Alət dolabları

Alət dolabları avtoservislərdə, tikinti müəssisələrində və digər istehsalat obyektlərdə, açarların, alətlərin və digər əşyaların saxlanılması üçün nəzərdə tutulub.
Шкафы инструментальные предназначены для хранения инструментов, слесарных приспособлений и других изделий на предприятиях, мастерских, автосервисах.
Tool cabinets are intended for storage of tools, locksmith's devices and other products at the enterprises, workshops, car-care centers.
Çəki: ---------- 68.
Ölçülər: ------- 1950x850x500.
Çəki: ---------- 68.
Ölçülər: ------- 1950x850x600.
Çəki: ---------- 58.
Ölçülər: ------- 1950x650x600.
Çəki: ---------- 128.
Ölçülər: ------- 1998x1150x650.
Çəki: ---------- 118.
Ölçülər: ------- 1998x1150x650.
Çəki: ---------- 105.
Ölçülər: ------- 1998x1150x650.
Çəki: ---------- 125.
Ölçülər: ------- 1998x1150x650.
Çəki: ---------- 122.
Ölçülər: ------- 1998x1150x650.
Çəki: ---------- 117.
Ölçülər: ------- 1998x1150x650.
Çəki: ---------- 120.
Ölçülər: ------- 1998x1150x650.
Çəki: ---------- 130.
Ölçülər: ------- 1998x1150x650.
Çəki: ---------- 118.
Ölçülər: ------- 1998x1150x650.
Çəki: ---------- 115.
Ölçülər: ------- 1998x1150x650.
Çəki: ---------- 110.
Ölçülər: ------- 1998x1150x650.
Çəki: ---------- 100.
Ölçülər: ------- 1998x1150x650.
Çəki: ---------- 110.
Ölçülər: ------- 1850x920x460.
Çəki: ---------- 110.
Ölçülər: ------- 1850x920x460.
Çəki: ---------- 110.
Ölçülər: ------- 1850x920x460.
Çəki: ---------- 110.
Ölçülər: ------- 1850x920x460.
Çəki: ---------- 110.
Ölçülər: ------- 1850x920x460.

Ümumi məhsullar

Çəki: ---------- 15.
Ölçülər: ------- 280x390x280.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 1800x400x475.
Çəki: ---------- 54.
Ölçülər: ------- 280x400x310.
Çəki: ---------- 113.
Ölçülər: ------- 460x440x430.
Çəki: ---------- 98.
Ölçülər: ------- 1397x508x432.
Çəki: ---------- 13.
Ölçülər: ------- 562x356x260.
Çəki: ---------- .
Ölçülər: ------- 2200x1000x600.
Çəki: ---------- 35.
Ölçülər: ------- 1000x950x500.
Çəki: ---------- 10.
Ölçülər: ------- 320x420x350.
Çəki: ---------- 13.5.
Ölçülər: ------- 890x470x290.
Çəki: ---------- 64.
Ölçülər: ------- 1400x360x300.
Çəki: ---------- 56.
Ölçülər: ------- 521x426x472.