Ofis Dolabları

Ofis üçün metal dolablar sənədlərin, qovluqların və arxivlərin saxlanılması üçün istifadə edilir. Ofislərdə, istehsalat müəssisələrində istifadə olunur.
Офисные шкафы, которые также называются архивными шкафами или шкафами для бумаг, служат для хранения большого объема документов, папок, личных дел и других документов.
Office cabinets, which are also called archival wardrobes or cupboards for papers, used to store a large volume of documents, folders, personal files and other documents.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1000x1000x480.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1910x1000x480.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1015x914x457.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1830x915x457.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 2000x1200x450.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 935x900x440.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 2000x1200x450.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 935x900x440.
Çəki: ---------- 801.
Ölçülər: ------- 1970x1250x664.
Çəki: ---------- 458.
Ölçülər: ------- 1403x890x664.
Çəki: ---------- 275.
Ölçülər: ------- 1900x1220x450.
Çəki: ---------- 200.
Ölçülər: ------- 1950x1260x550.
Çəki: ---------- 95.
Ölçülər: ------- 1500x700x550.
Çəki: ---------- 87.
Ölçülər: ------- 1800x920x340.
Çəki: ---------- 47.
Ölçülər: ------- 1800x460x340.
Çəki: ---------- 36.
Ölçülər: ------- 1490x460x340.
Çəki: ---------- 35.
Ölçülər: ------- 1490x460x340.
Çəki: ---------- 32.
Ölçülər: ------- 1490x460x340.
Çəki: ---------- 30.
Ölçülər: ------- 1252x460x340.
Çəki: ---------- 27.
Ölçülər: ------- 1512x460x340.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1910x1000x480.
Çəki: ---------- 419.
Ölçülər: ------- 1690x775x650.
Çəki: ---------- 79.
Ölçülər: ------- 672x485x430.
Çəki: ---------- 36.
Ölçülər: ------- 1490x460x340.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 2200x1000x600.
Çəki: ---------- 68.
Ölçülər: ------- 2000x1500x600.
Çəki: ---------- 8.
Ölçülər: ------- 206x542x422.
Çəki: ---------- 470.
Ölçülər: ------- 1925x950x560.
Çəki: ---------- 45.
Ölçülər: ------- 1850x800x400.
Çəki: ---------- 196.
Ölçülər: ------- 875x600x587.
Çəki: ---------- 75.
Ölçülər: ------- 450x450x520.
Çəki: ---------- 87.
Ölçülər: ------- 300x440x430.