Drop seyflər

Drop seyflər dükanlarda, mübadilə şöbələrində, ticarət obyektlərdə və digər müəssisələrdə nağd pula məhdudiyyət qoymaq üçün nəzərdə tutulub.
Дроп сейфы для хранения наличных денег в магазинах, пунктах обмена, кафе и ресторанах, торговых точках, автозаправках, везде, где необходимо ограничить доступ к наличности.
Drop safes for cash in shops, exchange offices, cafes and restaurants, retail outlets, gas stations, wherever you want to restrict access to cash.
Çəki: ---------- 45.
Ölçülər: ------- 300x380x380.
Çəki: ---------- 71.
Ölçülər: ------- 580x380x380.
Çəki: ---------- 85.
Ölçülər: ------- 762x508x508.
Çəki: ---------- 56.
Ölçülər: ------- 635x430x430.
Çəki: ---------- 39.
Ölçülər: ------- 514x356x356.
Çəki: ---------- 190.
Ölçülər: ------- 670x655x550.
Çəki: ---------- 70.
Ölçülər: ------- 812x419x427.
Çəki: ---------- 38.
Ölçülər: ------- 389x342x381.
Çəki: ---------- 38.
Ölçülər: ------- 489x342x381.
Çəki: ---------- 38.
Ölçülər: ------- 489x342x381.
Çəki: ---------- 51.
Ölçülər: ------- 480x340x380.
Çəki: ---------- 62.
Ölçülər: ------- 622x267x368.
Çəki: ---------- 72.
Ölçülər: ------- 457x630x376.
Çəki: ---------- 60.
Ölçülər: ------- 410x376x376.
Çəki: ---------- 79.
Ölçülər: ------- 710x337x368.
Çəki: ---------- 68.
Ölçülər: ------- 516x376x376.
Çəki: ---------- 51.
Ölçülər: ------- 310x376x376.
Çəki: ---------- 5.5.
Ölçülər: ------- 230x300x250.
Çəki: ---------- 70.
Ölçülər: ------- 812x419x427.
Çəki: ---------- 38.
Ölçülər: ------- 490x340x380.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 58.
Ölçülər: ------- 2000x1500x600.
Çəki: ---------- 70.
Ölçülər: ------- 602x500x525.
Çəki: ---------- 33.
Ölçülər: ------- 370x450x350.
Çəki: ---------- 21.2.
Ölçülər: ------- 790x470x315.
Çəki: ---------- 122.
Ölçülər: ------- 670x440x380.
Çəki: ---------- 112.
Ölçülər: ------- 1803x600x408.
Çəki: ---------- 44.
Ölçülər: ------- 350x470x350.
Çəki: ---------- 179.
Ölçülər: ------- 980x630x602.
Çəki: ---------- 17.
Ölçülər: ------- 940x600x430.
Çəki: ---------- 109.
Ölçülər: ------- 811x485x451.
Çəki: ---------- 18.
Ölçülər: ------- 300x440x355.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1870x1200x700.