 87.
Ölçülər: ------- 3000x1500x800.
Çəki: ---------- 73.
Ölçülər: ------- 2500x1500x600.
Çəki: ---------- 68.
Ölçülər: ------- 2000x1800x600.
Çəki: ---------- 58.
Ölçülər: ------- 2000x1500x600.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 3000x2100x1000.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 3000x1000x600.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 3100x1200x600.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 2200x1000x600.
Çəki: ---------- 102.
Ölçülər: ------- 3000x1500x800.
Çəki: ---------- 85.
Ölçülər: ------- 2500x1500x600.
Çəki: ---------- 77.
Ölçülər: ------- 2000x1800x600.
Çəki: ---------- 68.
Ölçülər: ------- 2000x1500x600.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 64.
Ölçülər: ------- 1400x360x300.
Çəki: ---------- 27.
Ölçülər: ------- 1830x360x590.
Çəki: ---------- 390.
Ölçülər: ------- 1335x701x580.
Çəki: ---------- 21.
Ölçülər: ------- 330x390x286.
Çəki: ---------- 801.
Ölçülər: ------- 1970x1250x664.
Çəki: ---------- 40.
Ölçülər: ------- 489x342x381.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 935x900x440.
Çəki: ---------- 92.
Ölçülər: ------- 870x1600x700.
Çəki: ---------- 13.
Ölçülər: ------- 560x355x270.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 383x272x113.
Çəki: ---------- 46.
Ölçülər: ------- 870x820x450.
Çəki: ---------- 44.
Ölçülər: ------- 1830x850x500.