Stelajlar

Metal stellajlar sənədlərin, ağır yüklərin və müxtəlif əşyaların saxlanılması üçün istifadə edilir. Ofislərdə, ambarlarda, istehsalat müəssisələrində istifadə olunur.
Металлические стеллажи предназначены для хранения документов, различных грузов и предметов в офисе, архиве, подсобных помещениях, на складе или производстве.
Metal racks are designed to store documents of various goods and items to the office, library, utility room, a warehouse or production.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 2015x1105x385.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 2015x915x455.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1830x915x457.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 2000x1000x300.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 2200x1000x600.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1850x1000x300.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1600x700x300.
Çəki: ---------- 87.
Ölçülər: ------- 3000x1500x800.
Çəki: ---------- 73.
Ölçülər: ------- 2500x1500x600.
Çəki: ---------- 68.
Ölçülər: ------- 2000x1800x600.
Çəki: ---------- 58.
Ölçülər: ------- 2000x1500x600.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 3000x2100x1000.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 3000x1000x600.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 3100x1200x600.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 2200x1000x600.
Çəki: ---------- 102.
Ölçülər: ------- 3000x1500x800.
Çəki: ---------- 85.
Ölçülər: ------- 2500x1500x600.
Çəki: ---------- 77.
Ölçülər: ------- 2000x1800x600.
Çəki: ---------- 68.
Ölçülər: ------- 2000x1500x600.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 79.
Ölçülər: ------- 672x485x430.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 3000x2100x1000.
Çəki: ---------- 76.
Ölçülər: ------- 350x440x380.
Çəki: ---------- 36.
Ölçülər: ------- 1490x460x340.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 2015x915x455.
Çəki: ---------- 232.
Ölçülər: ------- 1020x655x560.
Çəki: ---------- 14.
Ölçülər: ------- 700x420x490.
Çəki: ---------- 45.
Ölçülər: ------- 1020x470x630.
Çəki: ---------- 54.
Ölçülər: ------- 330x450x400.
Çəki: ---------- 5.
Ölçülər: ------- 375x363x240.
Çəki: ---------- 38.
Ölçülər: ------- 1830x813x500.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 210x255x375.