Stelajlar

Metal stellajlar sənədlərin, ağır yüklərin və müxtəlif əşyaların saxlanılması üçün istifadə edilir. Ofislərdə, ambarlarda, istehsalat müəssisələrində istifadə olunur.
Металлические стеллажи предназначены для хранения документов, различных грузов и предметов в офисе, архиве, подсобных помещениях, на складе или производстве.
Metal racks are designed to store documents of various goods and items to the office, library, utility room, a warehouse or production.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 2015x1105x385.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 2015x915x455.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1830x915x457.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 2000x1000x300.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 2200x1000x600.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1850x1000x300.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1600x700x300.
Çəki: ---------- 87.
Ölçülər: ------- 3000x1500x800.
Çəki: ---------- 73.
Ölçülər: ------- 2500x1500x600.
Çəki: ---------- 68.
Ölçülər: ------- 2000x1800x600.
Çəki: ---------- 58.
Ölçülər: ------- 2000x1500x600.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 3000x2100x1000.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 3000x1000x600.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 3100x1200x600.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 2200x1000x600.
Çəki: ---------- 102.
Ölçülər: ------- 3000x1500x800.
Çəki: ---------- 85.
Ölçülər: ------- 2500x1500x600.
Çəki: ---------- 77.
Ölçülər: ------- 2000x1800x600.
Çəki: ---------- 68.
Ölçülər: ------- 2000x1500x600.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 495.
Ölçülər: ------- 1682x801x836.
Çəki: ---------- 51.
Ölçülər: ------- 515x445x425.
Çəki: ---------- 4.
Ölçülər: ------- 172x260x200.
Çəki: ---------- 11.
Ölçülər: ------- 125x400x350.
Çəki: ---------- 206.
Ölçülər: ------- 1124x528x675.
Çəki: ---------- 20.
Ölçülər: ------- 590x390x360.
Çəki: ---------- 61.
Ölçülər: ------- 930x970x465.
Çəki: ---------- 26.
Ölçülər: ------- 710x480x490.
Çəki: ---------- 12.
Ölçülər: ------- 200x435x356.
Çəki: ---------- 7.
Ölçülər: ------- 165x300x230.
Çəki: ---------- 94.
Ölçülər: ------- 2143x1115x108.
Çəki: ---------- 470.
Ölçülər: ------- 1925x950x560.